Eurostars aanvragen voor onderscheidende innovatie? Vier tips

22 juli 2022

Eurostars is een isubsidieprogramma voor mkb’ers die werken aan onderscheidende technische innovaties. Kennisoverdracht en internationale samenwerking zijn voorwaarden om een beroep te kunnen doen op Eurostars. Vier tips voor een succesvolle subsidieaanvraag.

Portretfoto van Joost Simkens
Geschreven door:
Joost Simkens Consultant innovatie
robotarm

Eurostars subsidieprogramma

Als mkb’er kunt u twee keer per jaar een project indienen voor Eurostars. Vanuit het programma kunt u 50% subsidie ontvangen tot een maximum van € 500.000 per project (in Nederland). De looptijd van een Eurostars-project is maximaal drie jaar.  

Een subsidieaanvraag indienen voor Eurostars? Vier tips:

1. Kom een samenhangend samenwerkingsprogramma overeen met zorgvuldig uitgekozen samenwerkingspartners.

Voorwaarde voor een Eurostars subsidieaanvraag is dat er ten minste twee mkb-bedrijven, universiteiten of kennisinstellingen uit twee Eureka-landen samenwerken aan een technische ontwikkeling. Onder samenwerking wordt verstaan dat er een samenhangend en gebalanceerd programma van activiteiten wordt gevolgd. Dit houdt in dat elke partner een evenredig deel van de ontwikkeling en kosten op zich moet nemen. De kwaliteit van de samenwerking is één van de toetsingscriteria voor uw aanvraag.

2. Maak duidelijk dat uw technologisch onderzoek en samenwerking disruptief is en grote maatschappelijk impact heeft.

Eurostars is een tender. Dat wil zeggen dat uw voorstel in competitie is met andere voorstellen. Projecten gericht op maatschappelijke uitdagingen maken veel impact. Dat geldt ook voor activiteiten die kennis en producten opleveren met een hoog schalingspotentieel. De impact die het resultaat van uw samenwerking heeft, is een ander belangrijk toetsingscriterium. Soms kan het verstandig zijn om ook de vraagkant, zoals potentiele gebruikers van een product, te betrekken bij uw aanvraag.

3. Zorg dat het samenwerkingsverband aanvullende specifieke kennis en/of vaardigheden bezit.

“Het geheel is meer dan de som der delen” gaat zeker op bij een Eurostars-aanvraag. Een samenwerkingsverband moet logisch zijn, maar het moet ook alle betrokken partners op technologisch niveau verder brengen. Uit uw aanvraag moet blijken dat een partner bepaalde kennis en vaardigheden heeft waar een andere partner van kan leren, en vice versa. Samen met een goed uitgebalanceerd ontwikkelplan vormt dit de kern van het laatste toetsingscriterium: excellente innovatie.

4. Check in een vroeg stadium het Eurostars-budget en de nationale voorwaarden van de landen van uw samenwerkingspartners.

Eurostars-projecten worden in twee trappen beoordeeld. Eerst wordt een project centraal gerankt. Projecten die hoog scoren op kwaliteit van samenwerking, impact en innovatie worden hoger gerangschikt. Wanneer de minimale score (5 uit 6 per criterium) is behaald, wordt het project aanbevolen voor subsidie. De beschikbaarheid van de subsidie hangt hierna af van hoe een Eureka-land omgaat met de toewijzing van het budget. Voorkom dat uw project wordt aanbevolen voor subsidie, maar er in een Eureka-land géén budget beschikbaar is. Of dat u op basis van nationale voorwaarden wordt uitgesloten.

Meer weten?

Overweegt u over de grens te gaan samenwerken aan onderzoek naar of de ontwikkeling van technische innovaties? Bent u op zoek naar financiering hiervoor of zoekt u een samenwerkingspartner? Neem contact op met Joost Simkens, consultant innovatie, via telefoonnummer +31 6 51498348 of stuur Joost een e‑mail

Op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

Wilt u meer weten over Eurostars? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Joost
Portretfoto van Joost Simkens
Consultant innovatie
Bel
+31651498348