Duurzaam innoveren in landbouw en visserij? Doe het met MIT subsidie

19 maart 2020

Bedrijven uit de landbouw en visserij treffen steeds meer duurzame maatregelen. In de sector wordt fors geïnnoveerd. De zorg voor ons milieu komt steeds hoger op de agenda te staan. De overheid ondersteunt de sector daarbij graag, onder meer via de populaire subsidieregeling Mkb-innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Voor de komende MIT-ronde is er een apart budget voor haalbaarheidsprojecten in de landbouw en visserij. De regeling opent 7 april.

Portretfoto van Roy Hoven
Geschreven door:
Roy Hoven Manager Subsidiefocus
koe in wei

Investeren in duurzame dierlijke producten

Onder de landelijke MIT-Haalbaarheid openstelling van april 2020 is bewust aandacht voor duurzame dierlijke producten. Het doel van de toevoeging is het ondersteunen van veehouders bij het ontwikkelen van nieuwe technologie voor duurzame dierlijke producten en/of nieuwe marktconcepten waarmee zij een verdienmodel kunnen creëren voor deze producten. Met duurzaam worden producten bedoeld met lage emissies die daarnaast bijdragen aan een betere diergezondheid, milieukwaliteit, veevoermestkringloop, een hoger dierwelzijn of herstel van biodiversiteit. Een project mag sowieso geen negatieve effecten hebben op bovenstaande stimuleringspunten. De projecten moeten de potentie hebben om bij te dragen aan het beter vermarkten van duurzame dierlijk producten en het hierdoor verbeteren van het verdienmodel van de veehouder.

Duurzame visserij en aquacultuur

Naast dierlijke producten is er in de komende MIT ronde ook speciale aandacht voor duurzame visserij en aquacultuur. Een eigen budget binnen de subsidieregeling is toegevoegd om ondernemers in de visserij te ondersteunen bij verdere verduurzaming van hun sector en het behoud van een gezonde bedrijfsvoering. Onder verduurzaming verstaat de overheid een gezond visbestand en het verlagen van de impact op het ecosysteem. Bijvoorbeeld door het terugdringen van verspilling en ongewenste bijvangst. Maar ook  bodemberoering moet zoveel mogelijk teruggedrongen worden. Subsidie is er voor haalbaarheidsprojecten die streven naar het in balans brengen van natuur en economie. De focus ligt daarbij op zowel de primaire visserij als de visserij en kweek van mosselen en oesters. Daarnaast vallen alternatieve vistechnieken en aquacultuur in windparken onder de openstelling.

Hoog scoren met uw subsidieaanvraag?

De MIT-regeling opent op 7 april. Wilt u kans maken op deze subsidie, dien uw aanvraag dan ook echt op 7 april in. De subsidieregeling is namelijk heel populair. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 20.000. Wilt u weten of uw project voldoet aan de eisen? Of wilt u zorgen dat uw project zo hoog mogelijk scoort bij inhoudelijke beoordeling? Neem contact op met Roy Hoven, manager innovatie, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Roy een mail.

Wilt u meer weten over de MIT regeling voor haalbaarheidsprojecten? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Roy
Portretfoto van Roy Hoven
Manager Subsidiefocus
Bel
+31736465475
Download het whitepaper MIT-subsidieregeling

MIT subsidieregeling

Speciaal voor mkb’ers die innoveren
Download het whitepaper
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan