Jonge Landbouwersregeling 2020-2021: de voorwaarden

2 november 2020

De Jonge Landbouwersregeling is geopend voor aanvragen van december 2020 tot en met 12 februari 2021. In hoofdlijnen zijn de voorwaarden landelijk gelijk, maar per provincie kunnen de exacte voorwaarden voor deelname verschillen.

Portretfoto van Hans Jacobs
Geschreven door:
Hans Jacobs Manager innovatie
jonge landbouwer

Voorwaarden subsidie voor jonge landbouwers

De voorwaarden van de Jonge landbouwersregeling luiden in hoofdlijnen als volgt:

  • U bent maximaal veertig jaar op het moment van de subsidieaanvraag.
  • U heeft niet eerder meegedaan aan de regeling.
  • U runt voor eigen rekening en risico een landbouwonderneming (eventueel in maatschap).
  • U bent ten minste mede belast met de dagelijkse bedrijfsvoering.
  • U heeft een ondertekende overeenkomst waarin een blokkerende zeggenschap met een financieel belang van minimaal € 25.000 is opgenomen.
  • U heeft een erkende agrarische opleiding of minimaal drie jaar ervaring met de te verrichten werkzaamheden.
  • U vestigt zich voor de eerste keer als bedrijfshoofd op een agrarisch bedrijf.
  • U kunt per onderneming maximaal één aanvraag indienen.

Subsidiebedrag en berekening

Het subsidiepercentage bedraagt 30% wanneer uw bedrijf volledig bestaat uit jonge landbouwers. De te verkrijgen subsidie bedraagt maximaal € 20.000 en moet minimaal € 10.000 zijn. Heeft uw bedrijf ook niet-jonge landbouwers als bedrijfshoofd, dan kan de subsidie op twee manieren worden berekend:

Berekening subsidiebedrag optie 1:

Hier wordt de subsidie verlaagt met 20% per niet-jonge landbouwer. De verlaging bedraagt maximaal 80%. Bij deze optie is geen accountantsverklaring nodig. In onderstaande tabel vindt u een rekenvoorbeeld.

De berekening is als volgt: (subsidiabele kosten x 30%) x ( 100- (aantal niet jonge landbouwers  maximaal 4x20))

Berekening subsidiebedrag optie 1

Berekening subsidiebedrag optie 2:

Het te verkrijgen subsidiebedrag op basis van eigen vermogen kunt u als volgt berekenen:

(subsidiabele kosten x 30%) x percentage eigen vermogen Jonge Landbouwer ten opzichte van het totale eigen vermogen. Wanneer u kiest voor deze optie bent u verplicht een accountantsverklaring bij uw aanvraag toe te voegen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Jonge Landbouwersregeling? Neem dan contact op met Hans Jacobs via telefoonnummer 073-6465343 of stuur Hans een mail. Wilt u weten of uw investering in aanmerking komt voor de regeling? Hier vindt u de Investeringslijst 2020-2021.

Wilt u meer weten over de Jonge Landbouwersregeling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Hans
Portretfoto van Hans Jacobs
Manager innovatie
Bel
+31622798926
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan