Innovation Fund voor innovatieve koolstofarme technologieën

26 april 2022

Werkt u aan een uiterst innovatieve ontwikkeling om de uitstoot van broeikasgassen te beperken? En bevindt die ontwikkeling zich in de laatste fase van het innovatieproces? Het Innovation Fund komt met een nieuwe subsidie voor ‘small scale projects’.

Portretfoto van Jeroen van de Put
Geschreven door:
Jeroen van de Put Consultant innovatie
innovatie

Wat is het Innovation Fund?

Het Innovation Fund is een van ’s werelds grootste programma’s voor de demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën. Het fonds wordt gevuld met gelden die beschikbaar komen door de veiling van emissierechten uit het EU-emissiehandelssysteem (ETS). Om deel te kunnen nemen aan het Innovation Fund moet u aan specifieke voorwaarden voldoen. Projecten die de grootste, schaalbare impact maken op het voorkomen van CO2-emissies zijn het meest kansrijk. Daarnaast moeten projecten betrekking hebben op de demonstratie van uiterst innovatieve technologieën, processen of producten en uitgevoerd worden in EU-lidstaten.

Wat is de hoogte van de subsidie?

De te verkrijgen ondersteuning bedraagt maximaal 60% van uw projectkosten. De huidige openstelling is alleen gericht op kleinschalige projecten. Dit betekent dat uw totale kapitaaluitgaven niet hoger mogen zijn dan € 7,5 miljoen.  

Hoe vraagt u subsidie aan en aan welke voorwaarden moet uw aanvraag voldoen? 

De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen. In de eerste ronde dient u een verkorte aanvraag in. Komt u deze door de selectie? Dan kunt u een volledige subsidieaanvraag indienen in de tweede ronde.

 Projecten worden geselecteerd op basis van een bijdrage aan de volgende criteria:

  • het potentieel voor het verminderen van de emissie van broeikasgassen;
  • de mate van innovatie ten opzichte van de huidige technologie;
  • de rijpheid van het project qua planning, bedrijfsmodel en financiële en juridische structuur. Ook moet financiële afsluiting binnen vier jaar na het gunningsbesluit mogelijk zijn;
  • het technisch en marktpotentieel voor brede toepassing, oftewel de schaalbaarheid van een project;
  • het meetbare effect van de innovatie. Er wordt gekeken wat de werkelijk vermeden CO2-uitstoot is over de eerste tien jaar na realisatie.

U kunt tot en met 31 augustus 2022 een aanvraag indienen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die het Innovation Fund biedt? Of wilt u een aanvraag indienen? Neem contact op met Jeroen van de Put, consultant innovatie, via telefoonnummer 06-22495023 of stuur Jeroen een e-mail.

Op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

Wilt u meer weten over het Innovation Fund? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jeroen
Portretfoto van Jeroen van de Put
Consultant innovatie
Bel
+31622495023
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws
Meld u direct aan