Nu ook fiscaal voordeel bij de inrichting van een schoon erf

19 januari 2018

Al enige jaren is de Maatlat Duurzame Veehouderij het toetsingsinstrument om te bepalen of een nieuw te bouwen of verbouwen stal duurzaam is. Bij de bouw of verbouwing van een duurzame stal komen de investeringen in aanmerking voor fiscale voordelen via de Mia\Vamil. Beoordeling vindt plaats op thema’s als emissie, dierwelzijn en diergezondheid. Vanaf dit jaar is het ook mogelijk om een certificaat en bijbehorend fiscaal voordeel te behalen bij het investeren in een schoon erf.

Portretfoto van Mariska Teurlings
geschreven door:
Mariska Teurlings Consultant subsidies
Subsidieadviseur op het erf

Per 1 januari 2018 trad de maatlat Schoon Erf in werking. Doel van deze maatlat is het creëren van een integraal duurzaam boerenerf, waarbij zo goed als geen erfemissie meer plaatsvindt naar het oppervlaktewater en de bodem. De duurzaamheid van het gehele erf wordt hiervoor getoetst. Voor deelname moet u voldoen aan minimale randvoorwaarden voor de volgende onderwerpen:

  • het opslaan van kuilvoer en bijvoermiddelen;
  • het opslaan van vaste mest (inclusief voerresten) of compost;
  • het koepad op het erf;
  • dierverblijven buiten de veestal in boxen/iglo’s op het erf;
  • het in- en uitwendig reinigen van machines en werktuigen zonder gewasbeschermingsmiddelen;
  • het in- en uitwendig reinigen van machines en werktuigen met gewasbeschermingsmiddelen;
  • het verharde erf en het afvoeren van hemelwater.

Per onderwerp zijn basiseisen geformuleerd. Daarbovenop geldt een vrije ruimte (extra maatregelen). Om in aanmerking te komen voor fiscaal voordeel moet u naast de basiseisen punten behalen door te investeren in extra voorzieningen die voldoen aan de maatregelen binnen de vrije ruimte. Als u voldoet aan deze eisen, komen de door u gemaakte investeringskosten in aanmerking voor 13,5% fiscaal voordeel door Mia en Vamil. Een certificeringstraject duurt twee jaar. In 2018 is de Maatlat Schoon Erf beschikbaar voor erven van melkvee, jongvee, vleesvee, vleeskalveren, schapen- en geitenhouders. Daarnaast kunnen akkerbouwers, inclusief vollegrondsteelt, deelnemen.

Wilt u meer weten over de Maatlat Duurzame Veehouderij? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Mariska
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan