Innovatiestrategie 2019: laat geen subsidiekansen onbenut

5 november 2018
Artikel

Met het einde van het jaar in zicht is het belangrijk om na te denken over uw strategie voor volgend jaar. Welke koers gaat u varen in 2019? Welke rol neemt innovatie in het komende jaar in uw bedrijfsstrategie in? Van welke subsidiemogelijkheden gaat u het komende jaar gebruikmaken om uw innovatieve activiteiten financieel te ondersteunen? En laat u daarbij geen subsidievoordeel onbenut?

Portretfoto Dick Uenk
Dick Uenk Manager Subsidiefocus
landkaart met punaises

Innovatie voorop

In uw strategie voor 2019 speelt innovatie ongetwijfeld een cruciale rol. Immers, door te innoveren kunt u zich als bedrijf ook in het komende jaar blijven onderscheiden. Veel organisaties passen de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) al toe in hun innovatiestrategie voor fiscaal voordeel op de door u en uw medewerkers gemaakte uren en kosten voor R&D-werkzaamheden. Ook passen veel bedrijven de Innovatiebox toe om de zelf ontwikkelde producten tegen een gunstiger vennootschapsbelastingtarief te mogen belasten. Maar wist u dat het subsidielandschap nog veel meer subsidiemogelijkheden biedt die u kunt combineren om zo uw innovatiestrategie voor 2019 te verruimen?

Subsidiemogelijkheden op Europees, nationaal en regionaal niveau

Niet alleen de Nederlandse overheid, maar ook de Europese Unie en de provinciale overheden bieden subsidies aan die u kunt gebruiken voor uw innovatiestrategie. Hoewel ondernemers meestal wel bekend zijn met de subsidies op nationaal en Europees niveau, laten zij regionale subsidiekansen vaak onbenut. En dat terwijl juist in de regio vele subsidiemogelijkheden liggen die ook naast de WBSO mogen worden toegepast.

Regionaal subsidieprogramma biedt kansen

De activiteiten waarvoor u met uw innovatieproject subsidie zou kunnen ontvangen van een regionaal subsidieprogramma, verschillen per regio. Zo zijn er regionale programma’s die subsidie verstrekken voor haalbaarheidsstudies, adviestrajecten of demonstratieprojecten, terwijl andere programma’s juist samenwerkings- en ontwikkelingsprojecten ondersteunen. Regionale subsidieprogramma’s zijn wel minder laagdrempelig. Zo zijn deze programma’s meestal sterk thematisch georiënteerd. Ook komt het vaak voor dat projecten gericht moeten zijn op bepaalde sectoren die belangrijk zijn voor de regio om in aanmerking te komen voor subsidie. Daarnaast is samenwerking met andere partijen in veel gevallen een randvoorwaarde binnen regionale subsidieprogramma’s, omdat samenwerkingsprojecten een grotere economische impact voor de regio kunnen genereren. Besteed hier aandacht aan bij het selecteren van mogelijke subsidies.

Laat geen subsidiekansen onbenut

Breid komend jaar uw innovatiestrategie uit en maak ook gebruik van de subsidiemogelijkheden die uw regio te bieden heeft. Met deze financiële ondersteuning kunt u de kosten van uw R&D-werkzaamheden verlagen of wellicht uw R&D-werkzaamheden uitbreiden met activiteiten die u anders niet zou ontplooien. Hierdoor laat u in 2019 in ieder geval geen subsidiekansen voor uw innovatieve activiteiten onbenut en kunt u maximaal subsidievoordeel behalen!
 

Wilt u meer weten over subsidies? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Dick
Portretfoto Dick Uenk
Manager Subsidiefocus
Bel
073-6465475