Subsidie Gelderland POP3 onderdeel van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Gelderland 2017

7 september 2017
Artikel

Bent u een landbouwer in waterschap Rijn IJssel, waterschap Vallei Veluwe of waterschap Rivierenland? Investeert u in het tegengaan van de effecten van watertekorten of - overschotten of verminderde emissie van milieubelastende stoffen naar grond- of oppervlaktewater? Dan is de nieuwe POP3-openstelling wellicht iets voor u. 

 

Portretfoto van Hans Jacobs
geschreven door:
Hans Jacobs Manager innovatie
koeien aan het water

De subsidieregeling staat open van tot en met 31 oktober 2017. Deze specifieke openstelling richt zich op het verbeteren van de grondwaterkwaliteit door het terugdringen van emissie en op het terugdringen van de effecten van wateroverschotten (of -tekorten) en toenemende verzilting. 

Systemen

Voor ieder waterschapgebied is er bepaald welke systemen in aanmerking komen voor een subsidie. Het gaat bij deze waterschappen in ieder geval om de volgende systemen: 

 • beslissingsondersteunende systemen beregening;
 • beslissingsondersteunende systemen gewasbeschermingsmiddelen;
 • gebruik GEWIS-programma voor optimaal spuitmoment;
 • het bemesten op basis van waarnemingen van gewasonttrekking;
 • gebruik KringloopWijzer in melkveehouderij gericht op verbetering oppervlaktewater;
 • spuittechnieken die drift reduceren;
 • mechanische onkruidbestrijding;
 • sensorgestuurde of andere selectieve of gerichte spuitapparatuur;
 • meteo- en grondwatergestuurd bemesten;
 • nuttig toepassen van sloot- en bermmaaisel;
 • toepassen van stikstofarme of fosforarme gewasresten met een verhogende werking van organische stofgehalte; 
 • regelbare of peilgestuurde drainage; 
 • maatregelen die de waterafvoer ten behoeve van erosiepreventie reduceren.

Het is mogelijk dat andere systemen die het grond- of oppervlaktewater verbeteren of die de effecten van wateroverschotten (of -tekorten) en verzilting tegengaan alleen specifiek voor één van de bovengenoemde waterschappen in aanmerking komen voor een subsidie. 

Aanvragen subsidie

Een subsidieaanvraag kan gedaan worden door één landbouwer of in een gezamenlijke aanvraag van meerdere landbouwers. Aanvragen worden beoordeeld op basis van kwaliteit en op deze aspecten:

 • kosteneffectiviteit;
 • kans op succes; 
 • effectiviteit;
 • mate van innovatie. 

De nadruk ligt bij deze openstelling op de mate van directe toepasbaarheid (kans op succes) en de mate waarin de investering aansluit bij de thema’s en de beleidsdoelen van de verschillende waterschappen. Ieder waterschapgebied heeft een budget van € 170.000. Het minimale aanvraagbedrag is € 10.000. Het subsidiepercentage bedraagt hierbij 40%.

Wilt u meer weten over deze openstelling? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Hans
Portretfoto van Hans Jacobs
Manager innovatie
Bel
073-6465475
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan