Europese steun in de provincie

8 juni 2020
Artikel

Met steun van de provincie en Europa stimuleert de overheid innovaties in Nederland. Vanuit Europa komt er geld naar Nederland om innovaties te versnellen. Dit geld komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de verschillende provincies vullen dit aan tot de subsidies die we kennen als OPZuid, OPOost, OPNoord en Kansen voor West. De subsidieregelingen kennen verschillende openstellingen, van stimulering van innovatieve ontwikkelprojecten tot stimulering van de creatie van living labs of proeftuinen.

Portretfoto van Roy Hoven
Geschreven door:
Roy Hoven Manager Subsidiefocus
Geld in een pot voor steun

Eisen EFRO

Aandachtspunt is dat projecten aan zowel de eisen van het EFRO als aan de extra eisen van de landsdelen voldoen. Zo moet een project niet alleen innovatief en baanbrekend zijn, maar moet het ook aansluiten bij de Regionale Innovatiestrategie, de Topsectoren die Nederland kent en het onderliggende Operationeel Programma (OP) (eisen op het gebied van people, planet en profit). De standaard waaraan een subsidieaanvraag en de administratie achteraf moet voldoen, ligt hoger dan bij de gemiddelde subsidie. Kleine projecten met een lage begroting kunnen daarom vaak geen subsidieaanvraag indienen.

De verschillende openstellingen voor de verschillende regio’s wisselen elkaar af en worden nooit ver van tevoren aangekondigd. Een partner die de subsidieregelingen continu in de gaten houdt en contacten onderhoudt met de subsidieverstrekkende instanties zorgt ervoor dat u al in een vroeg stadium op de hoogte bent van de openstelling. Omdat er hoge eisen aan een aanvraag worden gesteld, heeft dit een sterke positieve invloed op de slagingskans van een subsidieaanvraag. De consultants van Subsidiefocus  houden deze regelingen nauwlettend in de gaten. We kennen de Regionale Innovatiestrategieën, de OP’s en de eisen vanuit de Topsectoren en bieden u daarmee niet alleen ondersteuning, maar ook een hogere slagingskans. 

OPZuid: subsidie voor ondernemers in Zuid-Nederland

Ondernemers in Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) die innovatieve projecten willen uitvoeren in deze provincies, kunnen aanspraak maken op OPZuid. De subsidieregeling kent de laatste jaren vier verschillende tenders. Deze richten zich op innovatieve ontwikkelprojecten, de creatie van living labs en proeftuinen, de transitie naar een koolstofarme economie en projecten gericht op duurzame versterking van het systeem waarbinnen arbeidsvraag- en aanbod op elkaar worden afgestemd.

Projecten moeten gericht zijn op crossovers tussen de drie internationale topsectoren High Tech, Chemie en Agrofood en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Ook crossovers tussen één of meer van de drie internationale topsectoren en één of meer nationale topclusters komen in aanmerking. Hiervoor zijn de clusters logistiek, life sciences & health, biobased en maintenance aangewezen. 

OPOost: subsidie voor ondernemers in Oost-Nederland

Voor ondernemers in Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) die innovatieve projecten willen uitvoeren in deze provincies, kan OPOost een interessante subsidieoptie zijn. De subsidieregeling kent de laatste jaren verschillende openstellingen, waaronder grote R&D-samenwerkingsprojecten waarin meerdere mkb-ondernemers samen met kennisinstellingen hoogwaardige innovatieve projecten uitvoeren, de stimulering van proeftuinen en clusters en netwerken.

Projecten moeten passen binnen de Regionale Innovatiestrategie. Dit houdt in dat aanvragen in Oost-Nederland moeten aansluiten bij de ambities van de (Top-)sectoren Agro & Food, Health of High Tech Systemen & Materialen, al dan niet in combinatie met de (ondersteunende) sectoren ICT, water, creatieve industrie, chemie en de maakindustrie.

Eén van de speerpunten van de regio Oost-Nederland is Smart Industries en Circulaire Economie, waardoor een deel van het beschikbare budget is gereserveerd voor projecten, gericht op deze onderwerpen.

OP-Noord: subsidie voor ondernemers in Noord-Nederland

In Noord-Nederland (Drenthe, Groningen, Friesland) wordt het OP-Noord-programma uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het noordelijk mkb wordt gestimuleerd innovatieve projecten uit te voeren, met de nadruk op projecten waarbij gestart wordt met de ontwikkeling van een nieuw product, procedé of een nieuwe dienst (VIA) en op projecten die tussen productontwikkeling en marktintroductie zitten (Tender Valorisatie). Daarnaast stimuleert het programma het creëren van proeftuinen.

Projecten moeten een hoogwaardig innovatief karakter hebben en daarnaast een maatschappelijk belang dienen. Binnen de regio Noord-Nederland ligt daarnaast een nadruk op CO2-reductie, waardoor een gedeelte van het budget is gereserveerd voor projecten die zich hierop toespitsen. De te ondersteunen proeftuinen moeten aansluiting zoeken bij zekere, schone en efficiënte energie, schone, veilige watervoorziening, gezondheid, demogratie en welzijn of voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie.

Kansen voor West: subsidie voor ondernemers in West-Nederland

Kansen voor West II is een programma om de regionale economie in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland een innovatieve impuls te geven. Dit gebeurt door het verstrekken van subsidies aan het bedrijfsleven in deze regio. De regeling kent verschillende openstellingen, afhankelijk van provincie en stad (de grootste steden hebben elk eigen openstellingen). De onderwerpen die centraal staan binnen de regeling zijn Innovatie, Koolstofarm, Bevordering werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit en Bevorderen sociale insluiting en bestrijding armoede.

Projecten moeten passen binnen de Regionale Innovatiestrategie van West-Nederland en daarnaast cross-overs bevatten tussen de verschillende Nederlandse Topsectoren. West-Nederland loopt voorop in enkele sectoren, maar ook projecten gericht op andere Topsectoren komen soms in aanmerking voor de subsidie. Een gedegen advies over de kansen van een project binnen deze regeling voortkomt veel onnodig werk.

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen? 

Binnen de meeste openstellingen en regio’s geldt een variërend subsidiepercentage. Ook de maximale subsidiebedragen zijn afhankelijk van de openstellingen en de regio. Daarnaast kunnen ondernemers cofinanciering aanvragen bij een aantal provincies als de projecten worden uitgevoerd in die provincies. De subsidiebedragen kunnen oplopen tot enkele miljoenen. ‘Value for money’ maakt deel uit van de beoordeling; de effectiviteit van de subsidie. Dit betekent dat de mate van innovatie en mogelijke opbrengsten altijd in verhouding moeten staan met het aangevraagde subsidiebedrag om kans te maken op subsidie.

Meer weten

Er liggen volop subsidiemogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op met Roy Hoven, onze manager innovatie, via telefoonnummer 073-6465475 of mail Roy. Hij adviseert u graag over de mogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.

Op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

Wilt u meer weten over deze subsidieregeling? Onze consultant helpt u graag verder!

E-mail Roy
Portretfoto van Roy Hoven
Manager Subsidiefocus
Bel
+31622464517
Icoon subsidiescan

Ontdek de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf

Vul de subsidiescan in
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan