Tractor op het land
Branches

Agro

Subsidies met aandacht voor dierwelzijn, diergezondheid en milieu

De agrarische sector kent vele uitdagingen. Schaalvergroting zet door en prijzen staan onder druk. Innovatie is van essentieel belang. Thema’s als dierenwelzijn, diergezondheid en milieu spelen een steeds belangrijkere rol. Om u als agrariër te stimuleren meer aandacht te besteden aan deze thema’s, stelt de overheid diverse subsidieregelingen open. De consultants van Subsidiefocus hebben een agrarische achtergrond. Door de kennis en ervaring op dit gebied kunnen zij u voorzien van praktisch advies.

Onze consultants beschikken over uitgebreide kennis van deze subsidiemogelijkheden en weten wat er in de agrarische sector speelt. Hierdoor kunnen wij subsidiekansen vroegtijdig signaleren en optimaal benutten.

Subsidie voor milieu en klimaat

Bent u van plan om een klimaatgerelateerd project op te zetten die past in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid, dan kunt u gebruikmaken van het LIFE subsidieprogramma. Informeer naar de mogelijkheden.

Subsidie voor het investeren in duurzame energie en milieu

De overheid wil agrariërs met fiscale investeringsregelingen stimuleren om te investeren in duurzame energie en in energiebesparende technieken. Investeert u bijvoorbeeld in zonnepanelen met een vermogen van minimaal 15 kilowattpiek, accu's voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit of warmteterugwinning uit luchtwassers en ventilatielucht. En staat uw investering op de Energielijst? Dan komt u in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Investeert u in een nieuw milieuvriendelijk en/of duurzaam bedrijfsmiddel. Dan kunt u gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Uw investering moet wel op de Milieulijst staan, denk bijvoorbeeld aan het investeren in proefstallen, in biologische stallen die zorgen voor minder uitstoot van ammoniak of in een terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest. 

Bent u eigenaar van een veestal en neemt u deel aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), dan kunt u gebruikmaken van fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen. 

Subsidie voor hernieuwbare energie en CO2-reductie

Investeert u in biomassa, windenergie, zonne-energie, waterkracht of bepaalde CO2-reducerende installaties die bijdragen aan de energietransitie en de reductie van broeikasgassen? Dan kunt u gebruikmaken van de SDE++ subsidieregeling. Informeer bij onze consultants aan welke voorwaarden uw subsidieaanvraag moet voldoen.

Subsidie voor innovatieve agrarische bedrijven

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) vergoedt loonkosten en overige kosten en uitgaven voor projecten die betrekking hebben op onderzoek naar of ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) producten, processen of programmatuur.

Subsidies voor personeel 

Het tekort aan kwalitatief goed agrarisch personeel stijgt. Het is daarom extra belangrijk om te investeren in uw vaste medewerkers. Zo biedt u perspectief en bindt u uw medewerkers aan uw bedrijf. De overheid kan u daarbij helpen met verschillende subsidies. Denk aan de SLIM subsidieregeling en de ESF-subsidie, voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. 

Biedt u een praktijkleerplaats, dan kunt u ook gebruikmaken van de subsidie voor praktijkleren

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Hans Jacobs, manager innovatie, via telefoonnummer 073-6465475 of e-mail Hans. Hij adviseert u graag over de mogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.

Op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

 

Icoontje whitepaper

Financieel voordeel met de WBSO

Lees wat de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk u kan opleveren
Download het whitepaper