Subsidiemogelijkheden voor de geitenhouderij

13 juni 2022
Artikel

De geitenhouderij is volop in beweging en de investeringsdrang van geitenhouders neemt toe. Asbestdaken worden vervangen, landbouwmachines aangeschaft en geitenstallen gebouwd of verbouwd. Om dit zo aantrekkelijk mogelijk te doen, is het raadzaam op tijd stil te staan bij eventuele subsidiemogelijkheden. En die zijn er legio!

Portretfoto van Martine van de Wittenboer
Geschreven door:
Martine van den Wittenboer Consultant innovatie
Geiten in de stal

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil

De MIA\Vamil-regeling (Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) biedt u fiscaal voordeel op milieuvriendelijke investeringen. Na goedkeuring van uw subsidieaanvraag kunt u een percentage van het investeringsbedrag als extra aftrekpost in mindering brengen op de winst van uw onderneming. Komt uw investering ook voor Vamil in aanmerking, dan kan de investering voor 75% willekeurig worden afgeschreven. Het type investering bepaalt de hoogte van de aftrekpost (Milieu-investeringsaftrek) en of u gebruik kunt maken van Vamil of een combinatie van beide regelingen. Investeringen die voor dit fiscale voordeel in aanmerking komen, zijn vermeld op de Milieulijst die jaarlijks door de overheid wordt gepubliceerd.

Enkele voorbeelden op de Milieulijst zijn:

 • een duurzame melkgeitenstal;
 • voorzieningen om verontreinigingen door erfafspoeling bij een veehouderij te voorkomen;
 • investeringen in precisielandbouw;
 • een automatisch ruwvoersysteem voor herkauwers;
 • een elektrisch of hybride aangedreven (landbouw)voertuig, zoals bijvoorbeeld een heftruck, trekker of graafmachine;
 • een emissiearme mobiele machine (voorzien van een aardgas- of dual fuelmotor).

Het budget voor de MIA is in 2022 € 144 miljoen en voor Vamil € 25 miljoen. U moet uw aanvraag binnen drie maanden na ondertekening van de koopovereenkomst indienen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Naast de Milieu-investeringsaftrek (MIA) kunt u ook gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling biedt een fiscaal voordeel voor energievriendelijke investeringen die op de Energielijst staan. Het fiscaal voordeel kunt u toepassen in de vorm van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. De hoogte van de aftrek bedraagt in 2022 weer 45,5% van het deel van de investering dat voor de aftrek in aanmerking komt. Dit is gelijk aan 2021.

Enkele voorbeelden van investeringen op de Energielijst zijn:

 • zonnepanelen vanaf 15 kWp;
 • verbeteren isolatie van bestaande gebouwen;
 • ledverlichtingssysteem;
 • warmteterugwinningssysteem;
 • toerengeregelde vacuümpomp voor melkwinning;
 • energie-efficiënte melkkoeling.

Het budget voor de EIA-regeling is in 2022 € 149 miljoen. Het minimale investeringsbedrag is € 2.500 per bedrijfsmiddel.

Maatlat Duurzame Veehouderij

De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is bedoeld voor veehouders die hun stal milieu- en diervriendelijk gaan (ver)bouwen en zo een bijdrage leveren aan een duurzame veehouderij. Met de MDV wordt getoetst of de stal die u wilt gaan bouwen voldoende duurzaam is om in aanmerking te komen voor fiscale voordelen.

De beoordeling gebeurt op basis van een minimaal aantal te behalen punten op zeven thema’s:

 • ammoniakemissie;
 • dierwelzijn;
 • diergezondheid;
 • energieverbruik;
 • fijnstofemissie;
 • inpassing in de omgeving;
 • brandveiligheid.

Ieder jaar worden de normen opnieuw bepaald. Voldoet uw te (ver)bouwen stal aan de gestelde criteria, dan komt u in aanmerking voor de MIA en Vamil. Een van de voordelen van de Vamil-regeling is de mogelijkheid om uw stal voor 75% willekeurig af te schrijven.

Kans op MDV-stal

De ervaring leert dat bouwplannen vaak eerder voldoen aan de duurzaamheidseisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij dan de ondernemer in eerste instantie verwacht. Ook bij overige investeringen komt u vaak in aanmerking voor een subsidie. Het is dan ook aan te raden om u te laten informeren over de mogelijkheden van de verschillende subsidieregelingen wanneer u (ver)bouwplannen heeft of een milieuvriendelijke of energiezuinige investering doet. Zo voorkomt u dat er kansen voor uw onderneming onbenut blijven en zorgt u ervoor dat u geld bespaart. 

Subsidie duurzame energie 

Investeert u in duurzame energieopwekkende middelen, zoals een warmtepomp of een zonneboiler, dan kunt u gebruikmaken van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Voor 2022 is er € 228 miljoen beschikbaar voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen en aansluitingen op een warmtenet. Voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen is er € 30 miljoen beschikbaar.

Meer weten?

Wilt u meer weten over uw subsidiemogelijkheden? Neem dan contact op met Martine van den Wittenboer via telefoonnummer 073-6465339 of stuur Martine een mail. Zij adviseert u graag over de mogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.

Op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijf u in voor onze e-mailnieuwsbrief

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden voor de geitenhouderij?

E-mail Martine
Portretfoto van Martine van de Wittenboer
Consultant innovatie
Bel
+31651084017
Whitepaper downloaden

Fiscaal voordeel behalen met Maatlat Duurzame Veehouderij

Download het whitepaper
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws
Meld u direct aan