Subsidieregeling Jonge Landbouwers 2017

30 november 2017
Artikel

De regeling Jonge Landbouwers 2017 staat in alle provincies open van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018. De hoofdlijnen zijn landelijk gelijk, maar per provincie kunnen de exacte voorwaarden voor deelname verschillen.

Foto van Martine Joling
geschreven door:
Martine Joling Consultant innovatie
koe in de wei

De jonge landbouwer: 

  • is maximaal 40 jaar op moment van aanvragen;
  • heeft niet eerder meegedaan aan de regeling;
  • runt voor eigen rekening en risico een landbouwonderneming (eventueel in maatschap);
  • is ten minste mede belast met de dagelijkse bedrijfsvoering;
  • heeft een ondertekende overeenkomst over zijn blokkerende zeggenschap met een financieel belang van minimaal € 25.000;
  • heeft een erkende agrarische opleiding afgerond of minimaal drie jaar ervaring met de te verrichten werkzaamheden;
  • vestigt zich voor het eerst als bedrijfshoofd op een landbouwbedrijf.

Per bedrijf wordt één aanvraag in behandeling genomen.

Investeringslijsten

Investeringen die in aanmerking komen voor subsidie zijn weergegeven op een investeringslijst. Deze investeringslijst is niet voor alle provincies gelijk. Nog niet voor elke provincie is de lijst beschikbaar en onderstaand overzicht is onder voorbehoud. Op de investeringslijst is aangegeven hoeveel punten per investering te verkrijgen zijn. Rangschikking van de aanvragen vindt plaats op basis van behaalde punten. 

Investeringslijst Jonge Landbouwersregeling openstelling december 2017/januari 2018

 

JOLA schema

Let op: met de subsidiabele activiteit mag niet begonnen zijn vóór het indienen van de aanvraag. Het subsidiepercentage bedraagt 30% als het bedrijf volledig bestaat uit jonge landbouwers. Heeft het landbouwbedrijf ook niet-jonge landbouwers als bedrijfshoofd? Dan kan de subsidie op twee manieren worden berekend:

Berekening subsidiebedrag optie 1:
Hier wordt de subsidie verlaagd met 20% per niet-jonge landbouwer. De verlaging bedraagt maximaal 80%. De te verkrijgen subsidie bedraagt maximaal € 20.000 en moet minimaal € 10.000 zijn.
In onderstaande tabel is een rekenvoorbeeld weergegeven. De berekening ziet er dan als volgt uit:
(subsidiabele kosten * 30% met een maximum tot 20.000) * ( 100- (aantal niet jonge landbouwers max 4*20)) 

rekenvoorbeeld

Berekening subsidiebedrag optie 2:
Als u ervoor kiest om het subsidiebedrag te berekenen aan de hand van het percentage eigen vermogen van de jonge landbouwer in de onderneming, wordt 30% van de subsidiabele kosten vermenigvuldigd met het percentage eigen vermogen. Het te verkrijgen subsidiebedrag kan dan op de volgende manier berekend worden:
(subsidiabele kosten * 30%) * percentage eigen vermogen jonge landbouwer ten opzichte van het totale eigen vermogen. Maximaal kan €20.000 aan subsidie verkregen worden. Kiest u voor deze optie? Dan moet u een accountantsverklaring meesturen met uw aanvraag. 

Voor meer informatie of vragen over deze regeling kunt u een e-mail sturen naar agro@subsidiefocus.nl of contact opnemen met Martine Joling, consultant bij Subsidiefocus. 
 

Wilt u meer weten over de subsidieregeling Jonge Landbouwers? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Martine
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan