Klimaat als belangrijk innovatiethema voor landbouwers in Gelderland

30 oktober 2018

Agrarische ondernemers in de provincie Gelderland kunnen van 26 november 2018 tot en met 25 januari 2019 subsidie aanvragen voor innovatieprojecten gericht op klimaatverbetering.

Portretfoto van Hans Jacobs
geschreven door:
Hans Jacobs Manager innovatie
dieren in het land met op de achtergrond windmolens

U kunt binnen deze regeling ook subsidie aanvragen voor het bedenken van innovatieve concepten. De subsidieregeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Subsidie voor klimaatverbeteringen

Opwarming van de aarde, zeespiegelstijging en schadelijke broeikasgassen zijn belangrijke onderwerpen binnen de politiek. Wereldwijd zijn er nieuwe klimaatafspraken gemaakt en doelstellingen geformuleerd voor klimaatverbeteringen. In de nieuwe klimaatafspraken staat dat Nederland in 2050 nog tien megaton CO2 mag uitstoten. De landbouwsector is één van de grootste veroorzakers van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen; jaarlijks wordt al meer dan tien megaton aan broeikasgassen uitgestoten. Met de subsidieregeling ‘Innovatieve Concepten’ uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) wil de provincie Gelderland innovaties op het gebied van klimaatverbeteringen in de landbouw stimuleren om de klimaatdoelstellingen te kunnen behalen. Met name de veehouderijsector is een belangrijke doelgroep binnen de sector. 

Voorwaarden subsidieaanvraag

Agrarisch ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van projecten of voor het bedenken van een innovatief project. De subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden met minimaal twee partners; minimaal één landbouwer of een organisatie die de landbouwers vertegenwoordigt. Projecten moeten gericht zijn op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie en gericht zijn op één van de volgende thema’s: 

  • verschuiving van bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;
  • klimaatmitigatie: oplossingen gericht op vermindering of opslag van broeikasgassen uit de veehouderij. 

Vraag nu subsidie aan!

De maximale subsidie bedraagt € 100.000.  Beoordelingscriteria zijn onder meer innovatie, efficiëntie, haalbaarheid en effectiviteit. Aanvragen worden ook beoordeeld op kwaliteit. De subsidie staat open voor aanvragen van 26 november 2018 tot en met 25 januari 2019. Wilt u meer weten? Of wilt u weten of uw projectplannen in aanmerking komen voor deze subsidie in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma? Neem dan contact met ons op.

Wilt u meer weten over POP3? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Hans
Portretfoto van Hans Jacobs
Manager innovatie
Bel
073-6465475
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan