Subsidieregeling voor introductie van nieuwe innovatieve energiesystemen

16 augustus 2017
Artikel

Bent u ondernemer in de glastuinbouw? En staat u op het punt een investering te doen? Voor investeringen die grote impact hebben op uw organisatie en die leiden tot een verbeterde energie-efficiëntie of de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen bevorderen is de Subsidieregeling Marktintroductie energie-innovaties (MEI) interessant. De stimuleringsregeling moet bijdragen aan een versnelde marktintroductie van nieuwe innovatieve energiesystemen die leiden tot een verminderde CO2-emissie. De regeling sluit aan bij de ambitie om in 2020 nieuw te bouwen kassen op een rendabele wijze klimaatneutraal te produceren.

Portretfoto van Hans Jacobs
geschreven door:
Hans Jacobs Manager innovatie
kassen

Voorwaarden kassen

Subsidie kan worden verkregen voor investeringen in een kas of een kasenergiesysteem. De kassen waarin geïnvesteerd wordt moeten onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • voorzien zijn van een diffuus kasdek met lichttransmissie voor PAR-licht die minimaal 73% hemisferisch op gewashoogte is;
  • een Hazefactor hebben van minimaal 35%;
  • voorzien zijn van minimaal 2 onafhankelijk van elkaar en tegelijkertijd te sluiten energieschermen;
  • minimaal een hoog isolerend energiescherm hebben voor de nacht;
  • minimaal een energiescherm met een 70% hemisferisch lichtdoorlatendheid voor overdag hebben.

Voorwaarden subsidieregeling

Voor investeringen in een kasenergiesysteem moet tenminste een CO2 reductie van 25% uit de kassen en een primaire energiebesparing van 15% op nationaal niveau behaald worden.
Investeringen in een ketel of kachel op biomassa, kasteeltsystemen en aardwarmteprojecten en hernieuwbare energie glastuinbouw waarvoor eerder subsidie is verstrekt, komen niet in aanmerking voor subsidie. De investering moet binnen drie jaar gerealiseerd worden.

Aanvragen subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 40% van de investering met een maximum van € 1,5 miljoen per aanvrager. Minimaal moet er € 125.000 aan subsidie worden aangevraagd. U kunt uw aanvragen indienen van 1 december 2017 tot en met 15 januari 2018. Voor de MEI-regeling is een budget gereserveerd van € 5 miljoen.

 

Heeft u vragen of wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor deze subsidie? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Hans
Portretfoto van Hans Jacobs
Manager innovatie
Bel
073-6465475
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan