Ook in 2022 fiscaal voordeel bij (ver)bouw stallen veehouders

9 januari 2022
Artikel

Door gebruik te maken van de Maatlat Duurzame Veehouderij kunt u profiteren van veel fiscaal voordeel bij het (ver)bouwen van een stal. Per 1 januari 2022 is de Maatlat wel op een aantal punten gewijzigd. Dit kan uw investeringsstrategie beïnvloeden.

Portretfoto van Martine van de Wittenboer
Geschreven door:
Martine van den Wittenboer Consultant innovatie
Stal

Maatlat Duurzame Veehouderij in 2022

De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is een toetsingsinstrument om te bepalen hoe duurzaam uw bouw- of verbouwplannen zijn. Uw plannen worden getoetst op verschillende criteria, zoals welzijn, ammoniak, klimaat en brandveiligheid. Voldoen uw plannen aan de gestelde criteria? Dan komt het te investeren bedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil. Voor de diercategorieën pluim-, rund- en melkvee, schapen, geiten en varkens is het beoordelingsschema voor 2022 gelijk gebleven aan dat van 2021. Paardenhouders kunnen vanaf 2022 voor het eerst deelnemen aan de regeling. Het bij deze categorie horende certificeringsschema is inmiddels gepubliceerd.

De van toepassing zijnde aftrekpercentages zijn voor bijna alle diercategorieën vastgesteld op 27% MIA en 75% Vamil. Alleen voor duurzame melkveestallen met weidegang geldt in 2022 een percentage van 36% MIA en 75% Vamil. Ondanks aanpassing van de MIA-percentages in 2022 blijft het fiscaal voordeel gelijk aan 2021.

Maximum bedragen Maatlat Duurzame Veehouderij

Voor een aantal stallen is een maximum bedrag per dierplaats bepaald. Voor melkvee gaat dit maximum omhoog van € 5.000 in 2021 naar € 6.250 in 2022. In totaal kunt u onder de Maatlat-financiering maximaal € 4 miljoen aan kosten per project melden. Het te verkrijgen voordeel mag voor agrariërs in totaal niet hoger zijn dan € 500.000. Dit in verband met de staatssteunregels.

Extra financieel voordeel pluimvee- en varkenshouders

Vanaf 2022 kunnen pluimvee- en varkenshouders die bouwen volgens de eisen van de huidige MDV en een brongericht ammoniakemissie-reducerend systeem toepassen in aanmerking komen voor extra voordeel. Het investeringsbedrag per dierplaats wordt voor deze veehouders verhoogd afhankelijk van de diercategorie.

Meer weten?

Overweegt u in 2022 uw stal te bouwen of verbouwen? Neem contact op met Martine van de Wittenboer via telefoonnummer 073-6465339 of stuur Martine een e-mail. Bouwen volgens de Maatlat loont de moeite en kan u veel voordeel opleveren. Let op: het is belangrijk het MDV-traject te starten voordat u de definitieve koopovereenkomsten ondertekent.

Op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijf u in voor onze e-mailnieuwsbrief.

Wilt u meer weten over de Maatlat Duurzame Veehouderij? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Martine
Portretfoto van Martine van de Wittenboer
Consultant innovatie
Bel
+31651084017
Whitepaper downloaden

Fiscaal voordeel behalen met Maatlat Duurzame Veehouderij

Download het whitepaper
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws
Meld u direct aan