Internationale ambities? Onderzoek dan uw mogelijkheden in het buitenland

12 januari 2018
Artikel

Bent u van plan om zaken te gaan doen in het buitenland? En wilt u eerst onderzoeken of de buitenlandse markt geschikt is? 
Mkb-ondernemingen die van plan zijn om in het buitenland zaken te doen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie voor demonstratieprojecten, haalbaarheids- en investeringsvoorbereidingsstudies onder de DHI-regeling. 
 

Hightech fabriek

DHI-subsidieregeling

Binnen de DHI-regeling komen drie soorten projecten in aanmerking voor subsidie:

  • demonstratieprojecten voor het demonstreren van een technologie, kapitaalgoed of dienst in het buitenland;
  • haalbaarheidsstudies, onderzoek naar de toepasbaarheid van technologie of onderzoek naar financiële haalbaarheid;
  • investeringsvoorbereidingsstudies, een businessplan waarin onder andere beschreven wordt wat de strategie is, hoe de keten eruit gaat zien, welke klanten in het land u wilt aanspreken, hoe het productieproces eruit gaat zien, welke milieuaspecten en juridische aspecten belangrijk zijn. 

Voorwaarden

Alleen mkb-ondernemers kunnen subsidie krijgen onder de DHI-regeling. Voor deze regeling is een speciale landenlijst opgesteld. Uw project moet worden uitgevoerd in één van deze landen. Daarnaast gelden er drempelcriteria waaraan uw aanvraag moet voldoen. Daarbij wordt uw aanvraag beoordeeld op relevante kennis en expertise. Ook mag het aangevraagde subsidiebedrag niet meer dan 25% van uw gemiddelde jaaromzet van de afgelopen drie jaar bedragen. U moet minimaal drie werknemers in dienst hebben en de minimale exportwaarde moet tien keer het subsidiebedrag bedragen. 
De aanvraag wordt ook beoordeeld op exit-criteria. Bij een samenwerkingsverband mogen samenwerkende partijen mkb+-bedrijven zijn, maar dan moet er wel een voordeel voor mkb-bedrijven in aangetoond worden. Er moet wel minimaal één mkb-bedrijf aanwezig zijn in het samenwerkingsverband.
Projecten, die in ontwikkelingslanden worden uitgevoerd, moeten bijdragen aan duurzame lokale ontwikkeling van dat land. 

Als uw aanvraag voldoet aan deze criteria worden er punten toegewezen op basis van aansluiting bij de doelstellingen van DHI, aansluiting bij doelmarkten, kwaliteit van het project en de expertise van de aanvrager. 
Voor projecten in ontwikkelingslanden is er ook een speciaal fonds beschikbaar, Dutch Good Growth Fund. Projecten moeten dan meer gericht zijn op ontwikkeling. Ook projecten binnen de DHI- regelingen in DGGF-landen moeten gericht zijn op duurzame lokale ontwikkeling. 

Het voordeel

Het subsidiepercentage voor demonstratieprojecten is 50% en u kunt maximaal € 200.000 aan subsidie verkrijgen. Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies is het subsidiepercentage 50% . Hiervoor kunt u maximaal € 100.000 aan subsidie aanvragen. 

Aanvragen

Aanvragen worden beoordeeld op kwaliteit. De regeling is opengesteld tussen 1 februari 2018 en 29 maart 2018 (15.00 uur) Minimaal moet er € 50.000 aan subsidiabele kosten worden ingediend. Voor het aanvraagtraject moet u verschillende stappen doorlopen. Daar helpen de consultants bij Subsidiefocus u graag mee! Ook kunnen zij samen met u bekijken of u voor deze regeling in aanmerking komt.
 

Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan