'De begeleiding geeft rust'

21 maart 2017
Referentie

Gerard Hoogland runt samen met zijn vrouw en kinderen een melkveebedrijf met 120 melkkoeien in Montfoort. Deze koeien worden gehouden in een ligboxenstal en gemolken met een automatisch melksysteem. Subsidiefocus verzorgde de succesvolle aanvraag voor subsidie vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de regeling Samenwerking bij Innovatieprojecten.

Referentie door:
Gerard Hoogland, Hooglandfarm
Koeien in de wei bij Hooglandfarm

Melkveehouders ontwikkelden de ligboxenstal in de jaren zeventig om koeien op een efficiënte, voordelige en plezierige manier te houden. Doordat de stal niet meer voldeed aan de nieuwe eisen voor maatvoering van de stal, milieu en dierenwelzijn, besloot Gerard Hoogland om een nieuwe stal te bouwen voor de melkkoeien. De oude stal biedt na renovatie onderdak aan het jongvee.

Toen Hoogland op zoek ging naar ideeën voor een nieuwe stal, stond het welzijn van de dieren voorop. De vrijloopstal was daarom een logische keuze. Om problemen met de ’houdbaarheid’ van de bodem te voorkomen, koos de melkveehouder samen met Stalbouw.nl voor een compostbodem. Daarnaast zocht hij samenwerking met Gicom BV, vanwege de specifieke kennis die deze partij in huis heeft. Het samenwerkingsverband hield zich bezig met de ontwikkeling en het testen en bemeten van een innovatieve en duurzame vrijloopstal met composteerbodem. Momenteel wordt deze vrijloopstal gebouwd. Deze stal voorziet  in de biologische behoeften van de melkkoeien en is daarnaast arbeidsefficiënt en economisch interessant.

Subsidiemogelijkheden

Het samenwerkingsverband van Gerard Hoogland, Stalbouw.nl en Gicom BV ervaarde de ontwikkeling van het nieuwe stalsysteem als innovatief. Omdat er behoorlijke investeringen voor het monitoren en bemeten van het composteersysteem bij kwamen kijken, bekeken de partijen verschillende subsidiemogelijkheden. Via goede referenties uit de varkenshouderij kwam het samenwerkingsverband in contact met Subsidiefocus. Daarvoor was al contact geweest met twee andere partijen, maar dat liep op niets uit.

Goed op de hoogte

Vlak voor het indienen van de subsidieaanvraag nam de melkveehouder contact op met de consultants van Subsidiefocus. “Subsidiefocus onderscheidde zich direct al door te laten zien ook inhoudelijk goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in de melkveehouderij”, aldus Hoogland. “Na het schetsen van de inhoud van het project, droeg Subsidiefocus direct nieuwe, aanvullende ideeën voor het project aan.”

De consultants van Subsidiefocus stonden direct positief-kritisch tegenover het projectplan. Hoogland: “De feedback die we op deze manier kregen op onze plannen, waardeerden we zeer. Aangezien we vlak voor de deadline van het indienen van de aanvraag zaten, was een kritische toets van de aanvraag zeer waardevol.”

Meer zekerheid

Subsidiefocus hielp het samenwerkingsverband van Hooglandfarm, Gicom BV en Stalbouw.nl bij het aanvraagtraject voor een subsidie vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de regeling Samenwerking bij Innovatieprojecten. “Door heldere communicatie en constructieve samenwerking kreeg de aanvraag snel vorm.” 
Het project Innovatieve en duurzame composteerstal is inmiddels in volle gang. Na het aanvraagtraject ondervond Hoogland dat Subsidiefocus altijd openstaat voor vragen over het vervolg van het project. “Het beeld dat Subsidiefocus vooraf schetste, is ook de realiteit. Het advies was altijd goed en heel duidelijk. Dit hebben we als erg prettig ervaren, omdat je er nog niet bent bij een toewijzing alleen. De weg naar daadwerkelijke vaststelling is lastig. Het moet allemaal goed voor elkaar zijn. De begeleiding door Subsidiefocus geeft een stuk rust. Doordat alles vooraf wordt getoetst, hebben we meer zekerheid over de toekenning.”

Toekomst

Mede door de subsidie kan de melkveehouder een nieuwe vrijloopstal bouwen. De nieuwe stal huisvest de melkkoeien op een manier die voldoet aan de biologische behoeften van het dier. De dieren blijven gezonder en leven langer. Naar verwachting gaat de productie omhoog. Op termijn zal Gerard Hoogland de vruchten plukken van zijn investering.
Door de ontwikkeling van het nieuwe stalsysteem kunnen ook andere melkveehouders in de toekomst hun koeien beter huisvesten. Hierdoor krijgt het samenwerkingsverband bekendheid. Hooglandfarm, Gicom BV en Stalbouw.nl ontwikkelden tenslotte als eerste in de regio een betaalbare grondslag voor beluchting.  

Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan