In 2019 subsidie voor agrofood in Brabant

19 december 2018

De provincie Brabant stelt begin 2019 een subsidieregeling onder het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) open: de subsidie Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen t.b.v. agrofood. Bent u een landbouwer of vormt u een samenwerkingsverband van landbouwers? Dan kunt u in aanmerking komen voor deze subsidie.

Portretfoto van Hans Jacobs
geschreven door:
Hans Jacobs Manager innovatie
Aardbeien in bakje

Het doel van de nieuwe openstelling is het stimuleren van landbouwers om te investeren in verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Het gaat dan bijvoorbeeld om brongerichte emissiebeperking in stallen, energiebesparing in de (glas)tuinbouw, verwaarding van reststromen en nieuwe product- en marktconcepten. Het projectvoorstel moet aansluiten op minimaal vier van onderstaande thema’s en er moet in ieder geval een relatie zijn met thema 1 en 2.

  1. Verschuiving van kostenreductie naar meerwaardestrategie;
  2. Maatregelen die bijdragen aan kringlooplandbouw; dus die leiden tot meer gesloten kringlopen;
  3. Beter beheer van productierisico’s;
  4. Verbetering van dierwelzijn en volksgezondheid;
  5. Behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

Subsidie aanvragen

De subsidie is bedoeld voor landbouwers of samenwerkingsverbanden van landbouwers. De subsidiabele projectkosten moeten minimaal € 100.000 bedragen. Het subsidiepercentage is 40% en u kunt minimaal € 40.000 en maximaal € 250.000 aan subsidie verkrijgen. Aanvragen kunnen worden ingediend van 7 januari 2019 tot en met 25 februari 17.00 uur. Bij toekenning van de subsidie moet u het project binnen twee jaar uitvoeren. Alle tijdig ingediende aanvragen worden beoordeeld op basis van kwaliteit. De projecten worden onder andere beoordeeld op effectiviteit, haalbaarheid, innovatie en efficiëntie.

Heeft u investeringsplannen die mogelijk aansluiten bij deze subsidie? Neem gerust contact op met de consultants van Subsidiefocus om te bepalen wat de subsidiekansen zijn voor uw project.

Wilt u meer weten over de subsidieregeling Fysieke investeringen? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Hans
Portretfoto van Hans Jacobs
Manager innovatie
Bel
073-6465475
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan