Onderneemt u al CO2-neutraal?

17 januari 2019
Blog

Ondernemers die CO2-neutraal willen ondernemen, kunnen verschillende maatregelen kiezen om hun CO2-uitstoot te verlagen. Afhankelijk van de investering, kunt u als ondernemer ook in aanmerking komen voor subsidie. 

Portretfoto van Celine Huiskamp
Geschreven door:
Celine Huiskamp Consultant innovatie
CO2-neutraal

Van nature komen broeikasgassen (zoals CO2) in de atmosfeer voor. Deze broeikasgassen houden de warmte van de zon vast. Hierdoor is de aarde warm genoeg om te bewonen. De gassen vormen tevens voeding voor verschillende plantensoorten. De planten zetten CO2 om in zuurstof, waardoor wij prima kunnen leven op aarde. Door menselijke activiteiten nam de uitstoot van broeikasgassen in de loop der jaren toe en daalde de hoeveelheid zuurstof die vrijkomt. De broeikasgassen absorberen warmtestraling vanuit de aarde en zenden deze voor een deel weer terug naar het aardoppervlak. Dit noemen we het broeikaseffect. Als zich extreem veel broeikasgassen in de atmosfeer ophopen, wordt een groter deel van deze warmtestraling teruggezonden naar het aardoppervlak en neemt de oppervlaktetemperatuur dus toe.

U kunt als ondernemer bijdragen aan het verminderen van klimaatproblematiek. Denkt u bijvoorbeeld weleens na over manieren om het gebruik van grijze stroom te verlagen, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de omzetting naar zuurstof te bevorderen?

Bedrijven en instellingen hebben een behoorlijk aandeel in de uitstoot van CO2. Gelukkig worden ondernemers zich hiervan steeds meer bewust en streven zij dus ook steeds meer naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Een dergelijke bedrijfsvoering brengt per saldo geen CO2 in de atmosfeer. 

Vermindering of compensatie

Het is voor de meeste bedrijven echter niet eenvoudig om over te gaan naar een neutrale bedrijfsvoering. Daarom kiezen veel bedrijven in eerste instantie voor vermindering of compensatie van de uitstoot. Er zijn verschillende manieren waarop u dit kunt doen als ondernemer. Zo kunt u bijvoorbeeld overstappen op groene energie of  zonnepanelen of ledverlichting (laten) installeren. Heeft u daarnaast al eens gedacht aan het zogeheten ‘paperless office’? Geen papier meer gebruiken, maar alles digitaal? Ook het gebruik van recyclebare papieren bekers of stenen mokken in plaats van plastic wegwerpbekertjes, kan helpen. Om de uitstoot vanuit de auto’s te beperken, zou u uw werknemers een dag per week thuis kunnen laten werken. Ook compensatie is een mogelijkheid, bijvoorbeeld door het adopteren en inkleden van een natuurgebied. 

U moet strategische keuzes maken om daadwerkelijk CO2-neutraal te ondernemen en ook uw medewerkers moeten gemotiveerd zijn. Om ondernemers te stimuleren om hun bedrijfsvoering aan te passen, trof de overheid enkele maatregelen. Vanuit Europa is gesteld dat Europa in 2050 volledig CO2-neutraal moet zijn. Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden om dit te stimuleren.

Horizon 2020

Het Horizon-2020 programma voorziet in grotere budgetten voor specifieke speerpunten in Europa, waaronder circulaire economie én CO2-neutrale en klimaatbestendige toekomst. Alleen hoogwaardig innovatieve projecten met zowel technisch als maatschappelijk belang komen voor deze regeling in aanmerking. Hier liggen volop mogelijkheden voor projecten die Europa-breed impact hebben. 

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Naast de regeling voor dergelijke innovatieve projecten, zijn er ook meer laagdrempelige regelingen die al op kleine schaal kunnen stimuleren. Bijvoorbeeld om CO2-neutrale investeringen te doen, zoals in een biomassaketel of een waterpomp (Investeringssubsidie duurzame energie - ISDE). Deze subsidie is zowel door particulieren als bedrijven aan te vragen.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Voor het op grote schaal opwekken van energie kunt u subsidie krijgen via de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De vergoeding compenseert het verschil in productiekosten tussen grijze en groene stroom. U kunt met deze subsidieregeling in aanmerking komen voor fiscaal voordeel als u gaat investeren in een nieuw bedrijfsmiddel dat milieuvriendelijker of energiezuiniger is dan het gangbare type. Alle investeringen die op de Milieu- en/of Energielijst van het betreffende jaar staan, komen in aanmerking voor fiscaal voordeel. De hoogte van het fiscale voordeel hangt af van de investering en varieert van 13,5% tot 54,5%. 

Demonstratie energie-innovatie-subsidie (DEI)

Verder kan een Demonstratie energie-innovatie-subsidie (DEI) een mogelijkheid zijn als u investeert in energie-innovatie en deze klaar is om te demonstreren. Buiten de gangbare, doorlopende subsidiemogelijkheden openen er gedurende het jaar verschillende regelingen die een eigen programma, budget en inhoud kennen.

Wilt u weten waar de subsidiemogelijkheden liggen voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op. Wij zorgen ervoor dat alle mogelijke subsidiekansen benut worden en u zich optimaal kunt richten op het verduurzamen van uw onderneming.

Wilt u meer weten over de verschillende subsidiemogelijkheden? Neem dan contact op met Celine Huiskamp via telefoonnummer 073-6465321 of stuur Celine een mail.

Ook interessant voor u:

Wilt u weten waar de mogelijkheden liggen voor uw bedrijf? Onze specialist helpt u graag verder!

Email Celine
Icoon subsidiescan

Ontdek de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf

Vul de subsidiescan in
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan