'We hebben al een aantal succesverhalen'

10 april 2017
Referentie

Woonveste is een wooncorporatie in de regio Heusden, Haaren en 's-Hertogenbosch. De organisatie zorgt er in haar werkgebied voor dat mensen met een smallere beurs betaalbaar en goed kunnen wonen. Woonveste investeert in duurzaam vastgoed en leefbaarheid in buurten en wijken in haar werkgebied. “De samenwerking met Subsidiefocus creëerde bewustwording.”

Referentie door:
Mathilde van Beek, Woonveste
Huizen van Woonveste

Woonveste investeert in een duurzaam woningaanbod door bijvoorbeeld bestaande woningen energiezuiniger te maken en nieuwe woningen te voorzien van energiezuinige maatregelen. De organisatie maakte hiervoor echter nauwelijks aanspraak op subsidies.  Nieuwbouwprojecten en grondige renovaties werden niet getoetst op subsidiemogelijkheden. Daarnaast bleek het de organisatie te ontbreken aan capaciteit om het aanvragen van subsidies breed op te pakken. Het wel of niet aanvragen van subsidies hing daardoor af van toevalligheden.

Regelmatig overleg

Binnen Woonveste leefde wel het gevoel dat er subsidiemogelijkheden moesten zijn en men besloot hiervoor een externe partij in te schakelen. Bij het zoeken naar een geschikte subsidieadviseur vond de organisatie het belangrijk regelmatig met de subsidieadviseur te kunnen overleggen. “Niet dat de adviseur per se in de buurt moet zitten, maar dat je regelmatig om tafel kunt zitten, is toch wel handig. Het belt ook makkelijker als je een gezicht voor je hebt”, zegt Mathilde van Beek, Financieel Economisch Beleidsmedewerker bij Woonveste.

Subsidiescan

Begin 2010 kwam Woonveste in contact met Subsidiefocus, die vervolgens een subsidiescan uitvoerde voor de organisatie. De subsidiescan bracht zowel de huidige als de voorgenomen activiteiten in kaart en koppelde die aan subsidiemogelijkheden. Het resultaat van de inventarisatie was een overzicht van de mogelijk toepasbare subsidieregelingen voor Woonveste. Van Beek: ”Wij ervaarden de scan als zeer positief. We ontvingen een stevig rapport met alle mogelijkheden voor onze organisatie. Hierdoor gaat er bij onze mensen een belletje rinkelen dat het inderdaad nuttig is om stil te staan bij subsidiemogelijkheden”.

Subsidiefocus presenteerde de resultaten van de subsidiescan in het managementteam van Woonveste en in het reguliere werkoverleg van de afdelingen onderhoud en ontwikkeling. “Dat werkte goed”, vindt Van Beek. “Medewerkers komen nu regelmatig vragen of bepaalde zaken door Subsidiefocus moeten worden beoordeeld. De presentatie creëerde veel bewustwording.”

Ondersteuning en advies

De rapportage van de subsidiescan was het vertrekpunt voor de verdere samenwerking tussen Woonveste en Subsidiefocus. “Naast ondersteuning bij aanvraagtrajecten, wilden we ook graag advies over de bewustwording van medewerkers over subsidies”, zegt Van Beek. Beide partijen sloten een raamovereenkomst af, waarbij Subsidiefocus en Woonveste minimaal één keer per kwartaal bij elkaar komen om ontwikkelingen en plannen te bespreken.

Coördinerende rol

Subsidiefocus vervult voor Woonveste een coördinerende rol: Subsidiefocus inventariseert en beoordeelt de plannen van Woonveste op subsidiemogelijkheden. Vervolgens verzorgt Subsidiefocus ook de aanvraag en de correspondentie rondom de aanvraag. Voor Woonveste draagt deze subsidiecoördinatie in positieve zin bij aan projecten. “Eén van de eerste projecten die Subsidiefocus voor ons begeleidde, was een project van zestien zeer energiezuinige woningen. Het was helemaal niet zeker of deze investeringen rendabel genoeg zouden zijn. De subsidie die Subsidiefocus voor dit project heeft aangevraagd, gaf de doorslag om het project toch door te laten gaan”, zegt Van Beek. Door de begeleiding van Subsidiefocus ontstond er ook meer bewustwording in de organisatie. “Er werd niet aan gedacht, er werd niet bij stilgestaan. Nu hebben we het voordeel dat een externe partij tijd maakt en bewustwording creëert. We hebben inmiddels al een aantal succesverhalen. Hierdoor leeft het ook meer binnen de organisatie.”

Stevige basis

Door de subsidies kan Woonveste extra investeren in duurzaamheid en energiebesparing. In korte tijd vormden Subsidiefocus en Woonveste op basis van heldere communicatie, het nakomen van afspraken en een goede bereikbaarheid een stevige basis voor een succesvolle samenwerking. “We kunnen Subsidiefocus goed bereiken, men reageert snel op e-mail en als ze het antwoord op een vraag niet hebben dan laten ze dat weten, zoeken het uit en komen erop terug. Dat klinkt simpel, maar dat is lang niet altijd het geval”, sluit Mathilde van Beek af.