Klimaatsubsidie (DKTI) voor transportinnovaties

10 mei 2019

Werkt u aan een transportoplossing met een lage of zelfs helemaal geen CO₂-uitstoot? De overheid wil met de DKTI-Transport subsidie de komende vijf jaar de productontwikkeling op een aantal terreinen in de transportsector versnellen en de benodigde tank- en laadinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen verder uitrollen.

Portretfoto Dick Uenk
geschreven door:
Dick Uenk Manager Innovatie
DKTI

DKTI-subsidie

DKTI staat voor Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport. Deze regeling ondersteunt demonstratieprojecten voor duurzaam vervoer waarvan de innovatie nog niet op de markt is, met een sterke businesscase en die voldoende levensvatbaar zijn.

Het kan hierbij gaan om thema’s als elektrisch rijden en varen, efficiënte schepen, rijden op waterstof, biobrandstoffen in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer.

Voor wie is deze subsidie interessant?

De DKTI-subsidie biedt kansen voor partijen die werken aan transportinnovaties. Vanaf deze openstelling ligt de focus niet langer uitsluitend op voertuigen voor vervoer van goederen over de weg, maar is de regeling uitgebreid met een aantal andere categorieën vervoermiddelen: personenvervoer met bussen, Light Electric Vehicles, mobiele machines en vaartuigen.

Projectsoorten

Hoewel de naam van de regeling suggereert dat het enkel om demonstraties gaat, is de regeling breed van opzet en kunt u voor de volgende projectsoorten een aanvraag indienen:

  • Haalbaarheidsstudies ter voorbereiding van een experimenteel ontwikkelingsproject. De subsidie vergoedt 50% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal € 50.000 per studie.
  • Project-cofinanciering voor uitrol van lokale infrastructuurvoorzieningen voor alternatieve brandstoffen. Deze cofinanciering is bedoeld voor projecten die al steun ontvangen vanuit een Europees subsidieprogramma, en kan oplopen tot ruim € 1,6 mln per project.

Beoordelingscriteria

Bij de onderdelen excellentie, impact en uitvoering worden deze ronde geen nieuwe criteria opgenomen. Wel gaat de adviescommissie bij het scoren op aspecten als doelstelling, kwaliteit en vervolgpotentieel, nadrukkelijk letten op een aantal aspecten, die een efficiënte en tijdige uitvoering van projecten bevorderen. Bijvoorbeeld de status van de benodigde vergunningen bij het onderdeel excellentie en in hoeverre het project aansluit bij aanpalend beleid.

Subsidie aanvragen

Subsidie kan vóór de start van het project aangevraagd worden tijdens de openstelling van de regeling. Aanvragen voor een haalbaarheidsstudie experimentele ontwikkeling, innovatiecluster en cofinanciering kunt u tot 4 september 2019 indienen. De haalbaarheidsprojecten worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Interesse? Neemt u dan contact met ons op om over uw projectidee te sparren. Wij helpen u graag bij het verder ontwikkelen van uw idee naar een compleet uitgewerkt project.

Wilt u meer weten over de DKTI-Transport subsidie? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Dick
Portretfoto Dick Uenk
Manager Innovatie
Bel
073-6465475
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan