Ga nu samen voor SLIM

7 april 2020

Vindt u het belangrijk te investeren in de kennis en groei van uw medewerkers? En wilt u dat samen met andere organisaties doen? Dan kunt u vanaf april de SLIM-subsidie aanvragen. Wees er wel op tijd bij. De SLIM-regeling is populair!

Portretfoto van Mariska Teurlings
Geschreven door:
Mariska Teurlings Consultant subsidies
stage lopen

Speciaal voor samenwerkingsverbanden

In de maand maart hebben enkelvoudige mkb-bedrijven een subsidieaanvraag kunnen indienen voor de SLIM-subsidie. In april was het de beurt aan samenwerkingsverbanden. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal twee mkb-bedrijven, eventueel aangevuld met een branchevereniging. Daarnaast konden ook grootbedrijven die actief zijn in de horeca, recreatie of landbouw in deze periode de SLIM-subsidie aanvragen.

Welke activiteiten komen in aanmerking voor subsidie?

Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen voor dezelfde activiteiten subsidie aanvragen als enkelvoudige mkb-bedrijven dat eerder konden:

  1. Doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan. Dit plan moet inzicht geven in de scholingsbehoefte van medewerkers vanuit het perspectief van de onderneming.
  2. Het laten opstellen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor medewerkers in het samenwerkingsverband.
  3. Het bieden van ondersteuning bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen
  4. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen voor een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Subsidie voor ontwikkeling van uw personeel

Vooral de derde activiteit biedt voor samenwerkingsverbanden mooie kansen. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen en invoeren van een systeem voor periodieke ontwikkelgesprekken. Ook het opzetten van een bedrijfsschool of het creëren van een leerrijke werkomgeving is een interessante optie. Deze laatste twee activiteiten kunnen goed gezamenlijk worden opgepakt. Denk aan het maken van e-learnings, het opzetten van een leerportaal of de introductie van bedrijfs- en leerambassadeurs. Verder kunt u samen een bedrijfsschool opzetten. Dit biedt medewerkers de mogelijkheid van en met elkaar te leren.

Kortom, de SLIM-subsidie voor samenwerkingsverbanden biedt tal van mogelijkheden die op een positieve manier kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van uw medewerkers en dus van uw bedrijf.

Hoogte subsidie

Het subsidiepercentage voor deelnemers aan een samenwerkingsverband bedraagt 60% van de subsidiabele kosten. Onder deze kosten vallen de inhuur van een externe adviseur, aanschaf van benodigde materialen en de eigen directe kosten. Een samenwerkingsverband kan maximaal € 500.000 aan subsidie ontvangen en niet meer dan € 200.000 per deelnemer. Wilt u een praktijkleerplaats aanbieden? Dan betreft het maximale bedrag € 2.700 per leerling per schooljaar. Een samenwerkingsproject mag maximaal 24 maanden duren.

Vraag op tijd subsidie aan

Wilt u als samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor de SLIM-subsidie? Dan kan dit in 2021. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Bij overtekening vindt eerst loting plaats voordat wordt overgegaan op beoordeling. Omdat de SLIM-subsidie erg populair is, adviseren wij u tijdig uw aanvraag in te dienen. Naar verwachting zal er onder de enkelvoudige aanvragen, die ondernemers eerder konden indienen, loting plaatsvinden. In september volgt een nieuwe openstelling voor deze bedrijven.

Meer informatie

Wilt u investeren in uw onderneming en personeel? Neem dan contact op om de subsidiemogelijkheden voor uw project te bespreken. Door nu al te zorgen voor een goed plan, kunnen we de kans op goedkeuring voor uw project vergroten. Zoekt u nog een expert die uw project inhoudelijk kan begeleiden en implementeren dan helpen wij u ook graag bij het vinden van de voor u meest geschikte partner op dit gebied. Voor meer informatie over deze subsidie kunt u contact opnemen met Mariska Teurlings, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Mariska een mail

Wilt u meer weten uw subsidiemogelijkheden? Onze consultant helpt u graag verder!

E-mail Mariska
Portretfoto van Mariska Teurlings
Consultant subsidies
Bel
+31736465475
Icoon subsidiescan

Ontdek de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf

Vul de subsidiescan in
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan