Prinsjesdag 2018 en het subsidielandschap

19 september 2018
Artikel

Dinsdag 18 september was het Prinsjesdag. Een dag vol paarden, hoedjes, maar vooral ook nieuws over aankomende belangrijke wijzigingen voor u als ondernemer. Inmiddels is duidelijk dat 2019 op het gebied van subsidies ook een aantal wijzigingen kent. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen op het gebied van subsidies voor u op een rij.

Portretfoto Dick Uenk
geschreven door:
Dick Uenk Manager Innovatie
Tulpen bij het Binnenhof

Innovatie

Innovatie blijft een speerpunt in 2019. Ondernemers die zich bezighouden met innovatie kunnen rekenen op behoud van steun en in sommige gevallen zelfs een extra stimulans vanuit de overheid.

 • De WBSO (Wet Bevordering Speur- & Ontwikkelingswerk) blijft ongewijzigd in schijven en percentages en het beschikbare budget stijgt.
 • De belasting voor vennootschapsplichtigen daalt.
 • Het budget voor de innovatiebox wordt verhoogd.
 • Het budget voor de MIT-subsidieregeling (Mkb-innovatiestimulering Topsectoren) wordt verhoogd naar € 40 miljoen.
 • De budgetten voor de Eurostars-regelingen blijven ongewijzigd.
 • Het budget dat beschikbaar wordt gesteld voor Innovatiekrediet wordt langzaam verhoogd.
 • Er komt meer budget beschikbaar voor innovatie gericht op maatschappelijke uitdagingen.

Duurzaamheid en investering

Ondanks dat de regering duurzaam ondernemen belangrijk vindt, wordt het fiscale voordeel uit investeringen lager in 2019.

 • Het budget beschikbaar voor Energie-investeringsaftrek (EIA) blijft gelijk, echter daalt het aftrekpercentage van 54,5% in 2018 naar 45% in 2019.
 • Het budget beschikbaar voor Milieu-investeringaftrek (MIA) stijgt met € 8 miljoen. De percentages van MIA blijven gelijk, maar de lijst met investeringen die in aanmerking komen wordt breder.
 • Het budget beschikbaar voor Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) daalt met € 8 miljoen.
 • De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE) wordt uitgebreid. In 2019 wordt er aandacht besteed aan CO2-reductie.
 • Er komt extra budget beschikbaar voor woningcorporaties en de Stimuleringsregeling Energieprestatie huursector (STEP) gaat over in de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV).
 • Er wordt jaarlijks een apart budget van € 300 miljoen beschikbaar gesteld voor CO2-reductie.

Personeel & maatschappij

Ook in 2019 blijft er aandacht voor het opleiden van leerling-werknemers. In 2019 worden nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd om zorg en welzijn te bevorderen en meer mensen aan te moedigen tot het volgen van een gezonde levensstijl door te bewegen of deel te nemen aan sport.

De consultants van Subsidiefocus staan u als sparringpartner en expert graag te woord. Het loont de moeite om uw plannen voor 2019 langs de voorgenomen wijzigingen te houden. Mogelijk kan voordeel behaald worden door activiteiten een jaar naar voren te halen.

Wilt u uw plannen voor 2019 langs de voorgenomen wijzigingen houden? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Dick
Portretfoto Dick Uenk
Manager Innovatie
Bel
073-6465475
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan