Samenwerking is sleutel tot succes voor Agri en Food

4 januari 2019
Artikel

De Agri en Food-sector in Nederland groeit in een razendsnel tempo en verstevigt haar toonaangevende positie op de wereldmarkt. De groei van de wereldbevolking vergroot het belang van deze sector. 

Portretfoto Sanne Jacobs
geschreven door:
Sanne Jacobs Consultant innovatie
man werkt in kas

Consumenten zijn steeds beter geïnformeerd over de herkomst van voedsel, de voedingsstoffen en de impact op het milieu. Ze stellen ook steeds hogere eisen aan voeding. De gezondheidswaarde, versheid, duurzaamheid en herkomst van producten worden steeds belangrijker.  De consumptie van voeding moet passen in een gezond voedingspatroon en men wil zo min mogelijk voeding verspillen. Deze bewustwording van de consument vraagt veel van de schakels in de Nederlandse Agri en Food-keten. 

Daarnaast speelt de vraag naar oplossingen voor voedselschaarste. In 2050 telt de wereldbevolking naar verwachting maar liefst negen miljard mensen. Om al deze mensen te kunnen voeden, moeten zich wereldwijd samenwerkingsverbanden vormen.

Koploper

Nederland staat wereldwijd hoog aangeschreven op het gebied van innovatieve oplossingen voor voedselkwesties. De groeiende vraag naar gezond en duurzaam voedsel biedt genoeg mogelijkheden voor de BV Nederland. De Nederlandse Agri en Food-sector zet zich dan ook in om de samenwerking in de agrofoodketen te versterken en wereldwijd koploper te blijven. Voorbeelden hiervan zijn netwerken waarin bedrijven zich kunnen ontplooien op verschillende gebieden. Kennis delen, elkaar opzoeken en versterken gebeurt in proeftuinen. 

Innovatie buiten de gebaande paden

Naast samenwerkingen binnen de sector stimuleert Nederland de samenwerking tussen partijen in verschillende sectoren. Hierdoor ontstaan innovaties die buiten de gebaande paden gaan. Voorbeelden hiervan zijn de mogelijkheid tot precisielandbouw, waarvoor de Agri en Food-sector samenwerkt met de ICT- en High Tech-sector en het ontwikkelen van vegetarische vleesvervangers met de structuur van rundvlees. Kortom, innovatieve oplossingen voor voedselschaarste zijn een hot topic.

Misschien biedt smart farming mogelijkheden. De productie van voedsel voor mens en dier bereikt momenteel zijn grenzen qua grondstoffen, ruimte en voedselveiligheidseisen. Het systeem rond voedselproductie zal aanpassingen moeten ondergaan, bijvoorbeeld met nieuwe technologieën. Denk aan big data, internet of things of robotisering. Door deze technieken te combineren in de Nederlandse Agri en Food-sector kunnen de transparantie, voedselveiligheid, milieukenmerken en vermindering van voedselverspilling worden bewerkstelligd.

Stimulering van ontwikkeling

De Nederlandse Agri en Food-sector staat aan het begin van een transitie waarin innovatie, kennisdeling en samenwerking binnen en buiten sectoren centraal staan. Europa stimuleert deze ontwikkeling met subsidiegelden, zoals bijvoorbeeld het Horizon 2020-programma. Binnen dit programma zijn er subsidiemogelijkheden voor ontwikkelingen en innovaties met Europese impact. Ook de Nederlandse overheid stimuleert innovatie op dit gebied, onder andere met subsidies. 
Binnen de Agri&Food-sector zijn verschillende kansen en mogelijkheden op het gebied van innovatie, investeringen of krediet. De sector valt onder de door de overheid aangewezen topsectoren en het kabinet stelt samen met de regio's geld beschikbaar voor de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Doel van deze regeling is het stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Naast de MIT-gelden zijn er verschillende subsidiemogelijkheden voor plattelandsontwikkeling in de vorm van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) (investeringen, samenwerkingen op productieve wijze, maar ook met een non-productief doel). Verder zijn er binnen de Agri&Food-sector mogelijkheden voor stimulering vanuit het Operationeel Programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in alle windstreken van het land. 
 

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden voor Agri en Food? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Sanne
Portretfoto Sanne Jacobs
Consultant innovatie
Bel
073-6465475
Whitepaper Horizon 2020

Europese subsidie voor onderzoek en innovatie

Hoe komt u in aanmerking voor Horizon 2020-subsidie
Download de infographic
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan