LIFE-subsidieprogramma investeert € 400 miljoen in klimaat en milieu

7 mei 2020

LIFE is een Europees subsidieprogramma bedoeld voor projecten die een bijdrage leveren aan natuur, milieu en klimaat in Europa. Deze projecten moeten erop gericht zijn beleid verder te ontwikkelen of in de praktijk te brengen. Wilt u als ondernemer een bijdrage leveren? In 2020 zijn er een meerdere interessante openstellingen.

Portretfoto van Boudewijn Zuijderhoudt
Geschreven door:
Boudewijn Zuijderhoudt Consultant innovatie
demonstratie milieu

Opzet subsidieprogramma LIFE

Het LIFE-subsidieprogramma bestaat uit drie onderdelen.

1. LIFE Milieu

Dit programma richt zich met name op natuurbehoud en biodiversiteit. Maar ook projecten op het gebied van milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen komen in aanmerking voor subsidie.

Natuur en biodiversiteit

Binnen dit programmaonderdeel is ruimte voor projecten die zich richten op het behoud en het vergroten van biodiversiteit, de leefomgeving en rijkdom van dieren- en plantensoorten. Ook projecten gericht op het implementeren van Europese natuur-verbindingszones en het onderhoud hiervan komen in aanmerking voor subsidie. De hoogte van de subsidie kan oplopen tot 60% van de totale begroting.

Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik

Dit deel van het LIFE-subsidieprogramma biedt financiering voor projecten die zich richten op demonstratie, ontwikkeling, implementatie of monitoring van nieuwe innovatieve technieken. Deze technieken moeten ervoor zorgen dat het gebruik van de omgeving zo min mogelijk negatieve belasting met zich meebrengt. De subsidie kan oplopen tot 55%.

Uw volledige subsidieaanvraag moet uiterlijk op 6 oktober 2020 ingediend zijn.

2. LIFE Klimaatactie

Dit programma richt zich op vermindering van en aanpassing aan klimaatverandering. Wilt u investeren in maatregelen die klimaatveranderingen tegengaan? Of bent u bezig met onderzoek en ontwikkeling op dit gebied? Dan kunt u een aanvraag indienen.

Projecten Klimaatactie

LIFE Klimaatactie is bedoeld voor projecten gericht op hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en verantwoord grondgebruik in de landbouw. Daarnaast wordt gezocht naar duurzame projecten die zich richten op het voorkomen van droogte, bosbranden, hoogwater en waterschaarste.

U kunt subsidie aanvragen voor ontwikkelings-, pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan de reductie van uitstoot van broeikasgassen. Met name technieken en oplossingen die op korte termijn de stap naar marktintroductie kunnen maken, komen in aanmerking. Daarnaast is er een openstelling voor projecten die zich richten op het delen van kennis over nieuwe technieken. De subsidie kan oplopen tot 55%.

De volledige subsidieaanvraag voor LIFE Klimaatactie projecten kunt u tot 6 oktober 2020 indienen.

3. Geïntegreerde projecten LIFE Milieu en LIFE Klimaatactie

Onder dit programmaonderdeel vallen de geïntegreerde projecten. Dit zijn projecten waarbij op een strategische manier verschillende EU-leden samen zorgen voor realisatie van een gemeenschappelijk doel. Het gaat hierbij om doelen die zijn vastgelegd in EU-actieplannen en het klimaatakkoord. De projecten vinden plaats op nationale of regionale schaal. De looptijd is maximaal tien jaar. Het subsidiepercentage is 60% waarbij een gemiddeld project een cofinanciering van € 10 miljoen ontvangt.

Wilt u een subsidieaanvraag doen, doe dit dan uiterlijk 6 oktober 2020. Voor de volledige aanvraag heeft u de tijd tot 21 februari 2021.

Meer informatie

Het LIFE-subsidieprogramma is complex en de diversiteit aan projecten groot. Wilt u investeren in een milieu- of klimaatproject en bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden binnen het LIFE-programma? Neem dan contact op met Boudewijn Zuijderhoudt, consultant innovatie, via telefoonnummer 073-6465337 of stuur Boudewijn een mail.

Op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

Wilt u meer weten over het LIFE subsidieprogramma? Onze consultant helpt u graag verder!

E-mail Boudewijn
Portretfoto van Boudewijn Zuijderhoudt
Consultant innovatie
Bel
+31736465337
Icoon subsidiescan

Ontdek de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf

Vul de subsidiescan in
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan