Samen werken aan innovatie? Kansen POP3+ dit najaar

6 augustus 2021

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is populair onder landbouwers die willen innoveren. De komende maanden zijn er in verschillende provincies weer mooie, nieuwe subsidiekansen. Zeeland heeft zijn openstelling verlengd tot 1 november.

Portretfoto van Hans Jacobs
Geschreven door:
Hans Jacobs Manager innovatie
boeren die oogsten

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+): subsidie voor modernisering

In diverse provincies is het nog mogelijk om een projectplan in te dienen voor de openstelling Samenwerking voor innovatie onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Deze specifieke openstelling geeft u als landbouwer de kans om samen te werken aan modernisering. De provincies kennen elk hun eigen voorwaarden, maar in het algemeen wordt gezocht naar projecten die aansluiten op de volgende doelstellingen:

 • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;
 • beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen;
 • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik of een meer gesloten kringloop. Dit moet leiden tot een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht, grond- en oppervlaktewater en tot minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
 • klimaatmitigatie;
 • klimaatadaptatie;
 • verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en een verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;
 • behoud en versterking van de biodiversiteit en omgevingskwaliteit;
 • maatregelen die leiden tot een verbetering van de bodemkwaliteit en/of de beschikbaarheid en het efficiënt gebruik van zoetwater.

Hoogte subsidie

De te verkrijgen subsidiepercentages verschillen per investeringspost en kunnen oplopen tot meer dan 70% van de te maken kosten. Dit is afhankelijk van het nut van de investering binnen het project. De te verkrijgen bedragen verschillen per provincie, tot een maximum van € 400.000 subsidie per samenwerkingsproject.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

De volgende openstellingen zijn inmiddels bekendgemaakt:

 • Utrecht - Samenwerking voor innovatie: tot en met 24 september 2021;
 • Friesland - Samenwerking voor innovatie: tot en met 7 oktober 2021;
 • Zeeland - Samenwerking voor Innovatie: verlengd tot en met 1 november 2021.

Andere subsidiemogelijkheden POP3+

Naast Samenwerking voor innovatie zijn er nog andere subsidiemogelijkheden binnen de POP3+‑regeling, zoals:

 • Flevoland - Fysieke investeringen: tot en met 17 september 2021;
 • Alle provincies - Jonge landbouwersregeling: vanaf december 2021.

Meer weten?

Heeft u een projectidee en vraagt u zich af wat de subsidiemogelijkheden zijn binnen het POP3+-programma? Neem contact op met Hans Jacobs, manager innovatie, via telefoonnummer 073-6465343 of stuur Hans een e-mail. Hans heeft veel ervaring met het programma en licht u graag toe wat uw kansen zijn in uw provincie.

Wilt u meer weten over het Plattelandsontwikkelingsprogramma? Neem contact met ons op!

E-mail Hans
Portretfoto van Hans Jacobs
Manager innovatie
Bel
+31622798926
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws
Meld u direct aan