Fiscaal voordeel voor uw zakelijke investeringen in 2019: de belangrijkste wijzigingen

2 januari 2019
Artikel

Ondernemen betekent ook met enige regelmaat investeren. De overheid stimuleert ondernemers door duurzame investeringen te belonen met fiscale voordelen. Deze  investeringen zijn opgenomen op de Milieu- of Energielijst. Ieder jaar worden deze lijsten vernieuwd. Investeringen die meer gangbaar geworden zijn vervallen en nieuwe, duurzame innovaties die klaar zijn voor een brede uitrol verschijnen op de lijst. Onderstaand treft u in het kort de belangrijkste wijzigingen in 2019.

 

Portretfoto Judith Maas
geschreven door:
Judith Maas Manager innovatie
machine HTSM

Milieulijst 2019

De Milieulijst kent in 2019 diverse wijzigingen vergeleken met de lijst van 2018. In totaal zijn er 30 bedrijfsmiddelen vervallen en zijn er 42 nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen in de lijst.

Een aantal bedrijfsmiddelen is van de lijst geschrapt omdat deze niet of niet voldoende toevoegde waarde opleveren in vergelijking met gangbare bedrijfsmiddelen. Een opvallende wijziging is het verdwijnen van de code voor milieuvriendelijke mobiele machines. Onder deze code konden bijvoorbeeld trekkers of graafmachines worden aangevraagd die minder geluid produceren of die waren afgevuld met een biologisch afbreekbare olie. Reden voor het vervallen van deze code is de geringe geluidwinst die werd gerealiseerd. Samen met deze code zijn ook de codes voor hybride en machines met verminderde luchtzijdige emissie verdwenen van de lijst. Reden voor deze wijzigingen is dat de overheid zich vooral wil richten op volledig elektrisch aangedreven voertuigen of bedrijfsmiddelen.

De Milieulijst van 2019 kent ook een groot aantal nieuwe bedrijfsmiddelen. Hieruit blijkt dat de focus ligt op kernbegrippen als circulair, elektrisch aangedreven, emissie beperken vanuit de bron, het verhogen van biodiversiteit en het verlagen van de belasting van het milieu en de natuur in het algemeen. Met het verdwijnen van de code voor milieuvriendelijke machines komen nu wel nieuwe codes terug. Zo is er in 2019 een aparte code voor mobiele machines met biologische hydrauliekolie, hybride aangedreven machines, elektrische heftrucks en oplaadpalen voor zware elektrische voertuigen. Andere interessante nieuwe codes zijn die voor het gescheiden opvangen van mest en urine bij varkens of runderen, de autonome mestverzamelrobot, bandensystemen die de bodemdruk verlagen en landschapselementen voor het verbeteren van de leefomstandigheden van bijen.

Energielijst 2019

De Energielijst voor 2019 kent ook enkele diverse opvallende wijzigingen. De belangrijkste wijziging is dat het percentage Energie-investeringsaftrek (EIA) van 54,5% per 1 januari 2019 is verlaagd naar 45%.

Duidelijk is dat de overheid met zijn stimuleringsbeleid in wil zetten op de energietransitie. Investeringen die gasgestookt zijn, komen zo goed als niet meer terug in de lijst van 2019. Daarbij is er ruimte gecreëerd voor nieuwe initiatieven gericht op het maken van waterstof, isoleren van procesinstallaties en de opslag van opgewekte groene stroom. De overheid wil het opwekken van zonne-energie ook meer de ruimte geven. Waar de code voor investering in zonnepalen eerder een kostenlimiet kende van € 750 per geïnvesteerde kWp, is hier inmiddels geen sprake meer van. Reden is om ook de investering in innovatievere en nieuwe zonne-energie volgsystemen te stimuleren.

Bent u van plan om nog een investering te doen? Neem contact op met de consultants van Subsidiefocus om te achterhalen welke regeling het beste bij uw investering en situatie past. Subsidiefocus voert graag het volledige aanvraagtraject voor u uit. Een aanvraag moet binnen drie maanden na het tekenen van de opdrachtovereenkomst worden ingediend om in aanmerking te kunnen komen voor het fiscale voordeel.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Judith
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan