Duurzaam innoveren in 2021: de stimuleringsmaatregelen

15 september 2020

De regering treft het komend jaar diverse maatregelen. Het doel is om markten te stabiliseren, ondernemers de kans te geven weer positieve cijfers te behalen en het innovatieve karakter van onze economie te waarborgen. Wij zetten de maatregelen voor u op een rij.

Portretfoto van Roy Hoven
Roy Hoven Manager Subsidiefocus
geld

De maatregelen in een notendop

In 2021 wordt een lastenverzwaring voor grootbedrijven doorgevoerd, om zo een lastenverlichting voor overige ondernemers mogelijk te maken. De continuering van subsidieregelingen en fiscale tegemoetkomingen voor investeringen in personeel moeten voorkomen dat de werkeloosheid verder oploopt. Om te zorgen dat ondernemers in Nederland actief blijven investeren in innovatie ontvangen zij extra voordeel. Daarnaast moeten subsidies ervoor zorgen dat er extra ruimte beschikbaar komt voor duurzame, innovatieve projecten. Ook zal er extra aandacht komen voor het ondersteunen van ondernemers om samen te komen tot oplossingen voor klimaat-technische vraagstukken. Deze ondersteuning zal zowel op de reductie van de uitstoot van broeikasgassen gericht zijn, als op duurzame opwekking van energie. Al deze maatregelen tezamen moeten ervoor zorgen dat de economie, ondanks de voorlopig nog geldende coronamaatregelen, weer kan gaan groeien.

Maatregelen gericht op innovatie

 • Het percentage van de fiscale stimuleringsregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) stijgt van 32% naar 40%. Voor starters gaat de eerste schijf van 40% naar 50%.
 • De aftrek voor starters die gebruikmaken van de WBSO wordt verhoogt met € 6.598. Deze aftrekpost komt daarmee uit op € 19.786. Op deze manier worden innovatieve starters extra gestimuleerd.
 • De Innovatiebox is een fiscale regeling onder de vennootschapsbelasting voor winsten die voortkomen uit innovatie. Het percentage voor gebruik van de Innovatiebox gaat van 7% in 2020 naar 9% in 2021.
 • Het kabinet lanceert het Nationaal Groeifonds om investeringen in kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur te stimuleren. Voor wat betreft de infrastructuur wordt specifiek gekeken naar nieuwe mogelijkheden op het gebied van kennis en energie. Voor de komende vijf jaar wordt via het fonds € 20 miljard beschikbaar gesteld.
 • Het nieuwe programma Innovatie op het Boerenerf wordt gelanceerd met als doel de kennis en innovaties die beschikbaar komen sneller toe te passen in de praktijk van het boerenbedrijf. Het programma zal bestaan uit subsidies en fiscale regelingen waar boeren gebruik van kunnen maken voor de verduurzaming van hun bedrijfsvoering.
 • In 2021 komt er subsidie beschikbaar om innovaties op het gebied van duurzame luchtvaart te stimuleren. Er zal met name gezocht worden naar ontwikkeling op het gebied van hybride elektrisch vliegen.

Maatregelen om investeringen te stimuleren

 • In totaal komt er in 2021 € 360 miljoen beschikbaar aan subsidies voor de verduurzaming van de veehouderij en de aanpak van de stikstofproblematiek.
 • Een wijziging in de vennootschapsbelastingtarieven levert extra voordeel op voor bedrijven die gebruikmaken van fiscale regelingen zoals Energie-investerings (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil. De grens van de eerste schijf die in 2020 nog op € 200.000 ligt, wordt verschoven naar € 395.000 winst. Voor de eerste schijf vindt een belastingverlaging plaats, van 16,5% naar 15%. Voor winst hoger dan € 395.000 blijft het percentage 25%.
 • De subsidie op elektrische, nieuwe en gebruikte auto’s wordt in 2021 voorgezet. In totaal is er tot 2025 € 252 miljoen beschikbaar.
 • In 2021 komt er subsidie om de realisatie van walstroomvoorzieningen in zeehavens voor zeeschepen te stimuleren.

Maatregelen gericht op ontwikkeling personeel

 • Er komen subsidies voor investeringen in personeel, loopbaan en duurzame inzetbaarheid.
 • Via de SURE regeling komt er steun voor werkgelegenheid.
 • Er komen nieuwe maatregelen voor omscholing en werk.
 • Door de coronacrisis is er extra behoefte aan scholing en begeleiding. Daarom wordt er meer budget vrijgemaakt voor de SLIM-regeling.
 • Er wordt € 10,6 miljoen extra budget vrijgemaakt voor de subsidieregeling Praktijkleren, zowel voor het studiejaar 2020-2021 als 2021-2022. Het gaat hierbij specifiek om conjunctuurgevoelige sectoren en sectoren waarin veel contactberoepen voorkomen. Doel is werkgevers ondanks de coronamaatregelen te stimuleren leerwerkplekken aan te bieden.
 • Als onderdeel van het actieplan laaggeletterdheid wordt het budget voor de subsidie Tel mee met taal in 2021 verhoogd met € 6 miljoen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over duurzaam innoveren in 2021? Neem contact op met Roy Hoven, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Roy een mail.

Wilt u meer weten over duurzaam innoveren 2021? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Roy
Portretfoto van Roy Hoven
Manager Subsidiefocus
Bel
+31622464517
Icoon download whitepaper subsidie praktijkleren

Subsidie voor praktijkleren

De juiste begeleiding daar komt u verder mee
Download het whitepaper
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan