Testen in het laboratorium
Branches

Chemie

Subsidieregelingen voor innovatieve ontwikkelingen

Nederland behoort tot de top als het gaat om basischemie, voedingsingrediënten, coatings en high performance-materialen. De sector chemie wil deze positie vasthouden en uitbreiden. De komende jaren zeten de chemische bedrijven dan ook flink in op de overgang naar groene chemie door duurzame en milieuvriendelijke grondstoffen te gebruiken. Als ondernemer in deze sector kunt u voor innovatieve ontwikkelingen gebruikmaken van een aantal subsidieregelingen. 

Chemiebedrijven van alle groottes kunnen gebruikmaken van verschillende subsidiemogelijkheden. Deze subsidies kunnen betrekking hebben op het product, de productiewijze en de belasting op het milieu (groene chemie), maar ook op uw personeel en het innovatieve karakter van uw chemiebedrijf.

Subsidie voor onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Investeren in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie binnen Europa? Bent u van plan innovatieve technologieën naar de markt te brengen of nieuwe toepassingen te ontwikkelen binnen uw chemiebedrijf? Informeer naar de subsidiemogelijkheden van Horizon Europe. Het programma biedt een grote diversiteit aan thema's en prioriteiten voor de sector chemie. 

Subsidie voor milieu en klimaat

Bent u van plan om een klimaatgerelateerd project op te zetten? LIFE is een subsidieprogramma, waarbij innovatieve projecten worden ondersteund die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Het subsidieprogramma bestaat uit de programma's natuur en biodiversiteit, circulaire economie en kwaliteit van leven, klimaatadaptatie en -mitigatie en schone energietransitie.

Subsidie voor het versnellen van uw innovatieproject

U kunt in aanmerking komen voor de subsidie Mkb-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) voor het opzetten van een samenwerkingsverband met andere mkb-ondernemers voor de ontwikkeling en vernieuwing van projecten, productieprocessen of diensten. 

Subsidie voor personeel in de sector chemie

De komende jaren gaan veel werknemers die werkzaam zijn in de sector chemie met pensioen en daardoor ontstaat er een personeelstekort. Het is daarom belangrijk te investeren in kennis en vaardigheden van het jongere personeel. Ook het investeren in opleidingen van zij-instromers biedt een goede oplossing voor het gebrek aan kwalitatief goed personeel. De overheid helpt u hierbij door verschillende subsidiemogelijkheden aan te bieden. Denk aan de SLIM-subsidie voor leren en ontwikkelen en de ESF-subsidie voor het verhogen van duurzame inzetbaarheid. Een overzicht van alle subsidiemogelijkheden kunt u terugvinden op de pagina 'Subsidies en personeel' of laat u door onze consultants adviseren over welke subsidie het beste bij uw wensen past.

Biedt u een praktijkleerplaats, dan kunt u ook gebruikmaken van de subsidie voor praktijkleren

Subsidie voor hernieuwbare energie en CO2-reductie

Investeert u in het opwekken van duurzame energie of bepaalde CO2-reducerende installaties die bijdragen aan de energietransitie en de reductie van broeikasgassen? Dan kunt u gebruikmaken van de SDE++ subsidieregeling. Informeer bij onze consultants aan welke voorwaarden uw subsidieaanvraag moet voldoen. 

Subsidie voor speur- en ontwikkelingswerk 

De subsidie Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) verlaagt de loonkosten en overige kosten voor projecten die betrekking hebben op onderzoek naar of ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) producten, processen of programmatuur. 

Subsidie voor het investeren in duurzame energie en milieu

De overheid wil ondernemers met fiscale investeringsregelingen stimuleren om te investeren in duurzame energie en in energiebesparende technieken. Investeert u in duurzame, energiezuinige of CO2-reducerende technologie en staat uw investering op de Energielijst? Dan komt u in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen met een vermogen van minimaal 15 kilowattpiek, accu's voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit of warmteterugwinning uit luchtwassers en ventilatielucht.

Investeert u in milieuvriendelijke duurzame investeringen? Dan kunt u gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Uw investering moet wel op de Milieulijst staan, denk bijvoorbeeld aan het investeren in software voor duurzame productontwikkeling, waterbesparende voorziening of installatie, vegetatiedaken of 3D-printer voor duurzamer produceren.  

Meer weten?

Onze consultants beschikken over uitgebreide kennis van deze subsidiemogelijkheden en weten wat er in de sector chemie speelt. Hierdoor kunnen wij subsidiekansen vroegtijdig signaleren en optimaal benutten. Neem voor meer informatie contact op met Hans Jacobs, manager innovatie, via telefoonnummer 073-6465475 of e-mail Hans. Hij adviseert u graag over de mogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.

Op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

 

download

EIC voor grensverleggende innovaties

Download het whitepaper