Aardbeien
Branches

AgriFood

Subsidiekansen voor innovatie

Blijf innoveren en voorop lopen in de AgriFood Sector! Subsidiefocus wijst u proactief op subsidiekansen en wij begeleiden u gedurende het volledige subsidietraject.

Nederland loopt in de sector AgriFood voorop op het gebied van kennis en innovatie. De groei van de wereldbevolking en de klimaatverandering zorgen voor steeds grotere uitdagingen. Uitdagingen die vragen om innovaties die nu al kunnen worden toegepast in de manier waarop wij ons voedsel verbouwen en verwerken.

Als ondernemer in de AgriFood sector staat u er echter niet alleen voor. Er zijn tal van subsidiemogelijkheden op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en klimaat en gezondheid. Subsidies die enorm kunnen helpen om het voedsel van vandaag en morgen mogelijk te maken. De consultants van Subsidiefocus volgen de ontwikkelingen op het gebied van Agri en Food op de voet en wijzen u proactief op subsidiekansen. Wij begeleiden u gedurende het volledige aanvraagtraject. Onze consultants beschikken over uitgebreide kennis van deze subsidiemogelijkheden en weten wat er in uw sector speelt. Hierdoor kunnen wij subsidiekansen vroegtijdig signaleren en optimaal benutten. 

Subsidie voor onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in Europa

Wilt u investeren in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie binnen Europa? Dan kan Horizon Europe u ondersteuning bieden. Met Horizon Europe wil de Europese Commissie (EC) het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren en het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die spelen. Er zijn verschillende interessante openstellingen, elke openstelling kent eigen voorwaarden. Ook de openings- en sluitingsdata verschillen. Informeer bij onze consultants naar de mogelijkheden.

Subsidie voor het investeren in milieu, klimaat en energie 

De overheid wil ondernemers in de AgriFood sector met fiscale investeringsregelingen stimuleren om te investeren in CO2-reductie, duurzame energie en in energiebesparende technieken.

Investeert u bijvoorbeeld in energiezuinige bedrijfsmiddelen  zoals zonnepanelen met een vermogen van minimaal 15 kilowattpiek, accu's voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit of warmteterugwinningssysteem en staat uw investering op de Energielijst? Dan komt u in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Investeert u in een nieuw milieuvriendelijk en/of duurzaam bedrijfsmiddel. Dan kunt u gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Uw investering moet wel op de Milieulijst staan, denk bijvoorbeeld aan het investeren in productieapparatuur voor (producten van) biobased plastics, variabele verpakkingsmachine of een 3D-printer voor duurzamer produceren. 

Bent u van plan om een klimaatgerelateerd project op te zetten? LIFE is een subsidieprogramma, waarbij innovatieve projecten worden ondersteund die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Het subsidieprogramma bestaat uit de programma's natuur en biodiversiteit, circulaire economie en kwaliteit van leven, klimaatadaptatie en -mitigatie en schone energietransitie.

Subsidie voor ondernemers die kiezen voor groen en duurzaam

Investeert u in biomassa, windenergie, zonne-energie, waterkracht of bepaalde CO2-reducerende installaties die bijdragen aan de energietransitie en de reductie van de CO2-uitstoot? Dan biedt de SDE++ subsidieregeling mogelijkheden voor u. Informeer bij onze consultants of uw investering in aanmerking komt voor deze subsidie. 

Subsidie voor innovatieprojecten

U kunt in aanmerking komen voor de subsidie Mkb-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) voor het opzetten van een samenwerkingsverband met andere mkb-ondernemers voor de ontwikkeling en vernieuwing van projecten, productieprocessen of diensten. 

De fiscale stimuleringsregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) vergoedt loonkosten en overige kosten en uitgaven voor projecten die betrekking hebben op onderzoek naar of ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) producten, processen of programmatuur. Wilt u uw financiële lasten van R&D-projecten verlagen, informeer dan bij onze consultants naar de mogelijkheden van deze regeling.

Subsidie voor uw personeel

De AgriFood sector heeft te maken met een structureel tekort aan kwalitatief goed personeel. Het is daarom extra belangrijk te investeren in uw vaste medewerkers. Door te investeren in hun kennis en vaardigheden biedt u perspectief en bindt u uw personeel aan uw organisatie. De overheid kan u daarbij helpen met verschillende subsidiemogelijkheden. Denk aan de SLIM-regeling, de ESF-subsidie voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel en de subsidieregeling voor praktijkleren.. Laat u door onze consultants adviseren over welke subsidie het beste bij uw wensen past.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Roy Hoven, manager Subsidiefocus, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Roy een e‑mail. Hij adviseert u graag over de mogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.

Op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

 

Gerelateerd

 • Ondernemer en robothand als R&D-project in het kader van WBSO

  Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk

  De fiscale stimuleringsregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) vergoedt loonkosten en overige kosten en uitgaven voor ontwikkeling.

 • Milieuvriendelijke investeringen als zonnepanelen en

  Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil

  De Nederlandse overheid wil ondernemers met fiscale investeringsregelingen stimuleren om te investeren in duurzame bedrijfsmiddelen.

 • Ondernemer met robotarm

  Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren

  Bent u als mkb-ondernemer bezig met innovatie en sluit uw project aan bij de topsectoren?

 • Leerling-werknemer aan het werk bij praktijkleerplaats

  Praktijkleren

  Biedt u als werkgever een praktijkleerplaats aan? Dan is de subsidie voor praktijkleren mogelijk interessant voor u.

 • Ondernemer werkt aan robot

  Horizon Europe

  Vanaf 2021 start de Europese Commissie met het subsidieprogramma Horizon Europe. Dit  programma is de opvolger van  Horizon 2020 en kenmerkt zich door heel ambitieuze doelstellingen.

 • Groen en duurzaam met windmolens en zonnepanelen

  Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

  In 2020 is de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) verbreed. Naast hernieuwbare energie richt de subsidieregeling zich nu ook op investeringen in CO2-reductie.

 • oudere werknemer maakt gebruik van subsidie voor duurzame inzetbaarheid

  Duurzame inzetbaarheid personeel

  Wilt u investeren in de duurzame inzetbaarheid van uw personeel? Dan biedt het Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidiemogelijkheden.

 • Energie-investeringsaftrek gebruikt voor windmolens

  Energie-investeringsaftrek

  De Nederlandse overheid wil ondernemers met fiscale investeringsregelingen stimuleren om te investeren in duurzame energie en in energiebesparende technieken.

 • Medewerkers aan tafel in gesprek over ontwikkeling

  SLIM subsidie

  Wilt u investeren in de ontwikkeling van uw medewerkers en dus in uw onderneming? Dan mag u de subsidie Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het mkb (SLIM) niet missen.

Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws
Meld u direct aan
Icoon subsidiescan

Ontdek de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf

Vul de subsidiescan in