Zakelijk investeren in zonnepanelen nog slim?

30 januari 2021
Blog

Is investeren in zonnepanelen nog wel een goed idee? Dit is een vraag die veel ondernemers zichzelf stellen. Iedereen ziet de geleidelijke veranderingen op de energiemarkt, de toenemende vraag naar duurzaamheid en de wil van steeds meer mensen om zelf bij te dragen aan het opwekken van groene energie. U kunt er als ondernemer voor kiezen ook zelf te investeren in een duurzaam energieproductiemiddel, maar is dat nog wel slim?

Portretfoto Dennis Timmermans
Geschreven door:
Dennis Timmermans Consultant subsidies
wereldbol met zonnestralen

Subsidiemogelijkheden voor opwekken van duurzame energie

Als u zakelijk wilt investeren in het opwekken van duurzame energie, zijn er tal van subsidiemogelijkheden. De keuze voor een duurzaam energieproductiemiddel wordt steeds vaker gemaakt. Denk alleen al aan het aantal nieuwbouwhuizen dat wordt voorzien van een warmtepomp en het aantal bedrijven dat wordt voorzien van bijvoorbeeld zonnepanelen. 

Productiesubsidie

De keuze voor het investeren in een duurzaam energieproductiemiddel, hangt af van verschillende factoren. Aan de ene kant de besparing die het oplevert voor de investeerder en de bijdrage aan het milieu. Aan de andere kant speelt ook het vergaren van inkomsten door productie een belangrijke rol in de besluitvorming. 

Salderingsregeling voor het terugleveren van energie

Al enkele jaren is het voor zowel zakelijke investeerders als particulieren mogelijk om gebruik te maken van de salderingsregeling. De regeling zorgt ervoor dat huishoudens en bedrijven die energie terugleveren aan het net hiervoor een voordeel ontvangen op hun energiebelasting. In eerste instantie zou deze subsidieregeling al spoedig stoppen. Toch is besloten om de salderingsregeling tot 2023 door te laten lopen in zijn huidige vorm. Vanaf 2023 wordt de regeling geleidelijk afgebouwd. Er mag dan per jaar 9% minder gesaldeerd worden. Vanaf 2031 kan er niet meer gesaldeerd worden. De verwachting is overigens dat de kostprijs van zonnepanelen in 2023 dermate gedaald zal zijn, dat deze investering dan ook zonder tegemoetkoming interessant zal zijn. 

Subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)

In 2020 is de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) overgegaan in de SDE++-regeling. De SDE++-regeling richt zich, in tegenstelling tot de SDE+-regeling, op de vermeden CO2-productie. De aanvraagprocedure van de SDE++-regeling is wel gelijk aan die van de SDE+. 

Bij de SDE++-regeling kunnen ondernemers, naast hernieuwbare energie, ook subsidie aanvragen voor investeringen in CO2-reducerende technieken. Daarom is de subsidieregeling nog op enkele punten gewijzigd:

  • De meeteenheid wordt uitgedrukt in broeikasgas (CO2- equivalent) met omrekenfactoren.
  • De ranking van de aanvragen vindt plaats op basis van een basisbedrag dat nu wordt bepaald aan de hand van euro per ton CO2-equivalent in plaats van euro per kilowattuur.
  • De SDE++-regeling werkt met bijsturing: deze is mogelijk gemaakt door het invoeren van plafonds en het ‘nee, tenzij’-principe.

Investeringssubsidie voor opwekking hernieuwbare energie

Als u zakelijk of privé investeert in de opwekking van hernieuwbare energie, komt deze investering mogelijk in aanmerking voor een investeringssubsidie. De subsidiemogelijkheden en voorwaarden zijn afhankelijk van de investering die u doet.

Investering Subsidie Duurzame Energie (ISDE)

De ISDE-subsidie is toegankelijk voor particulieren en zakelijke investeerders. Wilt u investeren in een warmtepomp of zonneboiler? Dan kunt u mogelijk ook aanspraak maken op een subsidiebedrag. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het merk, type en vermogen van het apparaat waarin u investeert. Het subsidievoordeel kan oplopen tot enkele duizenden euro’s. Heeft u investeringsplannen? Win dan eerst informatie in over het aanvraagproces.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Gaat u zakelijk investeren in duurzaamheid? Dan is de kans groot dat deze investering in aanmerking komt voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA bedraagt in 2021 45,5% van het in aanmerking komende investeringsbedrag. Uw subsidieaanvraag moet altijd binnen drie maanden na het tekenen van de aankoopovereenkomst worden gedaan. Ook investeringen zoals zonnepanelen komen in aanmerking voor deze regeling. Per investeringscategorie zijn specifieke voorwaarden geformuleerd waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor fiscaal voordeel.

Meer informatie

Kortom: de energiemarkt verandert, de wereld verandert, maar de keuze is aan u of u meegaat in deze veranderingen. Wanneer het voor u de beste tijd is om mee te gaan in de energietransitie, is afhankelijk van uw persoonlijke bedrijfssituatie. De consultants van Subsidiefocus adviseren u graag over de mogelijkheden voor u en uw onderneming. 

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie? Neem dan contact op met Dennis Timmermans via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Dennis een mail.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

Wilt u meer weten over uw subsidiekansen? Onze consultant helpt u graag verder!

E-mail Dennis
Portretfoto Dennis Timmermans
Consultant subsidies
Bel
+31610208935
Icoon subsidiescan

Ontdek de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf

Vul de subsidiescan in
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan