Windmolens en zonnepanelen
Branches

Energie

Innovatie staat centraal

Energie is een onmisbaar onderdeel van een groeiende economie. Bent u ondernemer in de topsector Energie? Dan weet Subsidiefocus waar uw kansen liggen. Onze consultants zijn op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector en weten wat er speelt. Of u zelf innovatief bezig bent of investeert in de aanschaf van een innovatief, duurzaam bedrijfsmiddel; wij zijn uw partner en wijzen u proactief op subsidiemogelijkheden.

Ondernemers in de topsector Energie kunnen gebruikmaken van verschillende subsidies. Deze subsidies kunnen betrekking hebben op het product, de productiewijze en de belasting op het milieu, maar ook op uw personeel en het innovatieve karakter van uw bedrijf.

Subsidie voor onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Investeren in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie binnen Europa? Bent u van plan innovatieve technologieën naar de markt te brengen of nieuwe toepassingen te ontwikkelen binnen uw bedrijf? Informeer naar de subsidiemogelijkheden van Horizon Europe. Het programma biedt een grote diversiteit aan thema's en prioriteiten voor uw onderneming. 

Subsidie voor milieu en klimaat

Bent u van plan om een klimaatgerelateerd project op te zetten? LIFE is een subsidieprogramma, waarbij innovatieve projecten worden ondersteund die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Het subsidieprogramma bestaat uit de programma's natuur en biodiversiteit, circulaire economie en kwaliteit van leven, klimaatadaptatie en -mitigatie en schone energietransitie.

Subsidie voor het versnellen van uw innovatieproject

U kunt in aanmerking komen voor de subsidie Mkb-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) voor het opzetten van een samenwerkingsverband met andere mkb-ondernemers voor de ontwikkeling en vernieuwing van projecten, productieprocessen of diensten. 

Subsidie voor personeel in de topsector Energie 

In het kader van de energietransitie is er in de energiesector grote behoefte aan kwalitatief goed personeel. Om te voorkomen dat de personeelstekorten verder toenemen, biedt de overheid diverse subsidiemogelijkheden. Zo kunt u met de SLIM-regeling investeren in de kennis en vaardigheden van uw vaste personeel of van zij-instromers. En met de ESF-subsidie kunt u werken aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Laat u door onze specialisten adviseren over welke subsidie het beste bij uw wensen past. Een overzicht van alle subsidiemogelijkheden kunt u terugvinden op de pagina 'Subsidies en personeel' of laat u door onze consultants adviseren over welke subsidie het beste bij uw wensen past.

Biedt u een praktijkleerplaats, dan kunt u ook gebruikmaken van de subsidie voor praktijkleren

Subsidie voor hernieuwbare energie en CO2-reductie

Investeert u in het opwekken van duurzame energie of bepaalde CO2-reducerende installaties die bijdragen aan de energietransitie en de reductie van broeikasgassen? Dan kunt u gebruikmaken van de SDE++ subsidieregeling. Informeer bij onze consultants aan welke voorwaarden uw subsidieaanvraag moet voldoen. 

Subsidie voor speur- en ontwikkelingswerk 

De subsidie Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) verlaagt de loonkosten en overige kosten voor projecten die betrekking hebben op onderzoek naar of ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) producten, processen of programmatuur. 

Subsidie voor het investeren in duurzame energie en milieu

Wilt u minder energie verbruiken in uw productieproces? Heeft u een innovatieve techniek waarmee u CO2-reductie kunt realiseren? Of wilt u investeren in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie of geothermische energie? Dan kunt u subsidie aanvragen voor pilot- en demonstratieprojecten binnen de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI)

Heeft u samen met partners een goed idee om klimaatgerelateerde ontwikkelingen te versnellen en bent u op zoek naar financiering om uw project van de grond te krijgen? De MOOI-subsidie is er speciaal voor innovatieve partijen die integrale, innovatieve oplossingen ontwikkelen gericht op de energie- en klimaatdoelen van het Klimaatakkoord.

De overheid wil ondernemers met fiscale investeringsregelingen stimuleren om te investeren in duurzame energie en in energiebesparende technieken. Investeert u in duurzame, energiezuinige of CO2-reducerende technologie en staat uw investering op de Energielijst? Dan komt u in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen met een vermogen van minimaal 15 kilowattpiek, accu's voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit of warmteterugwinning uit luchtwassers en ventilatielucht.

Investeert u in milieuvriendelijke duurzame investeringen? Dan kunt u gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Uw investering moet wel op de Milieulijst staan, denk bijvoorbeeld aan het investeren in software voor duurzame productontwikkeling, waterbesparende voorziening of installatie, vegetatiedaken of 3D-printer voor duurzamer produceren.  

Meer weten?

Onze consultants beschikken over uitgebreide kennis van deze subsidiemogelijkheden en weten wat er in uw sector speelt. Hierdoor kunnen wij subsidiekansen vroegtijdig signaleren en optimaal benutten. Neem voor meer informatie contact op met Hans Jacobs, manager innovatie, via telefoonnummer 073-6465475 of e-mail Hans. Hij adviseert u graag over de mogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.

Op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

 

Gerelateerd

 • Groen en duurzaam met windmolens en zonnepanelen

  Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

  In 2020 is de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) verbreed. Naast hernieuwbare energie richt de subsidieregeling zich nu ook op investeringen in CO2-reductie.

 • oudere werknemer maakt gebruik van subsidie voor duurzame inzetbaarheid

  Duurzame inzetbaarheid personeel

  Wilt u investeren in de duurzame inzetbaarheid van uw personeel? Dan biedt het Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidiemogelijkheden.

 • Energie-investeringsaftrek gebruikt voor windmolens

  Energie-investeringsaftrek

  De Nederlandse overheid wil ondernemers met fiscale investeringsregelingen stimuleren om te investeren in duurzame energie en in energiebesparende technieken.

 • Ondernemer en robothand als R&D-project in het kader van WBSO

  Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk

  De fiscale stimuleringsregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) vergoedt loonkosten en overige kosten en uitgaven voor ontwikkeling.

 • Ondernemer werkt aan robot

  Horizon Europe

  Vanaf 2021 start de Europese Commissie met het subsidieprogramma Horizon Europe. Dit  programma is de opvolger van  Horizon 2020 en kenmerkt zich door heel ambitieuze doelstellingen.

 • Ondernemer met robotarm

  Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren

  Bent u als mkb-ondernemer bezig met innovatie en sluit uw project aan bij de topsectoren?

 • Leerling-werknemer aan het werk bij praktijkleerplaats

  Praktijkleren

  Biedt u als werkgever een praktijkleerplaats aan? Dan is de subsidie voor praktijkleren mogelijk interessant voor u.

 • DEI-subsidie: energie-innovatie lampen

  Energie-innovatie (DEI)

  De overheid stimuleert ondernemers die zich willen inzetten voor innovatie op het gebied van CO2-reductie. Wilt u werken aan de vermindering van de CO2-uitstoot?

 • Medewerkers aan tafel in gesprek over ontwikkeling

  SLIM subsidie

  Wilt u investeren in de ontwikkeling van uw medewerkers en dus in uw onderneming? Dan mag u de subsidie Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het mkb (SLIM) niet missen.

 • Een groene wereld

  MOOI

  Heeft u samen met partners een goed idee om klimaatgerelateerde ontwikkelingen te versnellen en bent u op zoek naar financiering om uw project van de grond te krijgen?

 • life

  LIFE

  LIFE is een subsidieprogramma, waarbij innovatieve projecten worden ondersteund die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid.

 • Milieuvriendelijke investeringen als zonnepanelen en

  Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil

  De Nederlandse overheid wil ondernemers met fiscale investeringsregelingen stimuleren om te investeren in duurzame bedrijfsmiddelen.

Icoon subsidiescan

Ontdek de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf

Vul de subsidiescan in