Innoveren voor een beter klimaat met HER+

13 oktober 2020

Om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelen voor 2030 is veel innovatie nodig. Daarom heeft de overheid de subsidieregeling Hernieuwbare Energie (HER) verbreed tot HER+. Met HER+ komen meer innovatieve projecten in aanmerking voor financiële ondersteuning. Het doel van de regeling: kosteneffectief CO2 reduceren.

Portretfoto van Roy Hoven
Roy Hoven Manager Subsidiefocus
windmolens op zee

CO2-reductie met HER+

De overheid vindt het belangrijk om innovatie op het gebied van CO2-reductie te stimuleren. Om die reden is de HER-regeling verruimd is naar HER+. Het doel van de regeling is tweeledig. Enerzijds moet HER+ ervoor zorgen dat we de klimaatdoelen halen. Anderzijds moeten HER+-projecten bijdragen aan een besparing op de uitgaven via de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Zo moet de energietransitie uiteindelijk goedkoper worden.

Projecten HER+

De HER+-regeling richt zich expliciet op projecten die zich bevinden op Technology Readiness Level (TRL) 6 tot en met 8. Projecten die ook werkpakketten omvatten op TRL 4 of 5 worden echter niet uitgesloten. De volgende activiteiten komen in aanmerking.

  1. Projecten die de productie van hernieuwbare energie goedkoper maken.
  2. Projecten die de productie van windenergie op zee goedkoper maken.
  3. Projecten die de opwekking en opslag van duurzame energie combineren.
  4. Projecten die de opwekking en slimme regeling (smart grids) van duurzame energie op decentraal niveau combineren.
  5. Projecten met duurzame energie-opties die niet in de SDE++ zitten en waarbij innovatie additionele productie haalbaar maakt.

Andere projecten

Wilt u investeren in een techniek om CO2 terug te dringen die niet benoemd is in de HER+-regeling? Ook dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie. Voorwaarde is wel dat, net als bij andere projecten, uw innovatie zorgt voor een besparing op de SDE++-regeling. Bij additionele CO2-reductie kunt u denken aan de volgende mogelijkheden.

  • Bredere toepassingsmogelijkheden.
  • Aantoonbare vergroting van de mogelijkheid om CO2 te reduceren.
  • Een schaalsprong in techniek die bij normale uitontwikkeling niet verwacht wordt.

Aanvragen subsidie HER+

Bent u geïnteresseerd in de HER+-regeling, dan kunt u tot 31 maart 2021 uw aanvraag indienen. Voor de regeling is een budget van € 30 miljoen beschikbaar. Projecten worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. De subsidie die u kunt verkrijgen kan oplopen tot 50% van de te maken kosten. De exacte hoogte van uw tegemoetkoming hangt af van de omvang van uw bedrijf en de techniek waarop uw aanvraag betrekking heeft.

Meer informatie

Wilt u innoveren op het gebied van CO2-reductie en aanspraak maken op de HER+-regeling? Neem contact op met Roy Hoven, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Roy een mail.

Wilt u meer weten over HER+? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Roy
Portretfoto van Roy Hoven
Manager Subsidiefocus
Bel
+31622464517
Download whitepaper icoon

Subsidiekansen voor een circulaire economie

Download het whitepaper
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan