Klimaatsubsidie voor elke ondernemer

4 juli 2019
Artikel

Het kabinet heeft haar voorstel voor het klimaatakkoord gepresenteerd. Het voorstel bevat de aankondiging van een aantal zeer interessante subsidieregelingen. Een aantal reeds uitgeputte regelingen wordt opnieuw opengesteld en enkele bestaande regelingen worden verruimd. Goed nieuws voor ondernemers die investeren in het verduurzamen van hun bedrijf. 

Portretfoto van Mariska Teurlings
Geschreven door:
Mariska Teurlings Consultant subsidies
Plaatje van de wereld

Verduurzaming bebouwing

Tot 2030 komen er subsidiegelden beschikbaar voor isolatie van en warmte-installaties in bedrijven en huizen. De huidige Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) wordt hiervoor aangepast. Het is nog niet duidelijk per wanneer deze wijzigingen in werking treden. Er is € 100 miljoen extra vrijgemaakt voor de maatregel. 

De eerder snel uitgeputte subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (EEH) gaat per september 2019 opnieuw openen voor indiening. De regeling maakt het voor huiseigenaren mogelijk om subsidie te krijgen voor de verduurzaming van hun woning. Bijvoorbeeld voor isolatie in diverse oppervlakken en het aanschaffen van dubbel glas. Voor deze openstelling komt in totaal € 90 miljoen beschikbaar.

Naast de bestaande subsidieregelingen komt er een volledig nieuw programma om huiseigenaren te stimuleren om te investeren in laagdrempelige energiebesparende maatregelen om snel hun energierekening te verlagen. Voor deze nieuwe subsidie wordt € 93 miljoen beschikbaar gesteld. De regeling is voor een groot deel gericht op het adviseren en ondersteunen van deze doelgroep over duurzaamheid. 

Subsidie voor mobiliteit

Het subsidiebeleid voor elektrische auto’s gaat de komende jaren langzaam veranderen. Ondanks de positieve invloed van de auto’s op het milieu, kiest het kabinet ervoor de stimulatie stapsgewijs af te bouwen. Per 2020 gaat de bijtelling voor elektrische auto's van 4% naar 8%. Ook de drempelwaarde voor de cataloguswaarde daalt van € 50.000 tot een cataloguswaarde van € 45.000 in 2020. Voor auto's met een hogere cataloguswaarde betaalt u over het deel boven de € 45.000 in 2020 nog 22% bijtelling. Zowel de drempelwaarde van de waarde van de auto en de percentages zullen naar verwachting ieder jaar aangepast worden, waardoor de bijtelling ieder jaar zal stijgen. 

Voor particulieren die willen investeren in een tweedehands elektrische auto komt per 2020 een speciale subsidieregeling beschikbaar. Het gaat om een tijdelijke stimuleringsregeling, waarvan de inhoud eind 2019 bekend wordt gemaakt en die per 1 januari 2020 in werking treedt.
Er loopt nog een onderzoek naar stimuleringsmogelijkheden voor deelauto’s en private lease.  Het gaat dan om subsidie onder voorwaarden om de auto zolang mogelijk in het Nederlandse wagenpark beschikbaar te houden. 

Industrie

Zoals eerder aangekondigd, verandert de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) per 2020. De nadruk zal niet langer liggen op energieopwekking, maar op CO2-reductie. De regeling krijgt ook een nieuwe naam: Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). De subsidiëring van afvang en ondergrondse opslag van CO2 wordt wel beperkt, om technieken die voor de langere termijn van belang zijn, beschikbaar te maken. De beperking zal plaatsvinden door het instellen van een maximaal aantal Mton te stimuleren reductie via CCS. 

Landbouw & tuinbouw

De overheid wil ook binnen de landbouw reductie en hergebruik stimuleren. De komende jaren wordt daarom extra ingezet op het stimuleren van kringlooplandbouw. Een manier om dit te bereiken, is het stimuleren van projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en uitrol van innovaties. Bijvoorbeeld de investering in integraal duurzame emissiearme stalsystemen: stalsystemen met een brongerichte emissiereductie van broeikasgassen, ammoniak, geur en fijnstof. 
Om ervoor te zorgen dat ook de glastuinbouw kan werken aan reductie wordt het budget voor de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EHG) verruimd. Zo kunnen meer kassen gaan voldoen aan de eisen voor een Groenlabelkas. 

Subsidie aanvragen

Kortom, komend jaar zijn er verschillende nieuwe, interessante subsidiemogelijkheden voor u als ondernemer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze consultants. 

Wilt u meer weten over de klimaatsubsidies? Neem dan contact op met Mariska Teurlings via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Mariska een mail.

Ook interessant voor u:

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

Email Mariska
Portretfoto van Mariska Teurlings
Consultant subsidies
Bel
+31736465475
Icoon subsidiescan

Ontdek de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf

Vul de subsidiescan in
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan