Investeren en behoud personeel met BIK subsidie

21 december 2020

Als werkgever kunt u de komende twee jaar gebruikmaken van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Bij aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen, zoals machines, computers, kantoormeubilair en bestelauto’s kunt u een percentage van de kosten vergoed krijgen. Deze investeringskorting mag u in mindering brengen op de door u af te dragen loonheffing.

Portretfoto van Mariska Teurlings
Geschreven door:
Mariska Teurlings Consultant subsidies
geld strooien

BIK subsidie voor aanschaf bedrijfsmiddelen 

Het kabinet wil met de BIK subsidie bedrijven stimuleren om investeringen te blijven doen en personeel te behouden door kostenvermindering. De subsidieregeling geldt voor nieuwe bedrijfsmiddelen waarvan u de koopovereenkomst na 1 oktober 2020 getekend heeft. De subsidieregeling eindigt op 31 december 2022.

Subsidie voor investeringen in Nederland

De BIK subsidie geldt alleen voor investeringen in Nederland. Daarnaast is de investeringskorting niet van toepassing als de investering hoofdzakelijk bestemd is om in een buitenlands filiaal gebruikt te worden. Het kabinet wil nadrukkelijk dat de investeringen bijdragen aan het herstel van de Nederlandse economie.

Aanvulling op andere stimuleringsregelingen

De overheid heeft voor 2021 en 2022 een budget van € 4 miljard beschikbaar gesteld. U mag de BIK subsidie combineren met andere stimuleringsregelingen, zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) of Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Voor kleinere investeringen kunt u de BIK ook combineren met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

De bedrijfsmiddelen die voor de KIA zijn uitgesloten, komen ook niet in aanmerking voor BIK subsidie. Denk aan bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn om aan derden ter beschikking te stellen, zoals bij verhuur. Ook gronden (waaronder de ondergrond van gebouwen), woonhuizen en personenauto’s die niet bedoeld zijn voor beroepsvervoer over de weg, komen niet in aanmerking voor de investeringskorting

Voorwaarden voor het aanvragen van BIK subsidie

Om in aanmerking te komen voor de loonheffingskorting moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U investeert in een nieuw bedrijfsmiddel.
  • U bent de investeringsverplichting aangegaan op of na 1 oktober 2020.
  • U betaalt de investering volledig in 2021 of 2022.
  • U neemt de investering binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik.
  • U kunt alleen de kosten voor aanschaf van het bedrijfsmiddel meenemen voor de investeringsaftrek.
  • U stelt het bedrijfsmiddel niet hoofdzakelijk ter beschikking aan een derde.

Het te ontvangen voordeel is als volgt:

  • Bij investeringen van € 20.000 tot € 5 miljoen per kalenderjaar ontvangt u een korting van 3,9% van het investeringsbedrag.
  • Bij investeringen boven € 5 miljoen per kalenderjaar krijgt u een korting van 1,8% van het investeringsbedrag.
  • Een investering moet minimaal € 1.500 per bedrijfsmiddel beslaan en € 20.000 per subsidieaanvraag.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Mogelijk kunnen ook fiscale eenheden gebruik gaan maken van de BIK-regeling. Dit voorstel ligt nog ter goedkeuring bij de Europese Commissie. Komt deze goedkeuring er, dan kan de aanvrager naar keuze één inhoudingsplichtige uit de fiscale eenheid aanwijzen als BIK-inhoudingsplichtige. Op deze manier kunnen ook investeringen van onderdelen binnen de fiscale eenheid die niet inhoudingsplichtig zijn voor korting op de loonheffing in aanmerking komen. Gaat de Europese Commissie niet akkoord met het voorstel, dan worden de BIK-percentages verhoogd naar respectievelijk 5% en 2,08% bij investeringen boven € 5 miljoen.

Meer weten?

Heeft u vragen over de BIK-subsidie of over andere mogelijkheden voor investeringsaftrek? Neem dan contact op met Mariska Teurlings, consultant subsidies, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Mariska een e-mail.

Wilt u meer weten over de BIK? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mariska
Portretfoto van Mariska Teurlings
Consultant subsidies
Bel
+31630393256
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan