Samenwerking tussen tuinbouwbedrijven en ICT levert subsidiekansen op

28 januari 2019
Blog

Onderzoek en ontwikkeling zijn cruciaal voor de Nederlandse tuinbouw. Samenwerking vormt de sleutel tot het ontdekken van nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld met de maakindustrie (Topsector HTSM) of ICT. De Nederlandse overheid stimuleert dit soort samenwerking met diverse subsidies. Een overzicht van de trends en subsidiekansen op dit gebied.  

Portretfoto van Boudewijn Zuijderhoudt
Geschreven door:
Boudewijn Zuijderhoudt Consultant innovatie
planten

Door de schaalvergroting in de sector tuinbouw en uitgangsmaterialen zijn kwekerijen omgetoverd tot een ware industrie. De productie van planten en plantaardige producten werd hierdoor steeds efficiënter en er ontstond een grotere diversiteit. Door de schaalvergroting werd de ‘input’ in de vorm van onder meer arbeid, energie en ruimte per product fors verlaagd. Voor tuinbouwbedrijven is het belangrijk om te blijven zoeken naar nieuwe en innovatieve technieken om de input te verlagen en daarnaast te zoeken naar een meerwaarde voor hun product. Voor bedrijven in de maakindustrie (Topsector HTSM) en ICT is de tuinbouwsector een opkomende markt; zij ontwikkelen immers oplossingen om de tuinbouw efficiënter te maken. Tuinders, plantenveredelaars en vermeerderaars zijn daardoor steeds meer afhankelijk van een foutloze werking van ICT en techniek.

Wat zijn de belangrijkste trends?

Wat zijn de belangrijkste trends? In de dagelijkse praktijk kom ik veel ontwikkelingen en innovaties tegen. Momenteel onderzoeken veel partijen het automatiseren van plantproductiesystemen in vermeerderingsbedrijven door middel van robotisering. Zaaien/stekken, uitzetten en inpakken zijn vaak al geautomatiseerd, maar het oogsten van veel kasvruchten is een stuk lastiger en blijft voor veel gewassen handwerk. De zaadveredelaars houden zich momenteel bezig met het ontwikkelen van tuinbouwgewassen die geschikt zijn voor machinaal oogsten. Ook wordt er geïnvesteerd in de duurzaamheid van energie: biomassa, restwarmte of geothermie. Toch blijft voor veel gewassen CO2-bemesting cruciaal. Daarom wordt er geïnvesteerd in infrastructuur, benodigd voor het verdelen van CO2 van industrie naar tuinbouwbedrijven. Ook het telen van planten in klimaatkamers kwam de laatste jaren in een stroomversnelling. Voordat klimaatkamers grootschalig in gebruik worden genomen, moeten er nog wel wat uitdagingen overwonnen worden op gebied van onder andere licht en klimaatcontrole. Potentieel kan er zeer hygiënisch en onafhankelijk van seizoenen geteeld worden met minder ruimte (gestapeld), energie en uitstoot!

Tuinders kijken niet alleen naar de input die ze in hun product stoppen, maar ze willen er ook meerwaarde aan geven. Zo produceren steeds meer tuinbouwbedrijven vanuit een Groen Label Kas en schakelen zij steeds vaker over naar biologische teelt. Daarnaast stijgen de investeringen in big data, zoals track & trace-systemen. Door deze systemen kan elk individueel product van zaad/stek tot en met de detailhandel getraceerd worden. Belangrijk voor de voedselveiligheid, maar dit biedt ook uitkomst voor de teler zelf. Digitale communicatiesystemen over de gehele bevoorradingsketen worden steeds verder ontwikkeld, waardoor de distributie van producten steeds efficiënter verloopt en waardoor kweker en consument dichter naar elkaar toe groeien. Inmiddels zijn de tuinbouwsector en technische bedrijven onafscheidelijk met elkaar verbonden. Deze samenwerking zal in de toekomst steeds belangrijker gaan worden.

Subsidiekansen

Uiteindelijk hebben alle partijen in de keten en de eindconsument baat bij innovatie en samenwerking staat daarbij centraal. Subsidies kunnen helpen om een innovatie sneller of op grotere schaal van de grond te krijgen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste subsidiemogelijkheden die interessant zijn voor ondernemingen die samenwerken aan innovatieve oplossingen in de topsectoren Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Maakindustrie (HTSM) en ICT:

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)

Samenwerking voor innovatie. Subsidie gericht op samenwerking tussen tuinders en andere ketenpartijen. 

Mkb-innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Subsidie voor het uitvoeren van haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten

OP-Zuid

De Europese OP-Zuid-subsidie is gericht op het bevorderen van innovatie en de overgang naar een koolstofarme economie in de provincies Zeeland, Noord Brabant en Limburg:
•    het versterken en verbreden van het innovatiesysteem door het stimuleren van cross-overs
•    bevordering van samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden
•    vernieuwing in technieken, producten, processen en diensten op het vlak van duurzame energieproductie en energie-efficiëntie.

Interreg 

Het Europese subsidieprogramma Interreg stimuleert innovatieve grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden.

Marktintroductie Energie-innovaties (MEI)

De MEI-subsidie is er voor glastuinbouwers of samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers die willen investeren in een duurzaam energiesysteem. Het gaat om investeringen in innovatieve kas- of energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen. 

Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG)

Een subsidie voor glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers. U kunt subsidie krijgen voor deze investeringen:
•    tweede energiescherm
•    aansluiting warmtenetwerk of -cluster
•    aansluiting biogas- of kooldioxidenetwerk of -cluster
•    luchtbehandelingssysteem 

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO)

Met steun van de provincie en Europa stimuleert de overheid innovaties in Nederland. Vanuit Europa komt er geld naar Nederland om innovaties te versnellen. Dit geld komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Subsidiekansen met Subsidiefocus

Ondernemers moeten zich er bewust van zijn dat samenwerking kan leiden tot belangrijke innovaties op het gebied van efficiëntie en duurzaamheid en dat er mooie subsidiekansen liggen voor samenwerkingsverbanden tussen verschillende sectoren. Ik kom graag in contact met u als ondernemer om te kijken welke kansen u vooral niet wilt laten liggen op subsidiegebied!

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

  Wilt u meer weten over uw subsidiekansen? Onze consultant helpt u graag verder!

  Email Boudewijn
  Portretfoto van Boudewijn Zuijderhoudt
  Consultant innovatie
  Bel
  +31736465337
  Icoon subsidiescan

  Ontdek de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf

  Vul de subsidiescan in
  Aanmelden nieuwsbrief

  Aanmelden nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
  Meld u direct aan