Subsidiekans voor onderzoek naar CO2-reductie

8 augustus 2019
Artikel

Wilt u als industriële ondernemer de technische haalbaarheid onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject dat kosteneffectief CO2-emissies reduceert in 2030? Dan kunt u gebruikmaken van de regeling Topsector Energiestudies Industrie.

Foto van Boudewijn Zuijderhoudt
geschreven door:
Boudewijn Zuijderhoudt Consultant innovatie
Windmolenpark voor co2-reductie

Onderzoeken die worden ondersteund door Topsector Energiestudies Industries

De subsidie Topsector Energiestudies Industrie is één van de maatregelen van de overheid die vorm geeft aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. De subsidie richt zich met name op het gebied van energie-innovaties die uiteindelijk CO2-emissies reduceren. De subsidieregeling ondersteunt twee typen onderzoeken:

Haalbaarheidsstudies

Dit is een studie die het technische potentieel van een project onderzoekt, met als doel de besluitvorming rond de uitvoer van het project te ondersteunen. Uit de haalbaarheidsstudie moet blijken wat de sterke en zwakke punten van het project zijn, wat de risico’s zijn, welke middelen nodig zijn om het project uit te voeren en wat de slaagkansen zijn. Deze studie kan voorafgaan aan een pilotproject, waarin een specifieke innovatieve CO2-reducerende techniek wordt beproefd onder reële omstandigheden.

Milieustudies

Dit is een studie naar de vraag welke investeringen nodig zijn om een hoger niveau aan milieubescherming te bereiken. Dit leidt tot een demonstratieproject waarbij de eindgebruiker investeert in een nieuwe techniek.  

Thema’s

De regeling stimuleert haalbaarheidsstudies en milieustudies in vier thema’s:

  • warmte
  • systeemintegratie – elektrificatie en flexibilisering
  • circulariteit
  • carbon capture, utilisation and storage

Studies in het thema carbon capture, utilisation and storage kunnen een maximaal subsidiebedrag krijgen van € 2 miljoen. Voor de overige thema’s ligt het maximale subsidiebedrag op € 500.000. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 70%.

Subsidie aanvragen

Bent u voornemens om een studie uit te voeren voor de reductie van CO2, alvorens u een nieuwe techniek ontwikkelt of in een nieuwe techniek investeert? Neemt u dan contact op met onze consultant innovatie, duurzaamheid en energie Boudewijn Zuijderhoudt, via telefoonnummer 073 646 53 37 of e-mail Boudewijn. Hij kan op voorhand toetsen of uw onderzoek in aanmerking komt voor subsidie! Het is tot 24 september 2019 mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen. Wij adviseren u echter om snel contact op te nemen, aangezien subsidieaanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst tot het beschikbare budget wordt overschreden.

Ook interessant voor u:

Wilt u meer weten over deze regeling? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Boudewijn
Foto van Boudewijn Zuijderhoudt
Consultant innovatie
Bel
073-6465337
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan