Subsidie voor Limburgse agrofood-ondernemers

7 juni 2019
Artikel

Limburgse ondernemers die zich specifiek onderscheiden in de Agri en Food-sector kunnen tot 31 december 2020 subsidie aanvragen voor verschillende soorten projecten. Het programma LimburgAgrofood is speciaal opgezet om Limburgse mkb-ondernemers in de sector Agri- en Food te stimuleren en hun concurrentiepositie te versterken. U kunt subsidie aanvragen voor drie soorten projecten: adviesproject, kennistraject en innovatieproject. 

Portretfoto van Celine Huiskamp
Geschreven door:
Celine Huiskamp Consultant innovatie
akker

Adviesproject

Binnen het onderdeel adviesproject kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor het inzetten van een externe deskundige. Die moet een private of een publieke partij (kennisinstelling of –instituut) zijn en mag gelegen zijn in het buitenland. De deskundigheid van de externe adviseur in een specifiek domein moet kunnen worden aangetoond. Externe deskundigheid mag op verschillende punten in bedrijfsprocessen worden ingezet: productieprocesverbetering, ontwikkeling van nieuw product, toepassen van nieuwe technologieën of het opzetten van een nieuw businessmodel. Alleen de kosten voor de externe adviseur komen in aanmerking voor subsidie. Het subsidiepercentage is 50% en het maximum aanvraagbedrag is € 10.000. Het project moet binnen een jaar afgerond zijn. Let op: de externe partij mag geen verbonden onderneming zijn. 

Kennistraject

Een kennistraject is een samenwerking tussen een mkb-onderneming en een kennisinstelling. U heeft de keuze uit de volgende Limburgse kennisinstellingen: Maastricht Universiteit, Fontys Hogeschool of HAS Hogeschool. Studenten gaan onder leiding van een docent aan de slag met een door het bedrijf voorgelegde casus. Aan het einde van de periode presenteren zij hun aanbevelingen en begeleiden ze bij het implementeren van deze aanbevelingen. Daarnaast woont het bedrijf een door de kennisinstelling verzorgde kennissessie bij. Kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn de kosten die door de kennisinstelling in rekening worden gebracht. De waarde van het kennistraject mag maximaal € 10.000 zijn. Het subsidiepercentage is 75% met een maximum van € 7.500. De projectperiode duurt acht tot twaalf weken. Elk bedrijf mag maar éénmalig subsidie ontvangen voor het onderdeel kennistrajecten. 

Innovatieproject

Doelstelling van dit onderdeel is het stimuleren, ondersteunen en versnellen van innovatieve ontwikkelingen binnen de agrofoodsector. Kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn: personeelskosten, materiaalkosten, afschrijvingskosten, kosten voor de inzet van derden en de kosten voor een accountantsverklaring ten behoeve van eindafrekening van het project. Maximaal subsidiebedrag is € 50.000 met een subsidiepercentage van 35%. Het project mag maximaal twee jaar duren. 

Aanvragen subsidie

Alleen ondernemers die gevestigd zijn in Limburg kunnen subsidie aanvragen. Het aanvragen van de subsidie LimburgAgrofood kan tot en met 31 december 2020. 
De kwaliteit van de aanvraag speelt een grote rol bij de beoordeling. Als uw subsidieaanvraag wordt afgekeurd, heeft u éénmalig de kans om de aanvraag opnieuw in te dienen. De consultants van Subsidiefocus helpen u graag om de kwaliteit van uw aanvraag te waarborgen en daarmee de kans van slagen te vergroten. 

Neem voor meer informatie contact met ons op!

Wilt u meer weten over subsidies voor Agro en Food? Onze specialist helpt u graag verder!

Email Celine
Icoon subsidiescan

Ontdek de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf

Vul de subsidiescan in
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan