MOOI: subsidie voor energie en klimaat

6 februari 2020

In 2020 wordt de nieuwe subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) gepubliceerd. Doel van deze subsidieregeling is het versnellen van de ontwikkeling en de invoer van klimaatgerelateerde ontwikkelingen. Oplossingen moeten leiden tot eerste toepasbare producten en diensten die in 2030 daadwerkelijk operationeel zijn. 

Portretfoto van Roy Hoven
Geschreven door:
Roy Hoven Manager Subsidiefocus
lampen

Subsidie voor projecten met verschillende thema’s

In totaal is er voor de subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) in 2020 en 2021 een budget beschikbaar van € 65 miljoen. Dit budget wordt in 2020 verdeeld over de thema’s:

  • Hernieuwbare Energie op Zee: € 10,1 miljoen
  • Hernieuwbare Energie op Land: € 10,9 miljoen
  • Gebouwde omgeving: € 27 miljoen
  • Industrie: € 17 miljoen

De details van de regeling zijn inmiddels bekend.

Subsidie aanvragen

Om deel te kunnen nemen aan de MOOI-subsidieregeling moet uw project aan verschillende voorwaarden voldoen. Een aanvraag kan dan ook enkel worden ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal drie partijen. De verschillende deelnemers moeten bedrijven zijn die op geen enkele wijze met elkaar in een groep verbonden zijn. De MOOI-regeling richt zich specifiek op het stimuleren van de opzet en uitvoering van projecten met een integrale aanpak. Deze bewuste keuze heeft invloed op de samenstelling van de samenwerkingsverbanden. Het moet namelijk gaan om een multidisciplinair geheel, zoals een samenwerking van bijvoorbeeld vernieuwende mkb'ers met belanghebbende partijen. Bij belanghebbende partijen kan gedacht worden aan leveranciers, afnemers, gebruikers en lokale partijen. Als het project een onderzoekscomponent bevat, mag deze niet meer dan 65% van de subsidiabele kosten beslaan. Daarbij moet het innovatieplan SMART zijn en duidelijke mijlpalen bevatten om de voortgang te kunnen volgen.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de subsidiabele kosten minimaal € 2 miljoen bedragen en de subsidiabele percentages verschillen per kostensoort. Elke deelnemer van het project moet minimaal € 25.000 aan subsidiabele kosten maken en het gehele MOOI-project kan maximaal € 4 miljoen aan subsidie ontvangen. Als het gaat om een project in de bebouwde omgeving, kan maximaal aanspraak worden gemaakt op een subsidie van € 7 miljoen.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen van 1 april 09.00 uur tot en met 6 oktober 2020 17.00 uur. Let op: een aanvraag is alleen mogelijk als u eerder een vooraanmelding gedaan heeft. Dat kon tot 18 mei 2020. 

Meer informatie

Wilt u laten toetsen of uw project in aanmerking kan komen voor deze subsidie? Neem dan contact op met Roy Hoven, manager innovatie, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Roy een e‑mail. Hij adviseert u graag over de mogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.

Op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

Wilt u meer weten over uw subsidiemogelijkheden? Onze consultant helpt u graag verder!

E-mail Roy
Portretfoto van Roy Hoven
Manager Subsidiefocus
Bel
+31736465475
Icoon subsidiescan

Ontdek de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf

Vul de subsidiescan in
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan