Subsidie voor ontwikkeling en investering in stikstofreductie stallen

2 maart 2020
Artikel

Het kabinet heeft begin deze maand nieuwe stappen aangekondigd om de stikstofproblematiek in de landbouw aan te pakken. Om een structurele aanpak mogelijk te maken, is het belangrijk dat er perspectief is, zowel voor stoppers als blijvers in de landbouw. De blijvers kunnen ondersteuning krijgen om hun bedrijf toekomstbestendig te maken; de stoppers worden ondersteund bij verkoop. Welke subsidies zijn concreet aangekondigd? Hieronder een overzicht.

Portretfoto van Hans Jacobs
Geschreven door:
Hans Jacobs Manager innovatie
Subsidie voor ontwikkeling en investering in stikstofreductie stallen

Innovatie en investeringen in brongerichte verduurzaming van stallen

De komende tien jaar wordt er € 172 miljoen beschikbaar gesteld voor innovatie en investeringen in brongerichte verduurzaming van stallen. Twee subsidiemodules worden opengesteld die integrale, brongerichte, emissiereducerende maatregelen moeten stimuleren, en dat in zowel bestaande als nieuwe stallen. De modules zijn gericht op stikstof en ammoniak, broeikasgassen en op geur en fijnstof (voor zover relevant voor de betreffende dierlijke sector). Beide modules worden tweemaal per jaar opengesteld.

Twee subsidiemodules

De investeringssubsidiemodule waarvan de openstelling eind mei of begin juni 2020 verwacht wordt, is erop gericht bewezen technieken voor first movers te vervorderen. De andere module wordt naar verwachting in april 2020 gepubliceerd en opengesteld. Deze subsidie is gericht op innovaties met een brongerichte aanpak. Denk aan het voorkomen van emissies door bijvoorbeeld het snel scheiden van mest en urine, maar ook aan innovatieve end of pipe-technieken.

In de melkveehouderij ziet het kabinet de meeste potentie in het verminderen van eiwit in het voer, het vergroten van weidegang en het emissiearmer uitrijden van mest. Volgens het kabinet kan er zonder gevolgen voor productie of diergezondheid een reductie gerealiseerd worden van ruw eiwitgehalte in het voer, met een vermindering van de ammoniakemissie als gevolg.

Andere aangekondigde maatregelen

Naast genoemde subsidiemodules komt er vanuit het Rijk € 350 miljoen beschikbaar voor gerichte opkoop van veehouderijen. Deze maatregel is bedoeld voor boeren die zelf willen verkopen, maar geldt ook als onderdeel van het gebiedsproces. Het geld komt via de provincies beschikbaar.

Op 15 januari 2020 is de openstelling van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen gesloten. Er hebben zich 502 varkenshouders aangemeld. Het kabinet wil alle aanvragen die aan de eisen voldoen honoreren. Verder is aangekondigd dat er een omschakelfonds komt voor boeren die willen overstappen naar kringlooplandbouw. Voor de concrete uitwerking hiervan moet eerst nog onderzoek gedaan worden.

Meer weten?

De komende tijd zullen er verschillende subsidieregelingen aangekondigd worden. Enerzijds voor de ontwikkeling van nieuwe systemen, anderzijds voor veehouders om te investeren in emissiereducerende systemen. Subsidiefocus blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent de subsidiemogelijkheden. Bent u bezig met het ontwikkelen van nieuwe stalsystemen? Of bent u veehouder en wilt u investeren in een nieuw stalsysteem? Neem dan contact op met Hans Jacobs, manager innovatie, op 073-6465475 of stuur Hans een e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Hans
Portretfoto van Hans Jacobs
Manager innovatie
Bel
+31736465475
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan