In Brabant subsidie voor fysieke investeringen voor verbetering van de waterkwaliteit (POP 3)

5 december 2018

De provincie Brabant kondigt een nieuwe openstelling aan binnen het POP3-programma.

Portretfoto van Hans Jacobs
geschreven door:
Hans Jacobs Manager innovatie
Man met tractor

De provincie Brabant wil landbouwers stimuleren om te investeren in bedrijfsmiddelen die bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit. Subsidie kan verkregen worden als een landbouwer of een samenwerkingsverband van landbouwers investeert in een of meerdere bedrijfsmiddelen die zijn weergegeven op de investeringslijst van de provincie. Alle investeringen op deze lijst dragen bij aan de waterkwaliteit door het toepassen van beter bodembeheer. De investeringen op de lijst zijn voorzien van een score. De hoogte van de score bepaalt de plaats van de aanvraag bij rangschikking als het totale budget wordt overschreden. Investeert u in meerdere bedrijfsmiddelen? Dan bepaalt het gemiddelde van de scores de plaatsing.

Nr.

Omschrijving investering

Score

1

Machines en hulpmiddelen voor het overschakelen op een teeltsysteem met vaste rijpaden, waarbij onbereden bedden ontstaan met een breedte van tenminste 280 cm. Inclusief GPS en evt. railsystemen.

8

2

Werktuigen voor strokenbewerking van landbouwgrond waarbij maximaal 50% van de werkbreedte wordt bewerkt, inclusief GPS.

8

3

Werktuigen voor het snijden of hakselen en gelijkmatig uitstrooien van beheergras, bermmaaisel, slootmaaisel of gewasresten over landbouwgrond.

7,5

4

Werktuigen voor het niet-kerend bewerken, inwerken of onderwerken van gewasresten en groenbemesters met behulp van schijven, rollen, flexibele tanden of snijders.

7

5

Werktuigen voor het bemesten van landbouwgrond waarbij gebruik wordt gemaakt van een sleepslang of mesthaspel. Inclusief maximaal 500 meter slang, GPS en automatische sectieafsluiting.

7

6

Bandendrukwisselsystemen met een zodanige capaciteit dat de banden binnen 1 minuut van 1 op 2 bar kunnen worden gebracht.

7

7

Banden die geschikt zijn voor zeer lage druk (vf-banden) mits ze worden gebruikt op wielen die zijn of worden uitgerust met een drukwisselsysteem.

7

8

Werktuigen voor het bovenover ploegen van landbouwgrond, inclusief GPS.

6,5

9

Graslandwoelers en graslandbeluchters met een werkdiepte van ten minste 8 cm

6

10

Rupsbandsystemen voor landbouwmachines of voor voertuigen voor het afvoeren van oogstproducten. Rupsbanden geven bij gelijke wiellast minder kans op bodemverdichting. Naast de rupsunits zijn ook de montagekosten en de kosten voor benodigde aanpassingen van bijvoorbeeld het aandrijfsysteem, de stuurinrichting of de wielkasten subsidiabel.

6

11

Het maken of laten maken van digitale bodemkaarten om de variatie in organisch stofgehalte, pH, geleidbaarheid, bemestingstoestand, bodemleven of  bodemstructuur in beeld te brengen.

6

 

Aanvragen

Aanvragen voor deze regeling kunnen worden ingediend van 17 december 2018 tot en met 11 februari 2019. Alle volledige aanvragen worden in behandeling genomen en de score bepaalt of de investeringen subsidiabel zijn binnen het gestelde budget. Totaal is voor deze openstelling een budget beschikbaar van iets meer dan € 2 miljoen. Het subsidiepercentage is 40%, het minimum aanvraagbedrag is € 10.000, maximaal kunt u € 50.000 verkrijgen. Heeft u investeringsplannen of vragen over deze regeling? Neem contact op met de consultants van Subsidiefocus. Wij begeleiden u graag gedurende het gehele subsidietraject van voorbereiding tot afwikkeling.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Hans
Portretfoto van Hans Jacobs
Manager innovatie
Bel
073-6465475
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan