Plantveredeling: innovatieve sector met subsidiekansen

4 mei 2020
Artikel

Tuinders, ketenpartijen en eindgebruikers stellen allemaal verschillende eisen aan plantaardige producten. De tuinders willen bijvoorbeeld dat rassen een hoge opbrengst hebben, ziekteresistent zijn en met weinig meststoffen toch goed kunnen groeien. Ketenpartijen hebben er baat bij dat producten lang houdbaar zijn en dat er continuïteit zit in zowel aanbod als kwaliteit. De eindgebruiker wil naast een betaalbaar product van een goede kwaliteit ook een divers aanbod. Om dit eindresultaat te verwezenlijken, zijn onderzoek en ontwikkeling nodig: innovatie vormt de sleutel tot het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. De Nederlandse overheid stimuleert de veredelingssector met verschillende subsidiemogelijkheden.

Portretfoto van Troy Doedens
Geschreven door:
Troy Doedens Consultant innovatie
man bekijkt plantjes in kas

Subsidiemogelijkheden voor de veredelingssector

Traditioneel worden nieuwe rassen gemaakt door te selecteren op bepaalde eigenschappen om vervolgens weer verder te kruisen. Het complete veredelingsproces duurt vaak wel zeven tot vijftien jaar en heeft daarom een hoog kostenplaatje. Bij het vergroten van ziekteresistentie is het een strijd tegen de natuur: veredelingsbedrijven moeten de natuurlijke ontwikkeling van nieuwe rassen pathogenen voorblijven. Tegenwoordig wordt het proces met moderne technieken versneld, bijvoorbeeld door biotechnologische merkers te gebruiken waardoor planten al in een eerder stadium kunnen worden geselecteerd. Om een grotere genetische variatie te krijgen, wordt er in de veredeling gebruikgemaakt van mutatieveredeling. Hierdoor kunnen random mutaties optreden waarvan sommige interessante nieuwe eigenschappen kunnen zijn.

Deze nieuwe technieken brengen vaak ook maatschappelijke discussies met zich mee. Zo speelt er in de veredelingswereld momenteel de discussie over nieuwe veredelingstechnieken ‘New plant breeding techniques (NPBT)’ zoals onder andere de CRISPR-cas9 methode. Het Europees Hof heeft op 25 juli 2018 de uitspraak gedaan dat deze nieuwe technieken moeten worden beoordeeld op basis van de zware en dure GGO (Genetisch gemanipuleerd organisme)-toetsing. Voor veel Nederlandse veredelingsbedrijven was deze uitspraak een domper. Met name voor het mkb blijven deze nieuwe technieken hierdoor buiten bereik.

Subsidiekansen voor grote en kleine veredelingsbedrijven

De uitdaging van veredelingsbedrijven blijft echter: het voldoen aan de enorme en groeiende vraag naar nieuwe plantenrassen. Nederland is de grootste exporteur van plantaardige uitgangsmaterialen en als koploper op de wereldmarkt is het belangrijk om te blijven innoveren. Er zijn subsidiemogelijkheden die goed aansluiten bij zowel grote als kleine organisaties die actief zijn in plantenveredeling:

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Met de fiscale stimuleringsregeling WBSO vergoedt de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor de ontwikkeling van producten, processen of programmatuur en technisch wetenschappelijk onderzoek. Binnen de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is het mogelijk om subsidie te krijgen voor klassieke veredeling, mits daarbij technische knelpunten spelen en het verdergaat dan ‘reguliere veredeling’. Wilt u uw financiële lasten van R&D-projecten verlagen en voert u de R&D-werkzaamheden zelf als onderneming uit? Dan is de WBSO-regeling interessant voor u.

Innovatiebox

Via de WBSO kunt u een S&O-verklaring verkrijgen. Deze verklaring recht op vermindering van de af te dragen loonbelasting. Onder bepaalde voorwaarden kunt u deze verklaring ook benutten voor de Innovatiebox. Hiermee is een zeer forse korting mogelijk op de vennootschapsbelasting, namelijk een tarief van 7% in plaats van 20 tot 25%. Deze korting geldt voor de winst, direct gerelateerd aan de eigen ontwikkeling en die de initiële investering overstijgt.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Nederlandse overheid wil ondernemers met fiscale investeringsregelingen stimuleren om te investeren in duurzame bedrijfsmiddelen. De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt voordeel bij de aanschaf van energiezuinige bedrijfsmiddelen. Alle investeringen die in aanmerking komen voor fiscaal voordeel staan op de Energielijst die de overheid jaarlijks publiceert. Met de EIA kunt u 45% (2020) van de investering op energiebesparende bedrijfsmiddelen in aftrek brengen van de fiscale winst bovenop uw gebruikelijke afschrijving.

Enkele interessante investeringen die gestimuleerd worden:

 • lagetemperatuurluchtverwarmer in tuinbouwkassen (maximaal 35°C);
 • hogedrukverneveling in tuinbouwkassen voor het koelen van kassen;
 • luchtcirculatiesysteem in tuinbouwkassen;
 • ledbelichtingsysteem voor tuinbouwgewassen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen)

De Nederlandse overheid wil ondernemers met fiscale investeringsregelingen stimuleren om te investeren in duurzame bedrijfsmiddelen. De MIA en Vamil bieden u fiscaal voordeel op milieuvriendelijke duurzame investeringen. Met de Milieu-investeringsaftrek kan de aftrek oplopen tot 36% van het geïnvesteerde bedrag bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Met Vamil kunt u 75% van de investeringskosten willekeurige afschrijven. Alle investeringen die in aanmerking komen voor fiscaal voordeel staan op de Milieulijst die de overheid jaarlijks publiceert.

Enkele mogelijk interessante investeringen die in aanmerking komen:

 • kassen waar uitgangsmaterialen worden geproduceerd komen in aanmerking voor maximaal € 230 per m2 als ze voldoen aan het Certificatieschema Groen Label Kas 13;
 • luisdicht insectengaas en dubbele toegangsdeur met sluis;
 • monitoringsysteem voor plantactiviteit: het systematisch monitoren van plantactiviteit door het meten van planttemperatuur met infraroodcamera’s en fotosynthesemeters;
 • apparatuur voor het (micro-)biologisch of mechanisch bestrijden van ziekte of plagen;
 • installatie voor het op biologische wijze verhogen van de plantweerbaarheid, waarbij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt verminderd.

Mkb-innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Met de Mkb-innovatiestimulering Topsectoren wil de overheid de betrokkenheid van het mkb bij de Topsectoren in Nederland vergroten. De gesubsidieerde activiteit moet passen binnen de Regionale Innovatiestrategie en deel uitmaken van of gericht zijn op de Topsectoren en/of per regio aangewezen nationale topclusters. U komt in aanmerking voor deze subsidieregeling als u een mkb-bedrijf bent of een samenwerkingsverband van mkb-bedrijven en uw bedrijf valt onder één van de Topsectoren.

Binnen alle Topsectoren zijn deze instrumenten beschikbaar:

 • Haalbaarheidsproject: u kunt subsidie aanvragen voor haalbaarheidsprojecten die technische en economische risico’s in kaart brengen. Dit kan deels aangevuld worden met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.
 • R&D-samenwerkingsproject: heeft u een samenwerkingsverband met tenminste één ander mkb-bedrijf? Dan kunt u subsidie aanvragen voor industrieel en experimenteel onderzoek, gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EHG)

De subsidieregeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw is een subsidie voor glastuinbouwers en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers. Er kan voor de volgende investeringen subsidie worden aangevraagd:

 • Tweede energiescherm
 • Aansluiting warmtenetwerk of –cluster
 • Aansluiting biogas- of kooldioxidenetwerk cluster
 • Luchtbehandelingssysteem

Marktintroductie Energie-innovaties (MEI)

De MEI subsidie is er voor glastuinbouwers of samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers die willen investeren in een duurzaam energiesysteem. Het gaat om investeringen in innovatieve kas- of energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen.

Subsidiekansen

Kortom, er is nog een hele nieuwe wereld te ontdekken met diverse nieuwe veredelingstechnieken. Ondernemers die zich bezighouden met deze hoog innovatieve werkzaamheden moeten zich bewust zijn van de subsidiekansen die diverse overheden aanbieden. Subsidiefocus komt graag in contact met u als innovatieve ondernemer om te kijken welke kansen u kunt grijpen op subsidiegebied.

Meer weten over subsidies voor de plantveredelingssector?

Wilt u meer informatie over de subsidiemogelijkheden voor de plantveredelingssector? Neem contact op met Troy Doedens, onze consultant innovatie, via telefoonnummer 073-6465335 of stuur Troy een mail. Hij adviseert u graag over de mogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.  

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

Ook interessant voor u:

Wilt u meer weten over subsidies voor veredeling? Onze consultant helpt u graag verder!

Email Troy
Icoontje whitepaper

Financieel voordeel van de WBSO

Lees wat de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk u kan opleveren
Download het whitepaper
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan