Samen met ketenpartners werken aan een circulaire economie? Vraag nu subsidie aan!

6 januari 2021

Steeds meer bedrijven werken aan een circulaire economie. Door bijvoorbeeld materialen terug te winnen, grondstoffen te besparen en CO2-uitstoot te reduceren. Maar om de klimaatdoelstellingen van 2030 te halen, is het belangrijk dat niet alleen individuele bedrijven actie ondernemen, maar hele ketens stappen zetten. Wilt u met uw keten écht impact maken? Maak gebruik van de subsidie Circulaire ketenprojecten.

Portretfoto van Boudewijn Zuijderhoudt
Geschreven door:
Boudewijn Zuijderhoudt Consultant innovatie
flessen

Samen impact vergroten

Bedrijven hebben met hun processen invloed op andere bedrijven in de keten waarbinnen zij opereren. Om dus echt impact te hebben op het gebied van circulaire economie moeten bedrijven binnen een keten samenwerken. Maar wie gaat dat betalen? Individuele bedrijven hebben hiervoor niet altijd de financiële middelen. Daarnaast is er behoefte aan (markt)kennis en ervaring om een samenwerking met meerdere ketenpartners te starten. Daarom is er nu de subsidie Circulaire ketenprojecten. Met deze subsidie wil de overheid de samenwerking tussen ketenpartners bevorderen en zo de impact van activiteiten op weg naar een circulaire economie vergroten.

Wat is een samenwerkingsverband?

Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal drie tot maximaal zes mkb-bedrijven. Belangrijk hierbij is dat zoveel mogelijk rollen uit de keten vertegenwoordigd zijn binnen het consortium. Om de kans op succes te vergroten, is het van belang om een ervaren procesbegeleider in te schakelen, die bekend is met de sector of regio waarbinnen de keten opereert.

Activiteiten die in aanmerking komen

Gaat u een samenwerkingsverband aan? Dan kunt u subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op circulair ontwerpen en produceren of organiseren van processen, diensten, producten of businessmodellen. In de speciale R-ladder methode zijn verschillende circulaire strategieën opgenomen (zie afbeelding). Hoe hoger uw project zich op deze ladder bevindt, hoe hoger de verwachte positieve impact op het milieu. Projecten die zich richten op recycling van materialen die een lagere waarde krijgen, worden minder kansrijk geschat.

circulaire economie

Hoogte subsidie

De mkb-ondernemers in een samenwerkingsverband ontvangen maximaal € 20.000 subsidie per deelnemer. Het subsidiepercentage bedraagt 50%. Kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn onder meer personeelskosten, kosten van derden (materiaalkosten), kosten voor gebruik van apparatuur, gebouwen en grond, kosten voor contractonderzoek en consultancykosten. Ook de kosten voor het inhuren van procesbegeleiding zijn subsidiabel.

Subsidie aanvragen?

U kunt van 1 april tot en met 30 september 2021 aanvragen. De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in de subsidie Circulaire ketenprojecten en kunt u ondersteuning gebruiken bij de juiste aanpak? Dan helpen wij u graag. Bijvoorbeeld bij de vorming van een samenwerkingsverband en bij de noodzakelijke stappen van projectidee tot subsidieaanvraag. De experts van Subsidiefocus beschikken over een breed netwerk van verschillende bedrijven die zich al richten op circulair ondernemen.

Neem contact op met Boudewijn Zuijderhoudt, consultant innovatie, via telefoonnummer 073-6465337 of stuur Boudewijn een mail.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

Wilt u meer weten over de subsidie Circulaire ketenprojecten? Onze consultant helpt u graag verder!

E-mail Boudewijn
Portretfoto van Boudewijn Zuijderhoudt
Consultant innovatie
Bel
+31647834872
Download whitepaper icoon

Subsidiekansen voor een circulaire economie

Download het whitepaper
Icoon terugkijken webinar

Webinar ' Subsidiekansen voor een circulaire economie'

Bekijk het gratis webinar