Subsidie voor het verduurzamen van uw bedrijfspand

18 januari 2019
Artikel

Het verduurzamen van de economie staat hoog op de prioriteitenlijst van de Nederlandse overheid. Hoewel veel ondernemers hier graag hun steentje aan zouden willen bijdragen, blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel dat het hen vaak ontbreekt aan tijd en geld hiervoor. Ook zeggen veel ondernemers dat zij niet weten welke subsidies zij kunnen gebruiken om de kosten voor de verduurzaming van het bedrijfspand deels te vergoeden.

Portretfoto Dick Uenk
geschreven door:
Dick Uenk Manager Innovatie
Man bezig met het verduurzamen van een bedrijfspand

Wat zijn de subsidiemogelijkheden voor het verduurzamen van uw bedrijfspand?

Om een deel van de kosten voor de investeringen voor de verduurzaming van uw bedrijfspand te vergoeden, zijn er verschillende mogelijkheden. Hoofdzakelijk biedt de overheid aan ondernemers twee soorten mogelijkheden: subsidies en fiscale voordelen. Het verschil tussen deze twee mogelijkheden is dat u met een subsidie daadwerkelijk geld op de rekening overgemaakt krijgt, terwijl een fiscaal voordeel een extra aftrekpost op de vennootschaps- of inkomstenbelasting betreft.

Subsidiemogelijkheden verduurzamen bedrijfspand

De overheid zet de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in om ondernemers te stimuleren om te investeren in duurzaamheid. Als u uw bedrijfspand gaat verduurzamen met de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel kan dit u een mooie tegemoetkoming opleveren. De exacte hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type apparaat waarin u investeert, maar als het apparaat in aanmerking komt, bedraagt de subsidie vaak enkele duizenden euro’s.

Daarnaast wordt in 2019 de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) twee keer opengesteld. U kunt subsidie krijgen voor het produceren van groene energie uit hernieuwbare bronnen zoals biomassa, geothermie, water, wind en zon. Denk hierbij onder andere aan het investeren in zonnepanelen, windmolens en biomassaketels. De SDE+ vergoedt het verschil in de productiekosten tussen groene en grijze stroom voor een van de techniek afhankelijk aantal jaren (vijf, acht, twaalf of vijftien jaar). De hoogte van de te verkrijgen subsidie is afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte energie, maar bedraagt vaak een aantal cent per opgewekte kWh.

Fiscale voordelen bij het verduurzamen van uw bedrijfspand

Voor investeringen in bedrijfsmiddelen die leiden tot een energiebesparing van uw bedrijfspand en/of bedrijfsactiviteiten, stelt de Nederlandse overheid naast subsidies voor het verduurzamen van uw bedrijfspand ook fiscaal voordeel van de Energie-investeringsaftrek (EIA) beschikbaar. Ondernemers kunnen in 2019 voor investeringen die in aanmerking komen voor de EIA een fiscaal voordeel behalen van 45% van het investeringsbedrag.

Met de fiscale stimuleringsmaatregelen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) stimuleert de Nederlandse overheid investeringen in machines, apparaten en andere milieu- en welzijnsvriendelijke bedrijfsmiddelen. Door de MIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de categorie waarin de investering valt (13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag). Met de Vamil kunt u de investering willekeurig afschrijven. Afhankelijk van de categorie waarin de investering valt, kunt u gebruikmaken van MIA\Vamil of MIA en Vamil. Milieu-investeringsaftrek en Vamil kunnen worden toegepast op de aanschaffings- en voortbrengingskosten van de bedrijfsmiddelen die zijn vermeld op de Milieulijst.

Gebruikmaken van deze subsidiemogelijkheden?

Het verschilt per regeling wanneer u een subsidieaanvraag moet indienen. Bij sommige regelingen moet u al in de offertefase een aanvraag indienen, bij andere regelingen moet u de investeringsopdracht hebben ondertekend, waarna de investering drie maanden in aanmerking kan komen voor subsidie. Ons advies is om in de offertefase al na te denken over subsidiemogelijkheden.

Wilt u meer weten over subsidie voor het verduurzamen van uw bedrijfspand? Bent u van plan om in 2019 uw bedrijfspand of uw bedrijfsactiviteiten te verduurzamen of heeft u al een offerte of zelfs al een investeringsopdracht die niet ouder is dan drie maanden voor het verduurzamen van uw bedrijfspand? Neem dan contact op met Dick Uenk, manager Innovatie, via telefoonnummer 073-6465475 of e-mail Dick

Ook interessant voor u:

Wilt u meer weten over de subsidie verduurzamen van uw bedrijfspand? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Dick
Portretfoto Dick Uenk
Manager Innovatie
Bel
073-6465475
Icoon subsidiescan

Ontdek de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf

Vul de subsidiescan in
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan