Belangrijkste wijzigingen en kansen Milieulijst 2022 landbouw

5 januari 2022

Wilt u als landbouwer uw winstbelasting verlagen via duurzame investeringen? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek. Op de Milieulijst 2022 staan alle bedrijfsmiddelen waarvoor deze aftrek geldt. Uw voordeel kan oplopen tot maar liefst 45% van het totale investeringsbedrag. Check uw kansen voor 2022.

Portretfoto van Stijn Brouwers
Geschreven door:
Stijn Brouwers Consultant innovatie
groene landbouw

Milieulijst 2022

De Milieulijst biedt de agrosector in 2022 net als andere jaren weer veel interessante kansen. Door te investeren in bedrijfsmiddelen die op deze lijst staan, kunt via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) fiscaal voordeel behalen en uw winstbelasting verlagen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste investeringsmogelijkheden en de wijzigingen ten opzichte van vorig jaar.

Nieuwe mogelijkheden agrosector in 2022:

 • klimaat- en dierenmonitoringssysteem;
 • formalinevrij bad voor desinfectie van klauwen van vee;
 • duurzame varkens- en pluimveestallen met bronmaatregel voor het verminderen van ammoniakemissie;
 • duurzame paardenstal;
 • stoomunit voor planten, uitgangsmateriaal of bloembollen;
 • chloorbleekloogvrije ontsmettingsinstallatie voor bloembollen (aanpassen bestaande situatie);
 • elektrisch aangedreven wiedbed;
 • regen- of spoelwateropslag voor het verdunnen van mest;
 • apparatuur voor het opwaarderen van plantaardige (rest)stromen tot voedingsmiddelen;
 • elektrisch aangedreven hoogwerker voor in open lucht.

Vervallen opties in 2022:

 • elektrisch aangedreven personenauto;
 • monitoring diergezondheid in melkveehouderij.

Belangrijkste kansen voor agrosector in 2022:

Algemeen

 • insectenkweeksysteem;
 • verwerkingsapparatuur voor insecten;
 • hybride aangedreven land- of bosbouwtrekker met range-extender;
 • elektrische verreiker;
 • elektrische vorkheftruck voor gebruik in open lucht;
 • elektrisch of hybride aangedreven mobiele machines;
 • elektrische of waterstof(bestel)auto’s of voertuigen;
 • mobiel elektrisch hijswerktuig voor hoofdzakelijk in open lucht;
 • omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage;
 • emissiearm erf bij bedrijf in akkerbouw-, veehouderij, bloembollen-, fruit- of boomteelt;
 • apparatuur of voorzieningen voor het combineren van akkerbouw of veeteelt met bomen en struiken;
 • ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in land- en tuinbouw;
 • verwarmingsketel met low-NOx-brander;
 • filterinstallatie voor hout- en pelletstook;
 • automatisch brandstofinvoersysteem of buffervat voor bestaande ketels of kachels.

Veehouderij

 • stallen die voldoen aan Maatlat Duurzame Veehouderij (maximale bedragen per dierplek zijn verhoogd);
 • proefstallen;
 • biologische stallen met reductie van emissie van ammoniak;
 • systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen (aanpassen bestaande situatie);
 • gasdichte voorziening voor drijfmestopslag;
 • koelinstallatie voor drijfmest (aanpassen bestaande situatie);
 • apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in varkens- of rundveestallen (aanpassen bestaande situatie);
 • terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest;
 • omgekeerde osmose-installatie voor verwerken van spuiwater van biologische luchtwasser;
 • autonome mestverzamelrobot voor opzuigen van koemest op dichte stalvloeren;
 • automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers;
 • elektrische krachtvoerinstallatie voor melkgeiten;
 • permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen;
 • versnipperaar voor kunststofafval van landbouwbedrijven (geen landbouwfolie/plastic);
 • fijnstofemissiereducerende techniek voor pluimveestallen;
 • ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel;
 • getrokken elektrische voermengwagen voor rundvee.

Akkerbouw/glastuinbouw/bloembollen

 • kas voor biologische teelt;
 • groen Label Kas voor (biologische) teelt;
 • gps-nauwkeurig systeem voor lokale meting van klimaatgegevens;
 • meetsensor voor gewasparameters;
 • druppelbevloeiingssysteem voor open teelt;
 • spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening (met doponafhankelijke aansturing);
 • plaatsspecifieke bemestingsapparatuur (alleen voor organische en dierlijke mest);
 • intrarijwieder;
 • mechanische onkruidbestrijding met gps-systeem;
 • mulch-apparatuur;
 • bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt;
 • volautomatische fusten- of kistenreiniger met gesloten wassysteem;
 • apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen;
 • volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen, uien of wortelen;
 • elektrisch aangedreven hoogwerker voor boom- en fruitteelt;
 • onkruidbestrijdingsmachine op basis van stroom;
 • precisiezaaimachine met voorzieningen voor sojateelt.

Aanvragen MIA

Wilt u gebruikmaken van de MIA-regeling, let er dan op dat u uw aanvraag binnen drie maanden na het ondertekenen van de koopovereenkomst indient. Wilt u in aanmerking komen voor aftrek onder de voorwaarden die gelden voor 2022, dan moet de koopovereenkomst van het bedrijfsmiddel ook in dat jaar getekend zijn.

Meer weten?

Wilt u duurzaam investeren en wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Milieu-investeringsaftrek MIA of Vamil? Neem dan contact op met Stijn Brouwers, consultant subsidies, via telefoonnummer 06-82527362 of stuur Stijn een e-mail.

Op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e‑mailnieuwsbrief.

Wilt u meer weten over de Milieulijst 2022? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Stijn
Portretfoto van Stijn Brouwers
Consultant innovatie
Bel
+31682527362
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws
Meld u direct aan