Subsidiekansen voor ICT

26 juni 2019
Blog

Branchebreed zijn de subsidiekansen voor de ICT-industrie de afgelopen jaren niet afgenomen. Toch ervaren veel ICT-bedrijven het verkrijgen van subsidie als steeds lastiger. Is dat ook zo? De overheid stimuleert innovatie, maar verhoogt tegelijkertijd de beoordelingscriteria van de aanvragen en controleert ze steeds nauwkeuriger. Wanneer is er binnen de ICT nog sprake van innovatie? Dit is één van de hoofdvragen bij het al dan niet opstarten van een subsidietraject. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, kan hulp van een specialist uitkomst bieden.

Portretfoto Patrick Verschure
geschreven door:
Patrick verschure Consultant innovatie
Foto van data in een gebouw

Specialisme maakt het verschil

Waar een paar jaar geleden softwareontwikkelingen voor de WBSO-regeling (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) nog wel werden goedgekeurd, beoordeelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de subsidieaanvragen steeds strenger. Ook krijgen aanvragers steeds meer vragen over de mate van innovatie bij het programmeren. Het is belangrijk om de vertaalslag van functionele knelpunten naar technische knelpunten naar programmeertechnische knelpunten te kunnen maken. Ook als een project wel degelijk aansluit bij de subsidieregeling, heeft zelfs de meest bekwame programmeur moeite om deze programmeertechnische knelpunten, oplossingsrichtingen en deliverables concreet te benoemen. 

Met onze ervaring met subsidieaanvragen en inhoudelijke kennis op ICT-gebied kunnen wij het verschil maken door vroegtijdig te constateren in hoeverre een project aansluit en hoe u het beste tot een succesvolle subsidieaanvraag kunt komen.

Subsidiefocus opent deuren naar samenwerkingspartners en subsidies in andere topsectoren

Binnen de subsidiewereld constateren onze consultants een afname van subsidies voor innovatieve projecten die alleen uit softwareontwikkeling bestaan. Een ontwikkelingsproject moet steeds vaker ook een hardwarecomponent bevatten om in aanmerking te komen voor subsidie.

Toch zien wij nog steeds mooie kansen voor ICT-bedrijven om gebruik te maken van allerlei vormen en soorten subsidies.  

Samenwerking is key voor ICT-subsidie

Het voordeel van ICT is dat er geen topsector meer bestaat zonder software, met name als het gaat om innovatieve projecten. Er zijn daarom subsidiekansen als er aansluiting wordt gevonden bij andere topsectoren, zoals Agri, Zorg of Logistiek. Het gaat dan om samenwerkingssubsidies die aangevraagd moeten worden door een bedrijf uit de betreffende sector en waarbij ICT een belangrijk onderdeel is van het innovatieve project. Mocht u een innovatief project willen starten, maar nog geen partner uit een andere topsector hebben, maak dan gebruik van ons brede netwerk.

Nieuwe zakelijke relaties

Wij koppelen regelmatig bedrijven uit verschillende topsectoren aan elkaar en signaleren daarnaast de subsidiemogelijkheden per sector. Naast een nieuwe zakelijke relatie biedt het ook de mogelijkheid om subsidies aan te vragen waarvoor een ICT-bedrijf alleen niet in aanmerking zou komen.

Doordat Subsidiefocus een breed spectrum aan bedrijven en sectoren bedient met een zeer divers scala aan regelingen is de kans zeer groot dat ook voor uw specifieke project een passende subsidie gevonden kan worden!

Wilt u ondersteuning bij een subsidieaanvraag? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Patrick
Portretfoto Patrick Verschure
Consultant innovatie
Bel
073-6465475
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan