Maatlat Schoon Erf 2019

2 april 2019

Inmiddels is de tweede versie van het toetsinstrument de Maatlat Schoon Erf in gebruik genomen. Deze maatlat richt zich op het beperken van emissie van boerenerven. Voldoet een landbouwer aan de eisen van de maatlat, dan komen zijn investeringen in zijn erf in aanmerking voor extra fiscaal voordeel.

Foto van Martine van de Wittenboer
geschreven door:
Martine van de Wittenboer Consultant innovatie
Adviseur en agrarische ondernemer in gesprek over de Maatlat Schoon Erf

Maatlat Schoon Erf

Het Europese einddoel van de kaderrichtlijn water is het realiseren van nul emissie naar oppervlaktewater in 2027. Om dit doel te behalen, is het stimuleren van ondernemers noodzakelijk. De Maatlat Schoon Erf is ontwikkeld om emissies uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer te voorkomen. Als een ondernemer investeert om zijn erf integraal duurzaam te maken, komen zijn investeringen volgens de Mia\Vamil-regeling in aanmerking voor fiscaal voordeel. 

Komt uw investering in aanmerking voor de Maatlat Schoon Erf?

Op dit moment is er een maatlat beschikbaar voor de sectoren rundveehouderij, schapenhouderij, geitenhouderij, akkerbouw en vollegrondsgroenten. Vanaf 2020 komen mogelijk ook erven van bloembollen, fruittelers en boomkwekers in aanmerking voor de Maatlat Schoon Erf.  

De toetsing van een erf vindt integraal plaats. Dit betekent dat er wordt gekeken naar alle verschillende componenten van het erf. Denk hierbij aan mestopslag, voersilo, regenwaterafvoer, bestrating en bijvoorbeeld de koepaden. De maatlat bestaat uit een aantal verplichte investeringen en keuzemodules waaruit ondernemers naar eigen inzicht en afhankelijk van het bedrijf een keuze kunnen maken om uiteindelijk te komen tot het minimaal te behalen puntenaantal.

Voldoet u aan de eisen van de Maatlat Schoon Erf?

Bent u van plan om te investeren in de herinrichting van uw erf en wilt u graag een integraal duurzaam erf of bedrijf realiseren? Dan loont het de moeite om na te gaan of uw beoogde plannen voldoen aan de eisen van de maatlat. Wilt u meer informatie over de Maatlat Schoon Erf en hoe u maximaal gebruik kunt maken van dit fiscaal voordeel? Wilt u meer weten over deze of andere subsidies voor agrarisch ondernemers? Neem dan contact met ons op!. Zij adviseert u graag over de mogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.  

Ook interessant voor u:

Wilt u meer weten over de Maatlat Schoon Erf? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Martine
Foto van Martine van de Wittenboer
Consultant innovatie
Bel
073-6465339
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan