Klimaatinnovatie wordt uw businessmodel

6 mei 2019
Artikel

Behalve dat u uit milieuoogpunt (al dan niet verplicht) kiest voor duurzame oplossingen en reductie van CO2-uitstoot, zijn er ook legio kansen op de markt om zelf klimaatneutrale producten en diensten aan te bieden.

Portretfoto van Dick Uenk
Geschreven door:
Dick Uenk Manager innovatie
Subsidie voor klimaatinnovatie

Subsidie voor duurzame investeringen

Voor duurzame investeringen zijn (vaak fiscale) subsidies beschikbaar die al een steuntje in de rug geven. Loopt u meer risico door als eerste nieuwe toepassingen te ontwikkelen of in huis te halen? Als voorloper bij energie-innovatie en CO2-reductie kunt u voor verschillende type projecten subsidie aanvragen. Dit kan gaan om het onderzoeken van de basisprincipes en de haalbaarheid tot en met de daadwerkelijk ontwikkeling of het investeren in een innovatief marktklaar product.

Levensfase van innovatie

De NASA heeft eind vorige eeuw de levensfases van innovaties in beeld gebracht en daarmee een standaard neergezet die later ook door de Europese Unie (EU) is overgenomen ten behoeve van EU-gefinancierde onderzoeksprogramma’s. Voor elke fase (TRL) zijn specifieke subsidies beschikbaar, zowel vanuit de EU als vanuit Nederlands stimuleringsbeleid.

Technology readiness level

Europese klimaatambitie

Op Europees niveau zijn voor 2020, 2030 en 2050 doelen gesteld voor vermindering van de CO2-uitstoot, energiebesparing en de ontwikkeling van hernieuwbare energie. In april 2018 nam het parlement met ruime meerderheid nieuwe klimaatwetgeving aan om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Lidstaten zijn hierdoor verplicht om met jaarlijkse doelstellingen vanaf 2021 de uitstoot te verlagen. Van de Europese begroting voor de periode tot en met 2020 moet hiertoe ten minste twintig procent (€ 180 miljard) worden besteed aan klimaatbescherming.

Nederlandse klimaatambitie

Nederland streeft naar een CO2-reductie van 49 procent in 2030. Inmiddels zijn er klimaattafels opgericht met betrekking tot elektriciteit, industrie, gebouwde omgeving, landbouw en landgebruik en mobiliteit. Opgeteld is er per jaar uit Rijksmiddelen een budget van bijna € 4 miljard euro beschikbaar. Dat is exclusief de middelen in het topsectorenbeleid en het innovatiebeleid die sterker gericht worden op de energie- en klimaatopgaven.

Klimaatakkoord

 

Dat de klimaatambities niet vrijblijvend zijn, blijkt wel uit het feit dat er vanaf dit jaar in Nederland naast de bestaande energiebesparingsplicht een informatieplicht bestaat voor inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken. Een extra stap in de bewustwording van mogelijkheden (en uiteindelijk verplichting) om klimaatneutraal te ondernemen.

Kunt u subsidie aanvragen?

De overheid subsidieert zowel ontwikkelaars van technologie als de eerste gebruikers. De zogenoemde ‘first users’ zijn vaak de vooroplopende marktpartijen die van plan zijn om te investeren in de betreffende innovatie en deze daarvoor in de eigen praktijk wil toepassen in een experiment of wil demonstreren. Het voordeel is dan tweeledig: subsidie voor de kosten (verhoogd risico) van de proef én energie- of milieuvoordelen van de betreffende innovatie. De ontwikkelaar profiteert ervan dat de innovatie eerder wordt toegepast. Ook voor de (eerste groep) volgers is vaak subsidie mogelijk, maar de hoogte van de subsidie neemt dan verder af. Tegen de tijd dat dergelijke maatregelen standaard worden, stopt de stimulering via subsidies over het algemeen.

Combineren van subsidiemogelijkheden voor klimaatinnovatie

Het lastige van klimaatsubsidies is dat deze allemaal eigen doelgroepen, (tijdelijke) openstellingen, procedures, budgetten en voorwaarden kennen. Niet elke subsidieregeling is op elk moment voor iedereen geschikt. Soms worden subsidieaanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst of het gaat om een tender waarbij alleen de beste projecten in aanmerking komen. Bij grotere innovatiesubsidies is (inter)nationale samenwerking vaak een vereiste. In het ene geval kan het gaan om een fiscale aftrekpost, in het andere geval om een subsidie op de kosten of een voordelig krediet. Stapelen van regelingen is interessant, maar kent formele beperkingen. Subsidiepercentages kunnen naar gelang de innovatie- of milieuprestatie oplopen van 10% bij investeringen met een beperkt risico tot 100% van de kosten bij innovaties met een significant EU-impact.

Meer weten over het subsidieklimaat?

Wilt u weten of het subsidieklimaat u ook welgezind is en uw plannen afwegen tegen de mogelijkheden op financiering? Ik kom graag in contact met u als ondernemer om te kijken hoe uw plannen gerealiseerd kunnen worden. Ik ben bereikbaar via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail

Wilt u meer weten over klimaatinnovatie? Onze specialist helpt u graag verder!

Email Dick
Portretfoto van Dick Uenk
Manager innovatie
Bel
+31736465475
Icoon subsidiescan

Ontdek de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf

Vul de subsidiescan in
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan