Subsidiekansen voor duurzame en circulaire bedrijfsstrategie

12 augustus 2019
Blog

Onder druk van de overheid en hogere eisen van afnemers en consumenten worden de CO2-uitstoot en het grondstoffengebruik steeds belangrijkere criteria voor producten. Om te kunnen voldoen aan deze eisen, nemen steeds meer industriële bedrijven CO2-reductie en circulaire economie integraal op in hun bedrijfsstrategie. Dat is ook wel nodig om te kunnen voldoen aan de eisen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Foto van Boudewijn Zuijderhoudt
geschreven door:
Boudewijn Zuijderhoudt Consultant innovatie
circulaire bedrijfsstrategie

De eisen van het Klimaatakkoord

Hiervoor moet Nederland in 2030 49% minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Daarnaast heeft het kabinet als doel gesteld dat Nederland in 2030 voor de helft en in 2050 volledig circulair moet zijn. Een circulaire economie is belangrijk om efficiënter om te gaan met onze grondstoffen door grondstoffen langer en hoogwaardiger te blijven gebruiken.

Subsidie in elk stadium innovatietraject

In het eind juni gepresenteerde kabinetsvoorstel voor een Klimaatakkoord kondigde Minister Wiebes voor de industrie per 2021 een CO2-heffing aan. Naast deze stok is er gelukkig ook een wortel in de vorm van royale subsidies voor maatregelen van bedrijven in de industrie om de CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn nu (nieuwe) subsidiemogelijkheden voor alle stappen in het proces: van haalbaarheidsstudie, experimentele ontwikkeling tot succesvolle marktintroductie en -uitrol. Zo ondersteunt de vernieuwde DEI+ regeling nu zowel haalbaarheidsstudies en experimentele ontwikkeling als demonstratie van nieuwe, duurzame technieken (marktintroductie). Daarnaast geeft de nieuwe regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie subsidie op investeringen die meer dan drie keer zijn toegepast in Nederland. De subsidies voor marktintroductie en -uitrol zijn interessant als uw bedrijf duurzaam investeert. Deze subsidies zijn specifiek gericht op de industrie. Hieronder vallen bedrijven die met de SBI-code staan geregistreerd onder hoofdgroep C (Industrie), D (alleen energiedistributie) of E (afval- en afvalwaterverwerking). Daarnaast gelden natuurlijk nog steeds de fiscale voordelen vanuit de EIA en MIA/Vamil op duurzame investeringen.

In onderstaande tabel zetten we alles op een rijtje:

duurzame en circulaire bedrijfsstrategie

Steeds meer focus op bevorderen circulair economie

Ook kondigde het kabinet in juni aan om € 80 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de circulaire economie in 2019 en 2020. Van dit bedrag wordt € 44 miljoen ingezet als extra budget voor een nieuw thema van de DEI+, gericht op circulaire economie. Van 1 augustus 2019 tot en met 22 september 2020 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend voor pilotprojecten en demonstratieprojecten gericht op dit specifieke thema. Projecten moeten voor eind 2020 afgerond zijn.

Komt uw project in aanmerking voor subsidie?

Maken CO2-reductie en circulaire economie al een integraal onderdeel uit van uw bedrijfsstrategie? Zo niet, dan is dit het uitgelezen moment om in actie te komen. Of uw project nu in de haalbaarheids-, ontwikkelings-, marktintroductie- of marktuitrolfase zit, in al deze fases zijn er subsidiekansen. Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact op met Boudewijn Zuijderhoudt, Consultant Innovatie, via telefoonnummer 073 646 53 37 of e-mail Boudewijn.

Ook interessant voor u:

Wilt u meer weten over uw subsidiekansen? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Boudewijn
Foto van Boudewijn Zuijderhoudt
Consultant innovatie
Bel
073-6465337
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan