Dit voorjaar weer POP3-subsidie voor Brabantse innovaties

18 maart 2021

Bent u ondernemer in Noord-Brabant en wilt u gezamenlijk werken aan innovaties die de productiviteit en duurzaamheid van de landbouw- of agrifoodsector verbeteren? De provincie opent dit voorjaar opnieuw de POP3-subsidie Samenwerking in het kader van EIP. De subsidie kan oplopen tot € 500.000.

Portretfoto van Hans Jacobs
Geschreven door:
Hans Jacobs Manager innovatie
natuurinclusieve landbouw

Samenwerking in kader van EIP

Met de subsidieregeling Samenwerking in het kader van het European Innovation Partnership (EIP) ondersteunt de provincie Noord-Brabant operationele groepen (in oprichting) die willen samenwerken aan innovatie in de agrarische sector. Een operationele groep is een samenwerkingsverband van minimaal twee partijen die van belang zijn voor het verwezenlijken van de doelstelling van het project. In de groep zit ten minste één landbouwer.

Voorwaarden subsidie

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie, dan moet uw project gericht zijn op het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties. Het uiteindelijke doel is brede toepasbaarheid in de praktijk. Het project moet bijdragen aan de volgende drie thema’s:

  • Verschuiven van kostenreductie naar meerwaardestrategie.
  • Bijdragen aan kringlooplandbouw, minder emissie van milieubelastende stoffen en klimaatmitigatie.
  • Behouden en versterken van de biodiversiteit.

Naast deze thema’s moet uw project voldoen aan ten minste een van de volgende twee punten:

  • Beter beheer van productierisico’s, klimaatadaptie, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen.
  • Verbetering van dierenwelzijn en volksgezondheid of verbetering van de omgevingskwaliteit.

Aanvragen en hoogte subsidie

U kunt uw aanvraag indienen van 29 april tot en met 10 juni 2021. Alle aanvragen worden beoordeeld op kwaliteit. De subsidie bedraagt minimaal € 100.000 en maximaal € 500.000. De ondersteuning kan oplopen tot maximaal 70% van de subsidiabele kosten.

Meer weten?

Bent u als ondernemer actief in de Brabantse landbouw- of agrifoodsector en heeft u een idee voor een samenwerkingsproject? Neem contact op met Hans Jacobs, manager innovatie, via telefoonnummer 073-6465343 of stuur Hans een e-mail.

Op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

Wilt u meer weten over de POP3-subsidie? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Hans
Portretfoto van Hans Jacobs
Manager innovatie
Bel
+31622798926
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan