Budgetten Sbv-regeling herverdeeld om aan aanvragen te voldoen

29 juli 2021

De subsidie Brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) is in sommige sectoren populairder dan in andere. Dat is gebleken uit de recente aanvragen. Reden om de subsidiegelden anders te verdelen.

Portretfoto van Hans Jacobs
Geschreven door:
Hans Jacobs Manager innovatie
stal met koeien

De Sbv-regeling voor ontwikkeling brongerichte, emissiereducerende maatregelen

Met de Sbv-regeling wil de overheid de ontwikkeling van brongerichte, emissiereducerende maatregelen stimuleren. De subsidie richt zich zowel op bestaande als nieuwe stalsystemen en op broeikasgas- en stalemissies. Nieuwe technieken moeten ervoor zorgen dat deze emissies omlaag gaan en stallen verder verduurzamen. De Sbv-regeling draagt daarmee bij aan zowel de gezondheid en het welzijn van mens en dier, als aan de realisatie van klimaat- en milieudoelen.

Voorafgaand aan de openstelling dit voorjaar heeft de overheid bepaald welke sectoren te maken hebben met de grootste uitdagingen op het gebied van emissie uitstoot en welke sectoren de meeste impact hebben op dit gebied. Aan de hand van deze criteria is een verdeling gemaakt van het totaal beschikbare budget.

Nieuwe verdeling van het subsidiebudget

In de beoordelingsfase is gebleken dat voor sommige sectoren de toegekende budgetten niet toereikend waren. In andere sectoren bleef er budget over. De overheid heeft daarom besloten de budgetverdeling aan te passen om zo op termijn een zo hoog mogelijke emissiereductie te verwezenlijken.

Veel subsidieaanvragen vanuit de kalversector

Opvallend is vooral dat er vanuit de kalversector veel steun is aangevraagd. Daarom is er van het budget voor de melkveesector nu ongeveer € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld. Dit is verdeeld onder ondernemingen uit de vleeskalverhouderij die een subsidieaanvraag hebben gedaan voor investeringen in combinatie met managementmaatregelen.

Binnen de varkenshouderij bleek meer interesse voor innovatieprojecten gericht op investeringen en minder in projecten gericht op managementmaatregelen. Daarom is er  € 1,8 miljoen budget verschoven tussen beide categorieën.

In de pluimveehouderij zijn er weinig correcte aanvragen ingediend. Dit zorgde ervoor dat er € 3 miljoen budget ongebruikt bleef. € 1 miljoen daarvan is nu gereserveerd voor de melkgeitenhouderij en circa € 2 miljoen gaat naar de eerdergenoemde openstelling voor de varkenshouderij. In totaal is er nu € 11 budget naar de varkenssector gegaan en € 3 miljoen naar de melkgeitensector.

Meer weten?

De Sbv-regeling gaat later dit jaar mogelijk weer open voor aanvragen. Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor deze innovatieregeling? Neem contact op met Hans Jacobs, manager innovatie, via telefoonnummer 073-6465343 of stuur Hans een mail.

Op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

Wilt u meer weten over de Sbv-regeling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Hans
Portretfoto van Hans Jacobs
Manager innovatie
Bel
+31622798926
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws
Meld u direct aan