Aardbeien
Branches

AgriFood

Subsidiekansen voor innovatie

Blijf innoveren en voorop lopen in de AgriFood sector! Subsidiefocus wijst u proactief op subsidiekansen en wij begeleiden u gedurende het volledige subsidietraject.

Nederland loopt in de sector AgriFood voorop op het gebied van kennis en innovatie. De groei van de wereldbevolking en de klimaatverandering zorgen voor steeds grotere uitdagingen. Uitdagingen die vragen om innovaties die nu al kunnen worden toegepast in de manier waarop wij ons voedsel verbouwen en verwerken.

Als ondernemer in de AgriFood sector staat u er echter niet alleen voor. Er zijn tal van subsidiemogelijkheden op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en klimaat en gezondheid. Subsidies die enorm kunnen helpen om het voedsel van vandaag en morgen mogelijk te maken. De consultants van Subsidiefocus volgen de ontwikkelingen op het gebied van Agri en Food op de voet en wijzen u proactief op subsidiekansen. Wij begeleiden u gedurende het volledige aanvraagtraject. Onze consultants beschikken over uitgebreide kennis van deze subsidiemogelijkheden en weten wat er in uw sector speelt. Hierdoor kunnen wij subsidiekansen vroegtijdig signaleren en optimaal benutten. 

Subsidie voor onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in Europa

Wilt u investeren in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie binnen Europa? Dan kan Horizon Europe u ondersteuning bieden. Met Horizon Europe wil de Europese Commissie (EC) het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren en het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die spelen. Er zijn verschillende interessante openstellingen, elke openstelling kent eigen voorwaarden. Ook de openings- en sluitingsdata verschillen. Informeer bij onze consultants naar de mogelijkheden.

Subsidie voor het investeren in milieu, klimaat en energie 

De overheid wil ondernemers in de AgriFood sector met fiscale investeringsregelingen stimuleren om te investeren in CO2-reductie, duurzame energie en in energiebesparende technieken.

Investeert u bijvoorbeeld in energiezuinige bedrijfsmiddelen  zoals zonnepanelen met een vermogen van minimaal 15 kilowattpiek, accu's voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit of warmteterugwinningssysteem en staat uw investering op de Energielijst? Dan komt u in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Investeert u in een nieuw milieuvriendelijk en/of duurzaam bedrijfsmiddel. Dan kunt u gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Uw investering moet wel op de Milieulijst staan, denk bijvoorbeeld aan het investeren in productieapparatuur voor (producten van) biobased plastics, variabele verpakkingsmachine of een 3D-printer voor duurzamer produceren. 

Bent u van plan om een klimaatgerelateerd project op te zetten? LIFE is een subsidieprogramma, waarbij innovatieve projecten worden ondersteund die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Het subsidieprogramma bestaat uit de programma's natuur en biodiversiteit, circulaire economie en kwaliteit van leven, klimaatadaptatie en -mitigatie en schone energietransitie.

Subsidie voor ondernemers die kiezen voor groen en duurzaam

Investeert u in biomassa, windenergie, zonne-energie, waterkracht of bepaalde CO2-reducerende installaties die bijdragen aan de energietransitie en de reductie van de CO2-uitstoot? Dan biedt de SDE++ subsidieregeling mogelijkheden voor u. Informeer bij onze consultants of uw investering in aanmerking komt voor deze subsidie. 

Subsidie voor innovatieprojecten

U kunt in aanmerking komen voor de subsidie Mkb-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) voor het opzetten van een samenwerkingsverband met andere mkb-ondernemers voor de ontwikkeling en vernieuwing van projecten, productieprocessen of diensten. 

De fiscale stimuleringsregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) vergoedt loonkosten en overige kosten en uitgaven voor projecten die betrekking hebben op onderzoek naar of ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) producten, processen of programmatuur. Wilt u uw financiële lasten van R&D-projecten verlagen, informeer dan bij onze consultants naar de mogelijkheden van deze regeling.

Subsidie voor uw personeel

De AgriFood sector heeft te maken met een structureel tekort aan kwalitatief goed personeel. Het is daarom extra belangrijk te investeren in uw vaste medewerkers. Door te investeren in hun kennis en vaardigheden biedt u perspectief en bindt u uw personeel aan uw organisatie. De overheid kan u daarbij helpen met verschillende subsidiemogelijkheden. Denk aan de SLIM-regeling, de ESF-subsidie voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel en de subsidieregeling voor praktijkleren.. Laat u door onze consultants adviseren over welke subsidie het beste bij uw wensen past.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Roy Hoven, manager Subsidiefocus, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Roy een e‑mail. Hij adviseert u graag over de mogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.

Op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.