MOOI: subsidie voor energie en klimaat

6 februari 2020

In 2020 wordt de nieuwe subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) gepubliceerd. Doel van deze subsidieregeling is het versnellen van de ontwikkeling en de invoer van klimaatgerelateerde ontwikkelingen. Oplossingen moeten leiden tot eerste toepasbare producten en diensten die in 2030 daadwerkelijk operationeel zijn. 

Portretfoto van Dick Uenk
Geschreven door:
Dick Uenk Manager innovatie
lampen

Subsidie voor projecten met verschillende thema’s

In totaal is er voor de subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) in 2020 en 2021 een budget beschikbaar van € 65 miljoen. Dit budget wordt in 2020 verdeeld over de thema’s:

  • Hernieuwbare Energie op Zee: € 10,1 miljoen
  • Hernieuwbare Energie op Land: € 10,9 miljoen
  • Gebouwde omgeving: € 27 miljoen
  • Industrie: € 17 miljoen

De details van de regeling zijn inmiddels bekend.

Subsidie aanvragen

Om deel te kunnen nemen aan de MOOI-subsidieregeling moet uw project aan verschillende voorwaarden voldoen. Een aanvraag kan dan ook enkel worden ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal drie partijen. De verschillende deelnemers moeten bedrijven zijn die op geen enkele wijze met elkaar in een groep verbonden zijn. De MOOI-regeling richt zich specifiek op het stimuleren van de opzet en uitvoering van projecten met een integrale aanpak. Deze bewuste keuze heeft invloed op de samenstelling van de samenwerkingsverbanden. Het moet namelijk gaan om een multidisciplinair geheel, zoals een samenwerking van bijvoorbeeld vernieuwende mkb'ers met belanghebbende partijen. Bij belanghebbende partijen kan gedacht worden aan leveranciers, afnemers, gebruikers en lokale partijen. Als het project een onderzoekscomponent bevat, mag deze niet meer dan 65% van de subsidiabele kosten beslaan. Daarbij moet het innovatieplan SMART zijn en duidelijke mijlpalen bevatten om de voortgang te kunnen volgen.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de subsidiabele kosten minimaal € 2 miljoen bedragen en de subsidiabele percentages verschillen per kostensoort. Elke deelnemer van het project moet minimaal € 25.000 aan subsidiabele kosten maken en het gehele MOOI-project kan maximaal € 4 miljoen aan subsidie ontvangen. Als het gaat om een project in de bebouwde omgeving, kan maximaal aanspraak worden gemaakt op een subsidie van € 7 miljoen.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

Tot en met 18 mei 2020 kunt u de voorstelschetsen indienen. Een eerste reactie op deze schetsen volgt en waar passend vindt een matching plaats tussen indienende partijen. In september moet u een definitief plan indienen, dat wordt beoordeeld voor de subsidieverlening.

Meer informatie

Wilt u laten toetsen of uw project in aanmerking kan komen voor deze subsidie? Neem dan contact op met Dick Uenk, manager innovatie, op 073-6465475 of stuur Dick een e-mail.

Ook interessant voor u:

De details van de regeling MOOI
Energielijst 2020: aanscherping led en meer kansen zonnepanelen
DKTI subsidieregeling: € 87 mln voor Nederlandse klimaatoplossingen
Klimaatsubsidie LIFE: nieuwe openstelling in 2020

Wilt u meer weten over uw subsidiemogelijkheden? Onze consultant helpt u graag verder!

Email Dick
Portretfoto van Dick Uenk
Manager innovatie
Bel
+31736465475
Icoon subsidiescan

Ontdek de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf

Vul de subsidiescan in
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan